Kompletně pro rostlinnou výrobu

Dobu, kdy se rostliny dostávají do optimální růstové fáze, volí řada společností pro uspořádání přehlídek přímo na poli. Druhá polovina června je z tohoto důvodu vhodná pro předvedení obilnin a těm také patřil největší prostor na Velkém polním dni Společnosti Soufflet Agro, a. s. Důležité vlastnosti mohou ukázat jednotlivé odrůdy, lze předvést různé strategie ochrany vůči plevelným rostlinám, tak především proti houbovým chorobám, protože v této době jsou praporcový list i klas plně vyvinuty.

Jestliže je červen měsícem polních dní, pak pět pracovních dní od 16. do 20. června lze označit za týden polních dní. Potvrdil to i letošní výčet přehlídek, který je pravidelně zveřejňován na zadních stránkách týdeníku Zemědělec v rubrice Kalendář akcí. Na druhou polovinu šestého měsíce totiž již tradičně připadá v průměru minimálně dvě akce za den. Přímo na poli se v té době ukazuje vše, co patří k rostlinné výrobě – od jednotlivých plodin, jejich odrůd, ochranu rostlin, agrotechnická doporučení až po zemědělskou techniku.

Vše na jednom polním dni
Zmiňovaný termín si pro uspořádání svého polního dne zvolila také společnost Soufflet Agro, a. s., mezi jejíž činnosti patří nákup a prodej zemědělských komodit, také obchoduje s osivy a nabízí jak přípravky na ochranu rostlin, tak hnojiva pro jejich výživu. Navíc poskytuje zemědělcům technické poradenství.
Zatímco řada jiných společností působících na českém trhu se zaměřuje na určitou část vyjmenovaných okruhů rostlinné výroby, společnost Soufflet Agro, jak uvádí, se snaží poskytovat zemědělcům komplexní služby, a to od zajištění potřebných vstupů do prvovýroby až po garanci odbytu sklizně za optimálních tržních podmínek. Podobně tomu je u jednotlivých polních dnů, které se zaměřují na vybranou část rostlinné produkce. Těm dominuje hlavně předvedení odrůd plodin a jejich vlastností, způsoby ochrany rostlin. Na polním dni ve Všestarech u Hradce Králové se představily již po čtvrté všechny uvedené okruhy rostlinné výroby.

Výběr osiva
Výběr odrůdy je pro agronomy často tím prvním krokem vedoucím ke sklizni. Pro pořadatele polních dnů je právě konec června vhodnou příležitostí předvést důležité vlastnosti velké skupiny plodin, protože rostliny se v této době dostávají do vhodné růstové fáze. Bezpochyby toto pravidlo platí pro obilniny, kterým patřila ve Všestarech největší plocha. Vůbec nejvíce prostoru dostal jarní ječmen – ať už šlo o přehlídku odrůd nebo způsobů ochrany rostlin.
Na malých parcelách si návštěvníci mohli prohlédnout 26 odrůd jarního ječmene určeného ke sladovnickým účelům a dvě odrůdy ke kemným účelům. V tomto souboru odrůd nechyběly ty, které poptávají sladovny a pivovary, a doplnily je nové odrůdy většinou francouzského původu. Své místo tam mělo i pět odrůd ozimého ječmene. Jediným dvouřadým z této pětice byla odrůda Wintmalt, novinka společnosti Soufflet Agro v letošním roce. Zrno tohoto ječmene splňuje díky svým kvalitativním parametrům požadavky pro výrobu sladu. Jak uvádí Soufflet Agro, odrůda má i přes kvalitu zrna výnos odpovídající krmným odrůdám. Wintmalt je polopozdní až pozdní odrůda se středně velkými rostlinami. Má dobrou odolnost proti vyzimování a velmi dobrý zdravotní stav.
Na polním dnu Soufflet Agro nemohla chybět ani odrůdy nejpěstovanější plodiny u nás, tedy pšenice. Těch bylo k vidění ve Všestarech 26 a jako u všech plodin nešlo pouze o odrůdy na našem trhu zastupované společností Soufflet Agro. Z obilnin tam dále byly ozimý ječmen, jarní pšenice, oves tritikale i žito.
Mezi odrůdami byly v přehlídce prezentovány i další významné plodiny, jakými jsou ozimá řepka nebo kukuřice, slunečnice, luskoviny či jednoleté nebo víceleté pícniny. Společnost Soufflet Agro se již několik let zabývá také pěstováním meziplodin. Ve Všestarech se předvedly možnosti kombinování jednotlivých plodin do směsí.

Ochrana rostlin
Na velkém polním dni společnosti Soufflet Ago mohli zemědělci srovnávat různé způsoby ochrany jednotlivých obilnin. Ochranu osiva a klíčících rostlin reprezentovalo moření přípravky Cruiser 350 FS a Maxim Star. Jednotlivé chemické společnosti měly příležitost představit systémy ochrany vůči konkrétní skupině patogenů. Systém ochrany proti herbicidům předvedly společnosti Bayer CropScience, Dow Agro, Dupont a Syngenta.
Přípravky k ochraně vůči napadení houbovými chorobami představili pořadatelé u ozimé pšenici na odrůdě Sulamit a u jarního ječmene zvolili odrůdu Prestige. Odrůda Prestige je odolná vůči padlí, ale náchylná proti napadaní hnědou skvrnitostí. Ve Všestarech tlak chorob nebyl příliš velký, a tak se napadení jednotlivých patogenů dalo objevit jen zřídka. Kromě výše zmíněných firem se v této části představily se svojí strategií společnosti AgroProtec, Agrovita, BASF, Chemap a další.
Poslední skupinou přípravků byly morforegulátory. Možnosti jejich využití se předvedly v jarním i ozimém ječmeni a v ozimé pšenici. V jarním ječmeni to bylo třináct možností aplikace, ať už se morforegulár aplikoval v jednom nebo ve dvou termínech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *