Kombinace přípravků se osvědčila

Zvýhodněný balíček společnosti Syngenta Moddus Archer Turbo Pack nás provází už několik pěstitelských sezón a pěstitelé jsou s ním spokojeni jak z pohledu účinnosti, tak čistě ekonomického. Balíček je kombinací fungicidu Archer Turbo a regulátoru růstu Moddus. Je určený k ošetření porostu obilnin pro takzvané T1 aplikace. Balíček se skládá z 20 l Moddusu a 40 l Archeru Turbo. Jedním balíčkem je možné ošetřit asi 50 ha obilnin.

Archer Turbo je nejvhodnější použít právě do T1 aplikací, kde jsou největší problémy s padlím travním, ale i s braničnatkami. Přípravek se aplikuje v základní dávce 0,8 l/ha a spolehlivě ochrání porost před těmito chorobami i za nízkých teplot. Důležitá je především ochrana ječmene jarního, kde může mít výskyt padlí negativní vliv na počet odnoží. Právě v ječmeni jarním je Archer Turbo a jeho kombinace s Moddusem nejvíc využívána a pěstiteli velmi oblíbena.

Spojením přípravku Archer Turbo s přípravkem Moddus získáme ochranu porostu proti poléhání, bohatší kořenový systém a lepší příjem vody a živin, což má ve výsledku pozitivní vliv na výnos. Tyto dva přípravky se k sobě nejen perfektně hodí do tank-mixu, ale navzájem se podporují i v účinku. Díky tomuto synergismu je možné snížit dávku Moddusu o 0,1 l/ha při zachování stejného účinku. Doporučená výsledná aplikační dávka, použitelná jak do pšenice, tak do ječmene jarního, je 0,3 l/ha Moddusu + 0,8 l/ha Archeru Turbo. Zajímalo nás, jak se balíček Moddus Archer Turbo Pack využívá v praxi, proto jsme navštívili dva zemědělské podniky, abychom se jich na to zeptali.

Zkušenosti z Agra Bystřice a. s.

Prvním navštíveným podnikem bylo Agro Bystřice a. s. , kde nás uvítal agronom Ing. Miroslav Morávek. Společnost hospodaří na Jičínsku a hlavní podnikatelskou činností je zemědělská činnost zaměřená jak na rostlinnou, tak na živočišnou výrobu. V současné době firma obhospodařuje 2385 ha zemědělské půdy, z nichž 2155 ha tvoří orná půda a zbylých 230 ha trvalé travní porosty. V živočišné výrobě společnost chová krávy holštýnského plemene v počtu 610 kusů. Z 2385 ha zemědělské půdy představují obilniny 1027 ha a Ing. Miroslav Morávek patří mezi agronomy, kteří si rádi dělají pokusy sami v podmínkách podniku. V loňském roce Ing. Miroslav Morávek ošetřil prostřednictvím balíčku Moddus Archer Turbo Pack přes 300 ha obilnin. V oblasti, kde podnik hospodaří, jsou rozhodující vláhové podmínky. Agronom proto klade důraz na včasnou aplikaci Moddusu – u pšenice nejlépe v období prvního kolénka, kdy jsou ještě vláhové podmínky po zimě dobré. V loňském roce bylo ve vhodném období pro aplikaci Moddusu sucho, a tak přiznává, že rozhodování o aplikaci bylo leckdy složité. Na některých pozemcích proto aplikoval TM 0,3 l Moddusu + 0,8 l Archeru Turbo, na některých pozemcích aplikoval Moddus a Archer Turbo zvlášť a na některých pozemcích volil pouze aplikaci snížené dávky Moddusu. Společnou aplikaci Moddusu s Archerem Turbo však pokládá za přínosnou a díky synergismu účinku, a tím možnému snížení dávky Moddusu v tank-mixu, za ekonomicky výhodnou. Pokud to podmínky v letošním roce dovolí, bude využívat výhod tank-mixu obou přípravků.

Poznatky z firmy Z E P O BĚLOHRAD

Druhým navštíveným podnikem byla firma Z E P O BĚLOHRAD a. s. Společnost provozuje klasickou zemědělskou výrobu v jižní části okresu Jičín v Bělohradsko-miletínském úvalu na úpatí Bělohradské pahorkatiny v průměrné nadmořské výšce 339 m. Jak vysvětlila agronomka Ing. Věra Nádvorníková, jedná se o chladnější oblast s doslova ledovou kotlinou, kde je proto často trápí padlí travní. Stěžejním odvětvím ve společnosti je výroba mléka. Úspěšně navazují na dlouholetou chovatelskou tradici v této oblasti. Chovají 460 krav s uzavřeným obratem stáda a k tomu úměrné množství mladých zvířat. Původní české strakaté plemeno bylo v roce 2010 z velké části nahrazeno plemenem holštýnským, včetně mladých zvířat. V současné době je podíl holštýnské krve ve stádě 72 %. Společnost obhospodařuje 1300 ha zemědělské půdy, převážně na těžkých až velmi těžkých kamenitých pozemcích. Na orné půdě o výměře 1030 ha se pěstují především obilniny, ozimá řepka a v současné době též cukrovka. Celkem 350 ha je věnováno pícninám pro živočišnou výrobu, a to zejména kukuřici, vojtěšce a jeteli. Obilniny společnost pěstuje na 525 ha a použití balíčku Moddus Archer Turbo Pack se přitom osvědčilo. V loňském roce použili Moddus a Archer Turbo na 150 ha pšenic. Přípravky v balíčku tu nepoužívají společně, ale každý zvlášť. Porosty jsou tu po zimě často řídké, a tak je potřebují v první řadě zahustit. Využívají k tomu účelu Moddus v dávce 0,25 l/ha v kombinaci s 1 l/ha přípravku s účinnou látkou CCC. Následně aplikují Archer Turbo v dávce 0,8 l/ha jako specialistu na padlí, s kterým tu mají největší problémy.

Je tedy vidět, že je mnoho způsobů, jak použít balíček Moddus Archer Turbo Pack v závislosti na konkrétních podmínkách daného podniku.*

Ing. Helena Bochová

Syngenta Czech s. r. o.

foto: Nejdůležitější je správný termín aplikace Moddusu. Ideální je fáze BBCH 31 (první kolénko viditelné). Řez nejsilnější odnože rostliny pomůže určit přesný termín pro aplikaci Moddusu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *