Ke šlechtění olejnopřadného a olejného lnu

Šlechtění olejného lnu bylo v ČR znovu rozpracováno v polovinědevadesátých let v souvislosti s hledáním možností zvyšování využití lnu jako takového. Hledaly se nové kvalitativní vlastnosti, které by daly lnu nový význam a nové postavení ve skupině minoritních plodin. Proto jsou ve firmě AGRITEC s.r.o. Šumperk od roku 1994 rozpracovávány následující směry šlechtění.

Směr šlechtění
– vysoký výnos oleje, který je dán vysokým obsahem oleje v semeni a vysokým výnosem semena;
– vysoký výnos semen, nízký obsah antinutričních látek v semenech;
– snížený obsah kyseliny linolenové pod 5 %.

Biologické vlastnosti
– rezistence vůči chorobám,
– rezistence vůči poléhání.

Hospodářské vlastnosti
– podprůměrný výnos stonku,
– vysoký výnos semen (2,0 – 2,5 t.ha-1),
– vysoký obsah oleje (40 – 44 %),
– diferencovaná kvalita oleje daná zastoupením mastných kyselin.

Oblast využití
o pro technické účely – klasické zastoupení mastných kyselin (olejová 18 – 25 %, linolová 13 – 15 %, linolenová 52 – 72 %). Jde o tukový průmysl, průmysl nátěrových hmot (fermeže, barvy, laky), netextilní zpracování, papírenský průmysl (netkané textilie, doplněk syntetických vláken) a krmivářský průmysl (plevy se zbytky semen).
o pro konzumní účely – klasické zastoupení mastných kyselin (olejová 18 – 25 %, linolová 13 – 15 %, linolenová 52 – 72 %). Jde o pekárenský průmysl (celá semena nebo mouka z pokrutin po vylisování oleje jako doplněk do pečiva a dalších potravinářských výrobků ke zvýšení jejich nutriční hodnoty a zlepšení jejich fyzikálních vlastností), tukový průmysl (olej jako doplňková výživa pro zvýšení podílu esenciálních nenasycených mastných kyselin v lidské výživě) a krmivářský průmysl (pokrutiny k výrobě doplňkové výživy pro vysoký obsah fytoestrogenních látek v semeni, plevy se zbytky semen do krmiv).
o pro konzumní účely – diferencované zastoupení mastných kyselin (olejová 35 – 45 %, linolová 25 – 35 %, linolenová 25 – 35 %). Jde o humánní medicínu (kapsle – prevence kardiovaskulárních chorob).
o pro konzumní účely – diferencované zastoupení mastných kyselin (olejová 18 – 25 %, linolová 50 – 55 %, linolenová méně než 3 %). Jde o potravinářský a pekárenský průmysl (jedlý rostlinný stolní olej, dietetikum, pokrutiny v doplňkové výživě pro vysoký obsah fytoestrogenních látek v semeni).

Metody šlechtění
– hybridizace, selekce,
– mutační šlechtění,
– transformace genů,
– haploidizace s využitím prašníkové kultury.

Všechny naznačené směry šlechtění jsou v současné době rozpracovány ve firmě AGRITEC s.r.o. Šumperk. Registrační zkoušky ukončil v roce 2000 genotyp přadného charakteru s krátkou vegetační dobou a velmi vysokým podílem vlákna ve stonku. Dále je rozpracováno množství materiálů olejnopřadného i olejného typu, u nichž bylo mutačním šlechtěním dosaženo změny v tradičním zastoupení mastných kyselin. Nejperspektivnější z nich jsou v současné době zkoušeny v odrůdových zkouškách firmy AGRITEC s cílem jejich zařazení do firemních zkoušek, předzkoušek a Státních registračních zkoušek.

Ing. Martin Pavelek, CSc., RNDr. Eva Tejklová,
AGRITEC, výzkum, šlechtění, služby,s.r.o.,
Šumperk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *