Když platí, že méně je někdy více

V zemědělské výrobě začal Přemysl Slaboch podnikat v roce 1992. První léta byl se svým podnikem v nájmu. Posléze, v roce 1999 koupil se svým společníkem od Pozemkového fondu ČR současný areál a založili společnost SVM Drahelčice, s. r. o. Svoji činnost firma provozuje v zemědělském areálu v Úhonicích nedaleko Prahy. V současné době obhospodařuje asi 359 ha zemědělské půdy.

Bývalo to i více, ale rozrůstající se zástavba v okolí Prahy a agresivita a finanční možnosti developerských společností z celkové výměry část ukrojily. Ze stejného důvodu je i většina obhospodařované půdy pronajatá, neboť ceny pozemků jsou díky dané lokalitě pro zemědělce nepřijatelné. Na orné půdě zde pěstují pšenici, žito, ječmen ozimý i jarní, řepku a okrajově oves a brambory.
V zimním období se firma zabývá komunálními službami, zajišťuje odklízení sněhu pro Správu silnic a některé privátní firmy v oblasti Rudné, Hostivic a Zličína. Mimo zimní období se plně věnují vlastní rostlinné výrobě a poskytování zemědělských služeb pro okolní zemědělské subjekty. Rozsah těchto služeb je široký, od předseťové přípravy půdy a setí přes hnojení a chemickou ochranu rostlin, až po sklizeň plodin sklízecími mlátičkami. Mechanizační prostředky tak i přes menší rozlohu vlastních pozemků rozhodně nezahálejí.

Postřikovače Agrio Přemysl Slaboch je jeden z prvních zákazníků společnosti Agrio, od které si pořídil v roce 1994 postřikovač Napa s nádrží o objemu 2000 l a záběrem 18 m. Na tomto postřikovači si cenil jednoduchou obsluhu, vybavení, které v té době nebylo u konkurenčních výrobků běžné a velmi dobré chování při překonávání terénních nerovností spojené s bezchybnou prací postřikovacích ramen. S tímto postřikovačem pracoval na tamních pozemcích k naprosté spokojenosti dlouhou řadu let, pouze s jednou výhradou, za kterou však výrobce nemůže, a to malou nádrží. Podnik má pozemky poměrně daleko od sebe, a tak se musel postřikovač často doplňovat. To majitele vedlo k rozhodnutí pořídit si větší model.
Volba padla na model Mamut s 6000 l nádrží, odpruženou nápravou a záběrem 24 m. Nainstalovaný letecký filtr osvobozuje posádku od nutnosti použít hydrant s tlakovou vodou, v případě potřeby lze vodu nasát i z vodního zdroje. Nový stroj umožnil zrušit návoz vody na pole a vedl k efektivnější i ekonomičtější práci. Do výbavy samozřejmě patří i navigace GPS, bez které by se již práce, zejména ve službách neobešla. Přemysl Slaboch si velmi cení spolupráce s firmou Agrio při výběru nového postřikovače. Jak sám říká, specifikaci stroje a jeho výbavu ladili na základě konkrétních potřeb dlouhou dobu. Výsledkem je postřikovač vybavený přesně pro podmínky tohoto podniku. Nutno dodat, že tento přístup k zákazníkovi je pro Agrio samozřejmostí.
V podniku pracuje Mamut pět sezón, v každé ošetřil 6000 až 7000 ha. Servisní zázemí je na vysoké úrovni, u stroje však jde spíše o posezónní prohlídky a občasnou výměnu nějakého těsnění. Provozně je postřikovač naprosto spolehlivý, po celou dobu jeho provozování se nestalo, aby kvůli závadě bylo nutné přerušit naplánované práce. To je v případě tohoto podniku zvlášť důležité, protože téměř 75 % ošetřené plochy připadá na práce v rámci služeb. Fungicidní postřiky nebo například zásahy proti škůdcům v řepce nepočkají, zasáhnout je třeba ihned.
Druhé plus, které tento postřikovač přinesl, je nižší spotřeba pohonných hmot. Větší nádrž, menší množství vody v dávce a široká ramena spolu přinesly významnou úsporu nafty. Postřikovač pracuje ve spojení se starším traktorem Fendt o výkonu 180 k, který má mimochodem odpracováno již 16 000 motohodin. I tak si tato souprava řekne při práci na poli jen o půl litru nafty na jeden hektar.

Specifický systém postřiků Co se týká intenzifikace výroby, dosahují zde velmi dobré výsledky, některé výnosy plodin rozhodně převyšují hodnoty dosahované v okolí. Zajímavé je, že v tomto podniku pracují již sedm let s dávkou sto litrů vody na hektar. Tomu již přizpůsobili i trysky na postřikovači, tuto dávku používají standardně, přestože odborníci často doporučují dávky vyšší, často 300 i více litrů vody na hektar. Tato metoda přináší mnoho výhod. Zvýšil se výkon postřikovače, dnes dělají běžně 180 až 200 ha za den, snížila se potřeba pracovních sil, protože není potřeba nikdo na doplňování nádrže postřikovače. Díky vysokému dennímu výkonu postřikovače lze dodržet optimální termíny aplikace. Používané chemické přípravky působí v tomto poměru s vodou naprosto spolehlivě. Všechny porosty jsou čisté, zbavené chorob i škůdců. „Po sedmi letech můžu zodpovědně říct, že stolitrová dávka vody bohatě stačí na všechny dostupné přípravky, které se u nás používají“, říká Přemysl Slaboch.
Používají trysky TurboDrop s přisáváním vzduchu pomocí injektoru, které vytvářejí střední kapénky s obsahem vzduchu, takže za postřikovačem nevzniká velmi jemná mlhovina a látka není náchylná na úlet při aplikaci za mírného větru. Trysky pracují naprosto spolehlivě do rychlosti větru 9 m/s. Při aplikaci fungicidů je postřikovač vybaven dvojitými štěrbinovými tryskami HiSpeed, jejichž předností je dokonalé pokrytí rostliny, která je rovnoměrně zasažena postřikem i ze zadní strany. Léty praxe mají vyzkoušenou i optimální rychlost při postřiku, která se pohybuje kolem 10 km/h.

Kvalitnímu ošetření odpovídají výnosy Zajímalo mne, jak se zdejší způsob ošetřování rostlin projevuje na výnosech. Vždy je třeba porovnávat s klimaticky a půdně shodnými lokalitami, to znamená s okolními podniky. Podle Přemysla Slabocha jsou výsledky hospodaření velmi dobré. Podíváme-li se na jednotlivé plodiny, tak například u žita se průměrný výnos pohyboval těsně pod hranicí devíti tun z hektaru. Vzhledem k tomu, že porost byl částečně polehlý a nepodařilo se jej při vší snaze celý sklidit, byl na některých pozemcích výnos přes deset tun, což je velmi dobré číslo. U řepky byl průměrný výnos 3,8 t/ha při průměrné olejnatosti 41 %, což jsou výsledky, které v dané lokalitě letos dosáhl málokdo. U hybridních pšenic, kterých zde mají přes devadesát procent, vyseli 52 kg na hektar (milión klíčivých semen) a sklidili v průměru kolem devíti tun z hektaru. Na nejlepších polích byl výnos i 12 t/ha.
Mnohaleté zkušenosti SVM Drahelčice, s. r. o., lze shrnout do konstatování, že snížením dávky vody a tudíž zvýšením koncentrace aplikované látky se účinnost postřiku zvyšuje. (Přestože se částečně sníží množství použitého prostředku, protože je snížení množství vody větší než lineární, se výsledná koncentrace zvýší.) Kromě vyšší účinnosti přináší tento postup pro podnik i ekonomické úspory. Kromě vody se do roztoku přidává i smáčedlo, které nejen zvyšuje ulpívání látky na rostlině, ale zlepšuje i její pronikání do pletiv. Podmínkou samozřejmě je, že se roztok dostane rovnoměrně na důležité části rostliny. To velmi dobře zajistí již zmíněné trysky HiSpeed s dvěma štěrbinami. Ty vytvoří průběžně dvojnásobné množství kapek oproti tryskám klasickým. Ošetřují tak současně jak přední, tak i zadní část rostliny.

Poskytování služeb Pozitivní zkušenosti s aplikací chemických látek při pevně daných koncentracích mají v Drahelčicích i v oblasti služeb. Pro příklad jmenujme Farmu Voděrádky, kam jezdí chemicky ošetřovat rostliny již dlouhou řadu let. Během této doby se výnosy plodin znatelně zvýšily. Zpočátku bylo třeba překonat nedůvěru, kterou nízké dávky vody při postřiku vzbuzovaly. Ve Voděrádkách byli zvyklí na dávky podle metodik, tedy 200 l na herbicidy a 400 l na fungicidy. Aplikace půdních herbicidů do kukuřice v dávce 100 l vody na hektar se také zpočátku nesetkala s důvěrou. Následovala řada pokusů sledujících účinnost postřiků, pokryvnost a další parametry. Výsledky byly pozitivní a tak i v tomto podniku stříkají paušálně 100 l vody na hektar u všech plodin, které ošetřují. Vyšší denní výkonnost s sebou přinesla přesnější dodržování vhodných termínů zásahu a v součinnosti s vhodnou agrotechnikou se výsledky dostavily. Přání zákazníka je však rozhodující, pokud si přeje postřik s jinými dávkami a koncentracemi, je to pro poskytovatele služby závazné.
Návštěva v SVM Drahelčice potvrdila, že lze i v relativně malých podnicích dosahovat špičkových výnosů i při nižších ekonomických nákladech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *