Kdo suší, má za tři

Již deset let mají naši zemědělci možnost dovybavit svůj podnik sušičkami zrnin od německé firmy RIELA. Tak dlouho totiž působí její obchodní zastoupení na českém trhu. Jde především o sušení všech objemů zrnin, a to od máku až po kukuřici, což je právě pro zemědělské podniky důležité a výhodné. Není třeba prodávat přímo od kombajnu, ale usušit, uskladnit doma a počkat na lepší farmářskou cenu nebo využít produkce pro vlastní potřebu.

Dříve nakupoval zemědělec sušičky RIELA samostatně, nyní po vzniku nové firmy SIAGRA s.r.o., Zlín může jejím prostřednictvím realizovat celý projekt komplexně – linku na posklizňovou úpravu zrnin, včetně sušení, i sila na skladování. Je možné využít i zařízení, které v zemědělském podniku již existuje, a doplnit to, co chybí, nebo nahradit nefunkční části. Chce-li podnik investovat do této oblasti, poradí mu zástupce firmy přímo na místě podle jeho požadavků. Zpracuje projekt a pochopitelně také rozpočet, dodá a smontuje zařízení. I nadále potom zůstává se zákazníkem v kontaktu a v případě potřeby poskytuje poradenství i servis.
Návratnost investice do posklizňového ošetření a sušení je krátká. Vždyť hlavní úspory jsou minimálně dvě: ušetří se za sušení a je možné realizovat produkci za lepší cenu. Zvláště letos, kdy na mnoha místech při žních pršelo, měli méně starostí ti, kteří mohli zrno ošetřit ve vlastním podniku, než ti, kteří museli za sušení zaplatit, ať už přímo, nebo formou srážky z nákupní ceny. A to ani nezdůrazňuji případy, kdy byla produkce vlivem pozdního nebo nedostatečného ošetření zcela znehodnocena.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *