Každý rok přibývá jeden poznatek

Jak se dá ještě v letošní sezóně pomoci porostům máku, aby poskytly co nejvyšší úrodu? Možné je regulovat jejich dozrávání. Tento poznatek si odnesli zemědělci spolu s dalšími radami pro příští rok z akce nazvanou Den pro mák.

Pěstitelé máku se setkali na konci června na Moravě, v Kostelci na Hané a také ve středních Čechách ve Stehelčevsi. Na druhém ze jmenovaných míst se sešli na pozemcích společnosti Penta Dřetovice, kde mák pěstují letos na 67 hektarech z celkové výměry asi 1200 hektarů. Jak uvedl jeden ze společníků této firmy, Ing. Petra Frühauf, mák se jim daří pěstovat se střídavými úspěchy a neúspěchy. V průměru několika uplynulých let sklízeli více než tunu z hektaru makových semen, některé roky byl výnos až 1,5 t/ha. Avšak loňské sucho se projevilo i na této plodině a tak výnos činil jen 0,6 t/ha. Letošní porosty však vypadají velmi slibně a tak i v Pentě Dřetovice, kde oborníci zabývající se mákem provádějí řadu pokusů, věří ve slušný výnos.

Regulace dozrávání máku
Každý rok jeden praktický poznatek pro pěstování máku, to je cílem sdružení Český mák, hlavního organizátora akce. Letos se při Dnu pro mák podařilo tento cíl naplnit několikanásobně. O novém poznatku, který lze využít ještě v této sezóně, hovořil doc. Ing. Jan Vašák, CSc., z Agronomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.
Doc. Vašák uvedl, že ještě letos je možné pomoci porostům k dosažení co možná nejvyšších výnosů regulací dozrávání. Pokusy totiž potvrdily, že díky aplikaci kombinace přípravků Basta a Spodnam se sklizňové ztráty snížily z 12 % u neošetřené kontrolní varianty na 3,5 % u varianty ošetřené. Kromě uvedených přípravků je možné i použití glyphosátů, jejich účinnost je však pomalejší.
Jak při setkání pěstitelů zaznělo, letos má použití regulátorů dozrávání ještě větší opodstatnění než v jiných letech, neboť rostliny máku mají větší listovou plochu. Sklizeň se navíc předpokládá o deset i více dnů později, než je obvyklé.
V souvislosti se sklizňovými ztrátami jistě stojí za připomenutí, že jednou z možností jejich eliminace je sklizeň makových semen spolu s makovinou.

Slibné nové odrůdy
Další nová doporučení, jež zazněly na Dnu pro mák, se týkaly použití mořeného a kalibrovaného osiva, použití přípravků chránící rostliny před stresem, například přípravku Agrisorb. Ing. Zdeněk Kosek, CSc., z firmy Český mák, s. r. o., rovněž zmínil nové odrůdy, jež by mohly znamenat zvýšení výnosů máku. Jde o odrůdy Major, Malsar a Maraton. Kromě vysokých výnosů se tyto odrůdy vyznačují i vyšším obsahem morfinu v makovině, což jistě pěstitelé uvítají vzhledem ke zpřísnění podmínek jejího výkupu. Množení těchto nových odrůd již v České republice probíhá, a tak by jejich osivo mohli pěstitelé mít již pro zásev příští sezóny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *