Každoročně nové produkty

I když na většině polí zatím leží sníh, nová sezóna v ochraně rostlin na sebe nedá dlouho čekat. U ozimých plodin ostatně už začala loňským podzimem. Změny ve vedení firmy a zájem o novinky nás vedly k rozhovoru s Dirkem Schadem, novým ředitelem pro Českou republiku známé společnosti Bayer CropScience.

Pane řediteli, přibližte nám, prosím, společnost Bayer CropScience nejprve z celosvětového pohledu.
V posledních dvou letech nastaly závažné změny v celé společnosti Bayer AG. Opouští oblast klasických chemikálií a nadále bude mít jen tři divize – HealthCare, CropScience a MaterialScience. Pro naši část CropScience to je velmi pozitivní, protože bude výrazněji podporována a prostředky uvolňované každoročně na výzkum a vývoj nových produktů budou vyšší.
Další změna je v oblasti HealthCare, především v části volně prodejných léků. Od 1. ledna 2005 byla integrována švýcarská firma Roche. Po akvizici firmy Aventis to je druhé největší rozšíření v historii společnosti Bayer AG. Obě změny jsou velmi pozitivní, protože v současném globalizovaném světě znamenají pro společnost Bayer bezpečnější budoucnost.
Také Bayer CropScience se částečně mění. Nastoupil nový předseda představenstva, centrum pro Evropu přesídlilo z Německa z Monheimu do Francie do Lyonu, sídla bývalé společnosti Aventis. Celosvětový trh s přípravky na ochranu rostlin je velký a protože vývoj nových produktů není možný bez velkých vkladů, působí na něm v současné době pět velkých společností. Bayer CropScience mezi ně patří.

Požadavky na chemickou ochranu rostlin se v průběhu let mění, je nutná její obměna. Kolik investujete do vývoje nových produktů a jakým směrem se výzkum ubírá? Zůstanete pouze u přípravků na ochranu rostlin nebo plánujete také vstup do oblasti šlechtění?
Bayer CropScience se soustředí pouze na přípravky na ochranu rostlin, se šlechtěním nových odrůd se nepočítá. Pro nejbližší roky bude hlavní segment mořidel. Jde o moderní způsob ochrany rostlin, který je šetrný k životnímu prostředí. Považujeme to za velmi důležité, ochraně životního prostředí věnujeme mimořádnou pozornost v širokém záběru.
Loni jsme například uspořádali první ročník fotografické soutěže nazvané Ekologie v objektivu. Jejím cílem bylo kromě zviditelnění ekologických problémů současného světa poukázat na skutečnost, že ochrana životního prostředí je záležitostí všech. Další akci Země 21. století připravujeme pro letošní rok. Bude zahrnovat kategorii pro mládež do 18 let. Chceme tím podnítit i mladé fotografy.
To jsem ale od chemické ochrany rostlin trochu odbočil. Naším cílem je uvést každý rok na trh dvě až tři nové účinné látky. Platí to celosvětově. Pozornost je soustředěna i na plodiny, které se pěstují mimo mírné pásmo. Proto je velká část obratu firmy investována do vývoje nových produktů.

Loňský rok byl v České republice pro rostlinnou výrobu velmi úspěšný, bylo dosaženo vysoké produkce téměř u všech plodin. Myslíte si, že kromě příznivého počasí pomohla i vhodná chemická ochrana rostlin?
Rok 2004 mohu označit za velmi úspěšný. Ve Slovenské republice, kde jsem vedl společnost Bayer CropScience dva roky, než jsem přišel loni v létě do Prahy, byl dokonce rekordní.
Jsem přesvědčený, že chemická ochrana rostlin ke špičkovým výnosům napomohla. Osvědčilo se zvláště použití fungicidů. Pocítili jsme to i v objemu jejich prodeje. Ve vlhčím roce, jakým byl ten loňský, se ochrana proti houbovým chorobám určitě vyplácí.

Společnost Bayer CropScience je na českém trhu s přípravky na ochranu rostlin velmi známá. Její zákazníci si zvykli, že pravidelně přichází s novinkami. Co nového jim nabídnete letos?
Především chceme využít některých shodných prvků trhu s přípravky na ochranu rostlin a společnou strukturou propojit řízení Bayer CropScience v České a Slovenské republice. Pro zákazníka je ale důležitější nabídka nových produktů.
V nejbližších dnech bude registrován přípravek Proline, fungicid do obilnin a řepky. V systému fungicidní ochrany snižuje nebezpečí vzniku rezistence chorob zejména vůči strobilurinům. Obilniny bude chránit proti listovým a klasovým chorobám, proti chorobám pat stébel a hlavně proti fuzariózám. Výsledkem bude zvýšení výnosů a výrazné zlepšení kvality – snížení obsahu mykotoxinů v zrnu. V řepce Proline působí proti mnoha houbovým chorobám, velmi dobrou účinnost vykazuje zejména proti hlízence.
Na Slovensku je třeba věnovat zvýšenou pozornost novému škůdci kukuřice – diabrotice. V Maďarsku způsobuje velké problémy, rozšířil se na Slovensko a objevil se také v Čechách. Vhodnou ochranou je moření osiva. Účinné mořidlo máme k dispozici, v České republice ale zatím není registrováno.

Který z vašich produktů považujete za nejperspektivnější?
Určitě to jsou mořidla a fungicidy. Po akvizici společnosti Aventis má Bayer CropScience celkově velmi široké portfolio přípravků na ochranu rostlin. Nemohu na tomto místě jmenovat všechny, takže alespoň některé. Důležité jsou například herbicidy do obilnin (Husar, Sekator, Attribut, Puma Extra, Cobra, Cougar) a kukuřice (Merlin a MaisTer). Z přípravků chránících před houbovými chorobami bych rád upozornil kromě již zmíněné novinky letošního roku Proline na novinku loňského roku Sfera i na zlatým klasem oceněné fungicidy Falcon a Horizon. Nesmíme zapomenout ani na ty, které zlepšují kvalitu ovoce a révy vinné – Teldor či Zato.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *