Archiv pro rubriku: Půda

Filtr

Priorita dneška – vodní režim v půdě

Během posledních dvaceti let došlo v České republice k podstatným změnám ve struktuře hospodaření na půdě. Pokles ploch jetelovin a snížení produkce chlévského hnoje vlivem redukce stavu hospodářských zvířat se začaly projevovat v podnicích hospodařících bez živočišné výroby i na celém systému hospodaření s následným dopadem na stabilitu výnosů. Ale...

Kategorie: Půda

Makromycety na poli

Když se v souvislosti s pěstováním polních plodin mluví o houbách (říše Fungi), má každý na mysli houbové patogeny, které se vyskytují na různých plodinách a mohou způsobovat ztráty na výnosech a kvalitě produkce. Občas se ale i v monokulturní poušti několika málo pěstovaných kulturních plodin naleznou zástupci makromycet, což...

Kategorie: Půda

Trvalá nebo dočasná ztráta zemědělské půdy

Již uplynul nějaký čas od dob, kdy pod vlivem melioračních opatření docházelo ke zvyšování výměry zemědělského půdního fondu (ZPF), a to těch ploch určených pro intenzivní zemědělské využití. Když pomineme zábor půdy pro rozvoj lidské společnosti, je pozůstatek orných půd vystaven tlakům dosud nevídaným, jež ovlivňují zejména jejich kvalitu a...

Kategorie: Půda

Vliv rostlinných zbytků na půdu

V Troubsku proběhl workshop v anglickém jazyce v rámci mezinárodního projektu Visegrádský fond, který pořádal Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Workshop nesl název Vliv různého zpracování na fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy a jeho cílem bylo přiblížit dlouhodobé účinky zemědělství na půdu.

Kategorie: Půda

Vliv zpracování na vlastnosti půdy

V Troubsku proběhl workshop v rámci mezinárodního projektu Visegrádský fond, který pořádal Zemědělský výzkum spol. s r. o. pod názvem „Vliv různého zpracování na fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy”. Jeho cílem bylo přiblížit dlouhodobé účinky zemědělství na půdu.

Kategorie: Půda

Organická hmota v půdě očima zemědělce

Velké civilizace vznikaly od pradávna v místech, kde byla zaručena obživa obyvatel, to znamená v místech s dostatkem kvalitní půdy. Půdu je proto třeba považovat za klíčový faktor rozvoje lidstva. Je nutné ji chránit a péči o půdu diferencovat na kvantitativní a kvalitativní. Proč jsou organicky hnojené půdy úrodnější, vysvětlují...

Kategorie: Půda

Úrodná půda je největším bohatstvím hospodáře

Jak toho ale dosáhnout? No to se pokouší odpovědět článek Ing. Ivany Šindelkové ze Zemědělského výzkumu, spol. s r. o., Troubsko (Úroda 4/2018). Jak vysvětluje, je potřeba uvést do rovnováhy biologické systémy v zájmu optimální půdní činnosti. Zlepšit zdravotní stav půdy. Optimalizovat růst a vývoj rostlin v zájmu zvýšení efektu...

Kategorie: Půda

Vývoj stroje pro pásové zpracování půdy v tuzemsku

Technologie strip-till (pásové zpracování půdy) byla vyvinuta ve Spojených státech amerických a oficiálně je registrována od roku 1998. Tehdy jedním z důvodů jejího zavedení bylo krátké technologické okno pro přípravu půdy po sklizni zrnové kukuřice pro následné jarní setí a dále potřebou aplikovat do půdy hnojiva před setím tak, aby...

Kategorie: Půda