Karate do polí i na zahrádku

O Karate jako insekticidním přípravku s dlouhou historií a jeho složité cestě na československá pole nám povyprávěl v minulém čísle Syninfa Ing. Michal Vokřál. Teď vám přinášíme praktická doporučení z rozhovoru s odborníkem na slovo vzatým. Doc. Jan Kazda z ČZU v Praze nám poskytl rozhovor, před jakými škůdci a v jakých plodinách nás může Karate chránit. A jedna dobrá zpráva pro vás – letos jsme pro vás Karate zlevnili o celých 36 %.

Jak je to s používáním přípravku Karate v letošní sezoně?

Přípravek Karate s účinnou látkou lambda-cyhalothrin patří mezi pyretroidy druhé skupiny, tedy pyretroidy esterické. V poslední době se často diskutuje, že mají tyto pyretroidy sníženou účinnost vůči některým škůdcům v důsledku vzniku rezistence. Namátkou mě napadá např. mandelinka bramborová, blýskáček řepkový, mšice broskvoňová nebo někteří škůdci na ovocných dřevinách. Ovšem u jiných druhů škůdců, u kterých dodržíme určité zásady, můžeme Karate bez obavy používat i v letošní sezoně.

Bázlivec kukuřičný

Zavíječ kukuřičný

Kde je tedy v polních plodinách možné použít Karate?

Stojíme na poli s obilím, tak bych mohl říci, že v jarním období můžeme u pšenice a ječmene výhodně Karate použít především proti kohoutkům – dospělcům i larvám. Dále můžeme aplikovat proti mšicím od fáze metání až do fáze mléčné zralosti. A jestliže se nám podaří vhodně zvolit termín, tak nám pomůže i proti dospělcům bejlomorky sedlové.

U naší druhé nejvýznamnější plodiny, řepky, bychom doporučili používání Karate především proti dřepčíkům. A to jak těm drobným rodu Phyllotreta v podzimním období při vzcházení, kdy nám citelně chybí účinné insekticidní mořidlo, tak zejména proti dřepčíku olejkovému, který se v posledních letech stal klíčovým škůdcem řepky v podzimním období.

Laboratorními pokusy bylo zjištěno, že pyretroidy patří mezi vůbec nejúčinnější insekticidy z portfolia povolených přípravků.

Proti krytonoscům můžeme také Karate úspěšně využít, pokud dodržíme zásadu, že ho budeme aplikovat při největší aktivitě krytonosců. Vím, je to problém zejména u podniků, které mají i několik set hektarů, ale se synchronizací nám většinou pomůže počasí. Pokud se po delším chladném období náhle oteplí, krytonosci začínají vyvíjet poměrně silnou aktivitu a to je období pro vhodnou aplikaci.

Klas poškozený sáním mšic

U třetí naší nejvýznamnější plodiny, kukuřice, můžeme Karate úspěšně využít vůči dospělcům zavíječe kukuřičného i bázlivce kukuřičného – tedy vůči nejvýznamnějším škůdcům. Nesmíme ovšem zapomenout, že už je to letní období, teploty mohou být poměrně vysoké a Karate, jako ostatní pyretroidy, účinkují spíše za teplot nižších. Proto bych se přimlouval za aplikace v ranním nebo večerním období.

U slunečnice, naší druhé nejvýznamnější olejniny, můžeme Karate využít proti škůdcům, kteří sáním poškozují rychle rostoucí slunečnici až do fáze tvorby poupěte. Jsou to např. klopušky, mšice maková nebo mšice slívová.

A poslední plodinou, kterou bych uvedl, jsou luskoviny, zejména hrách. Tam můžeme Karate použít proti listopasům, kteří poškozují hrách v období vzcházení. Během celé vegetace velmi dobře pomáhá proti naší největší mšici, kyjatce hrachové.

Kolonie mšic na listu pšenice

Ošetřený porost slunečnice

Je vhodné použít Karate i při pěstování zeleniny? 

Ano, Karate je vlastně takový specialista na brouky a housenky. Toho využijeme zejména u brukvovité zeleniny. Podobně jako u řepky tam škodí dřepčíci a krytonosci, a to s většími ztrátami na květáku, brokolici, zelí a dalších brukvovitých plodinách. Samozřejmě můžeme Karate využít také proti housenkám, zejména proti bělásku zelnému, můře zelné a můře kapustové. Jestliže trefíme správný termín aplikace, tak nám zabere i proti drobnému dvoukřídlému – plodomorce zelné.

Kyjatka hrachová

Můžeme Karate použít na ovocné stromy proti housenkám?

Ano, podobně jako u zeleniny, i v případě housenek na ovocných stromech bude působit celkem dobře. Jedná se zejména o malé druhy tzv. slupkových nebo pupenových obalečů, jako je obaleč zimolezový, pupenový nebo jabloňový. Ale využít ho můžeme i proti méně častým větším housenkám bekyně zlatořitné, běláska ovocného, píďalkám a dokonce je účinný i proti minujícím druhům hmyzu, jako jsou např. motýli podkopníci. Nesmíme zapomenout, že se dá Karate použít i k ochraně proti původcům červivosti jablek i švestek, a to dokonce proti oběma generacím. Zde bych ovšem trošičku nabádal k opatrnosti, protože na některých lokalitách už byla zjištěna rezistence.

Vinaři mohou použít Karate proti obaleči mramorovanému a révovému na listech révy vinné. V jahodníku bezvadně působí proti květopasu jahodníkovému, brouku, který poškozuje jahody v době tvorby zelených poupat.

Larva kohoutka

Kohoutek černý

Karate se prodává i v malospotřebitelském balení. Jak ho můžeme využít na zahrádce?

Na zahrádce ho můžeme použít proti všem druhům plodin, které jsem vyjmenoval. Nejčastěji to bude asi hrášek, můžeme ho použít na ovocných dřevinách, ale nesmíme také zapomenout na okrasné rostliny. Tam lze Karate používat proti mšicím, housenkách, broukům a některým druhům ploštic. Například mě napadá ochrana proti motýlu zavíječi zimostrázovému, jehož housenky nám každoročně poškozují buxus.*

Syngenta Czech s. r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down