Jolante obohatí sortiment

V loňském roce byla registrována a zapsána do Státní odrůdové knihy nová odrůda ozimého dvouřadého ječmene Jolante. V registračních zkouškách ÚKZÚZ byla zkoušena pod stejným označením. Byla vyšlechtěna v Německu firmou Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen,Lippstadt. Je registrována v Německu a Dánsku.

V České republice je tato odrůda exklusivně zastupována firmou Selekta, a.s. Praha, která ji , vzhledem k jejímu předpokládanému uplatnění v zemědělské praxi, intenzivně rozmnožuje, aby byla v brzké době k disposici na plochy běžného pěstování.
Jde o odrůdou, která dosahuje ve všech produkčních oblastech, kde je ozimý ječmen pěstován, nadprůměrných výnosů a výrazně překonává současné odrůdy dvouřadého ječmene. Podle výsledků státních odrůdových pokusů, ve kterých byla tato odrůda zkoušena v letech 1997 – 1999 výrazně překonávala svým výnosovým potenciálem odrůdy standardní a i některé odrůdy šestiřadé. Z hlediska délky vegetační doby je odrůdou polopozdní až pozdní, a tak je ve stejné kategorii jako většina u nás pěstovaných odrůd dvouřadého ozimého ječmene. Je odrůdou, která je středně vysoká s pevným stéblem a s velmi dobrou odolností proti polehání, což ji řadí k předním odrůdám vynikajícím v tomto znaku. Pro naše klimatické podmínky je její velkou předností také dobrá odolnost proti vyzimování, která je na základě výsledků registračních pokusů ÚKZÚZ ze všech pokusných míst hodnocena jako vyhovující.
Z hlediska zdravotního stavu má odrůda Jolante řadu předností a je porovnatelná s dobrými odrůdami současného sortimentu odrůd ozimého ječmene. Jolante je středně odolná proti padlí travnímu a jsou pro ni charakteristické dobrá odolnost proti rzi ječné, střední odolnost proti hnědé skvrnitosti a střední odolnost proti rhynchosporiové skvrnitosti.
Pěstitelská technologie se neodlišuje od jiných odrůd ozimého ječmene dvouřadého typu. Základním předpokladem pro úspěšné pěstování je včasné setí v agrotechnickém termínu, v teplejších oblastech v období od 20. září do 30. září, v chladnějších a vlhčích oblastech v obilnářské a bramborářské oblasti od 10. do 20. až 25. září při výsevku 3,5 až 4,5 MKS.ha-1, v bramborářské oblasti pak 4 až 4,5 MKS.ha-1. Dodržení výsevku je velmi důležité i z hlediska problémů, které někdy vznikají při přehoustnutí porostů.
Hnojení odrůdy Jolante není odlišné od ostatních odrůd domácího sortimentu a závisí na zásobě živin v půdě a na předplodině.Stejně tak i ochranu proti chorobám je možné aplikovat jako u ostatních odrůd, i když dobrá odolnost této odrůdy proti chorobám je určitou výhodou při zvýšeném tlaku patogenů.
Jednou z předností této odrůdy v porovnání s ostatními dvouřadými odrůdami našeho sortimentu , i když není odrůdou použitelnou pro sladařské účely, je její velké zrno s vysokou výtěžností předního zrna. Hmotnost tisíce semen dosahuje hodnot 44 – 46 g, podíl předního zrna nad sítem 2,5 mm má z dvouřadých odrůd ozimého ječmene jeden z nejvyšších (kolem 86 %).
Odrůda Jolante tak má pro svůj výnosový potenciál, dobrou odolnost proti vyzimování a polehání a dobrý zdravotní stav dobrou perspektivu uplatnění v domácím sortimentu. Jistě bude přínosem pro pěstitele.

Ing. Milan Váša, CSc.,
Selekta, a.s., Praha

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *