18.01.2017 | 03:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jednodušší hospodaření na jaře

V nadcházející sezóně 2017 bude setí jarních ječmenů jednou z prvních pracovních operací na vašich polích. Chcete ochránit váš ječmen proti houbovým chorobám ještě před setím? Jedním z inovativních opatření, které můžete zařadit do technologie pěstování této plodiny, je použití osiva namořeného přípravkem Systiva®.

Za poslední roky pěstitelé jarního ječmene získali mnoho praktických zkušeností a pravděpodobně neexistuje odrůda, na které by se za tuto dobu Systiva® neodzkoušela. Mnozí si přípravkem Systiva® moří nebo nechávají namořit především sladovnické, ale i krmné odrůdy, přičemž každá odrůda má své specifické vlastnosti a je více či méně náchylná k houbovým chorobám. Není potøebná èasná aplikace fungicidù. Ochrana se podle výskytu a infekčního tlaku provádí a doporučuje až v průběhu sloupkování, popř. na počátku metání.

Systiva® obsahuje novou účinnou látku Xemium® (chemický název fluxapyroxad) ze skupiny látek SDHI. Jedinečné hydrofilní a lipofilní vlastnosti účinné látky Xemium® jsou základem pro vstřebávání účinné látky a její distribuci od kořene až do listů vzcházejících rostlin. Při kontaktu houbového patogenu s rostlinou ošetřenou přípravkem Systiva ® způsobí účinná látka Xemium® přerušení přísunu energie v mitochondriích buněk patogenu. Tím dojde k zablokování jeho metabolismu a patogen (houba) zastavuje růst a umírá. Účinná látka Xemium® je rostlinou průběžně absorbována z kořenové zóny do dalších přírůstků a poskytuje dlouhodobou a účinnou ochranu proti celému spektru listových chorob. V případě ječmene jarního se jedná o vynikající účinnost na hnìdou skvrnitost, rynchosporiovou skvrnitost, padlí travní, ramuláriovou skvrnitost jeèmene, ale také plíseò snìžnou a rzi. Viz fotografie zdravého porostu ošetřeného přípravkem Systiva ® z Nabočan, ze dne 10.6. 2016.) Bonusem, vzhledem k aplikaci již na osivo, je účinnost na choroby osiva – pruhovitost jeènou a snìť prašnou ječnou. V konečném efektu Systiva® zvyšuje výnosy a kvalitativní parametry jarního ječmene.

Podle Ing. Jiřího Šilhy, Ph.D., ze SOUFLET AGRO a. s.: „Přípravek Systiva® je racionální řešení hned několika problémů, které se v praxi vyskytují:

- výskyt chorob přenosných osivem, které nedostatečně řeší stávající mořidla,

- podprahový výskyt chorob v časných růstových fázích,

- nutnost ošetření proti padlí u citlivých odrůd bez genu Mlo,

- obtížnou logistiku ošetření proti padlí v časných růstových fázích nebo riziko kompatibility přípravků v tank-mixu,

- riziko nesjízdnosti pozemků vlivem vysoké vlhkosti půdy, silného větru, vlhkého porostu.

Přínos ošetření přípravkem Systiva ® hodnotíme u všech odrůd, které vykupují sladovny. Data čerpáme z našich pokusů, které zakládáme na několika lokalitách v hlavních produkčních oblastech sladovnického ječmene. V odrůdovém pokusu ve Všestarech u Hradce Králové jsme v roce 2016 zjistili u odrůd bez genu Mlo přírůstek výnosu na úrovni 5,8 % (výnosová úroveň ošetřené varianty = 8,4 t/ha), snížení obsahu N-látek o 0,2 %, zvýšení přepadu (podíl nad sítem 2,5 mm) o 1,3 %, z toho zvýšení podílu nad sítem 2,8 mm dokonce o 2,4 % a zvýšení obsahu škrobu o 0,3 %.

U odrůd s genem Mlo byl výnosový přínos průměrně 3 % (výnosová úroveň ošetřené varianty = 8,8 t/ ha), snížení obsahu N-látek o 0,1 %, zvýšení přepadu (podíl nad sítem 2,5 mm) o 0,6 %, z toho zvýšení podílu nad sítem 2,8 mm o 0,6 % a zvýšení obsahu škrobu o 0,1 %. K podobným výsledkům jsme dospěli v hodnocení pokusů i v roce 2015.“

Dále Ing. Šilha, Ph.D., tvrdí, že: „Systiva ® zaujímá pozici jistoty zabezpečení porostu, těží z kumulace efektů včasného nasazení (rychlejší rozvoj kořenového systému, rychlejší rozvoj listového aparátu, vyšší odnoživost porostu, větší hustoty klasů při minimálně stejné produktivitě klasů).“

Doporučení k aplikaci: Fungicidní mořidlo Systiva® se aplikuje v dávce 0,75 l/t osiva pro použití v jarním ječmeni. Pro posílení účinku na sněti je doporučeno použití mořidla Premis® 25 FS RED v dávce 1,5 l/t osiva. Možná je také kombinace s mořidlem Kinto ® Duo v dávce 1,5 l/t osiva.

Ing. Ondřej Klap, Ing. Pavel Šácha, Ing. Matúš Czakó,

BASF spol. s r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down