Jarní tritikale

V roce 1997 byl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský poprvé v historii požádán o registraci novošlechtění jarního tritikale. Tato odrůda v roce 1999 úspěšně ukončila tříleté testování ve státních odrůdových zkouškách, kde byla zjišťována její užitná hodnota v porovnání s odrůdou jarní pšenice Munk.

Na základě splnění všech zákonných kritérií byla v prosinci 1999 zaregistrována jako první odrůda jarního tritikale v ČR pod názvem Gabo. Vzhledem k tomu, že jde o nový druh obilniny, není dosud v ČR u tritikale jarního samostatně sledována pěstitelská plocha, která je zahrnuta do výměry ozimého tritkale.
Odrůda Gabo, jako dosud jediný zástupce svého druhu v sortimentu registrovaných odrůd ČR, se řadí mezi nejpozdnější obilniny a délka vegetace je prakticky na úrovni ovsa a velmi pozdních odrůd ozimé pšenice (například Athlet). Ve světovém sortimentu odrůd jarního tritikale se Gabo řadí mezi středně pozdní. Stéblo má středně dlouhé, v porovnání s jarní pšenicí delší. Je středně odolná proti poléhání. Zdravotní stav má velmi dobrý. Vyniká především velmi dobrou odolností proti napadení braničnatkou plevovou a padlím travním.
Výnos zrna má Gabo v oblastech méně intenzivních vyšší než jarní pšenice. Odrůda je vhodná zejména do výrobních oblastí obilnářské, bramborářské a pícninářské.
Gabo je krmná zrnová odrůda, nevhodná pro pekařské využití. Z hlediska krmivářského využití je předností této odrůdy zvýšený obsah esenciální aminokyseliny lyzinu. V porovnání s odrůdou jarní pšenice Munk má Gabo vyšší obsahu lyzinu o 15 %. Odolnost proti porůstání zrna má Gabo střední. V porovnání s odrůdami jarní pšenice má objemovou hmotnost mírně nižší, podíly na sítech jsou mírně vyšší, hmotnost tisíce zrn je vyšší, obsah hrubých bílkovin je porovnatelný.
Odrůda jarního tritikale Gabo rozšiřuje sortiment pěstovaných obilnin o nový druh vhodný pro horší oblasti pěstování a představuje první odrůdu sortimentu jarního tritikale určenou pouze pro krmné účely, především ve vlastním podniku.

Ing. František Beneš,
Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský Brno,
zkušební stanice Hradec nad Svitavou

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *