Jarní hnojení brambor

V současné době se pěstitelé brambor rozhodují, jak a čím hnojit. Tato informace obsahuje pokyny, jak lze optimalizovat dávku živin ve vztahu ke konkrétním podmínkám stanoviště i užitkovému směru pěstování.

Hnojení fosforem, draslíkem a hořčíkem

Pro stanovení dávky je nutné znát obsah fosforu, draslíku a hořčíku v půdě. Není-li k dispozici výsledek agrochemického zkoušení půdy ne starší než než roky, je účelné odebrat průměrný vzorek půdy z pozemku a dopravit jej do příslušné laboratoře k analýzám. Doporučené dávky živin v závislosti na jejich zásobě v půdě jsou uvedeny v tabulce 1.
Tento způsob, na jehož provedení je nyní ještě dost času, zajistí budoucímu porostu optimální obsah fosforu, draslíku a hořčíku v půdním roztoku. Znát aktuální obsah v půdě se skutečně vyplatí, protože v současných podmínkách dlouhodobého poklesu živin v půdě mohou být již limitujícím faktorem pro výnos a žádoucí kvalitu produkce. V případě nízkého obsahu draslíku ale nepoužívejte v jarním období vysoké dávky draslíku ve formě KCl (draselná sůl), neboť chlór negativně působí na obsah škrobu. Při velmi vysokých obsazích fosforu, draslíku a hořčíku je možné hnojení příslušnou živinou vynechat.

Hnojení dusíkem

Obecná strategie hnojení dusíkem je naznačena ve schématu. Nejpozději do konce března je třeba odebrat průměrný půdní vzorek z pozemku a ihned (ve vzorku probíhají neustálé změny) jej dopravit k rozboru do nejbližší zemědělské laboratoře (nejlépe do takové, která podléhá kontrole kvality, například kruhové testy ÚKZÚZ), a to na obsah Nmin (N-NO3 + N-NH4).
Dávku dusíku před nebo při sázení stanovíme podle tabulek 2 a 3. Podle výsledku dlouhodobých pokusů zvolený druh hnojiva nemá žádný vliv na výnosy a kvalitu hlíz. Lze použít buď celou dávku, nebo jen uvedenou část s tím, že nejpozději v růstové fázi poupat bude pomocí rozboru listů zjištěn výživný stav s cílem provést korekci dohnojením ve formě roztoku močoviny spolu s prvními postřiky proti plísni bramborové. V případě dobrého výživného stavu (metodika zjišťování bude předmětem další informace) je účelné použít některý typ speciálního listového hnojiva (Campofort, Wuxal apod.).

Ing. Jaroslav Čepl, CSc.,
Výzkumný ústav bramborářský,
Havlíčkův Brod, s.r.o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *