Jaké podmínky splňuje „Produkt ekologického zemědělství“?

(Produkci lze označit jako “Produkt ekologického zemědělství” grafickým znakem BIO jestliže:) v případě rostlinné produkce

 byly plodiny zasety nejdříve po uplynutí 24 měsíců od data zahájení konverze (přechodného období) nebo u trvalých kultur existujících již v době zahájení konverze byly plody sklizeny nejdříve 36 měsíců po datu zahájení konverze,
 byla dodržena veškerá další ustanovení zákona Zákona č. 242/2000 a Vyhlášky č. 53/2001 Sb.
v případě živočišné produkce
 po uplynutí nejkratší doby chovu, jestliže nabylo právní moci rozhodnutí o registraci pro pěstování rostlin (tj. u pastvin a výběhů pro přežvýkavce po 24 měsících, u pastvin a výběhů pro nepřežvýkavce po 12 měsících). Nejkratší doba chovu musí proběhnout po datu registrace pro pěstování rostlin,
 a zároveň jsou splněny požadavky na výživu zvířat, jejichž produkci hodlá chovatel označit jako bioprodukt, stanovené ve Vyhlášce č. 53/2001 Sb.:
přežvýkavci:
– objemná krmiva tvoří nejméně 60 % denního příjmu sušiny,
– podíl krmiv konvenčního původu tvoří maximálně 10 % příjmu sušiny z celkové roční krmné dávky,
– podíl krmiv konvenčního původu nepřevyšuje 25 % příjmu sušiny v jednom dni,
– podíl krmiv z přechodného období nepřevyšuje 60 % průměrného příjmu sušiny, pokud pocházejí z vlastní produkce na pozemcích přihlášených k registraci, nebo 30 % příjmu sušiny, jestliže se jedná o nakupovaná krmiva z přechodného období. V případě kombinace vlastních a nakupovaných krmiv z přechodného období nesmí jejich podíl v sušině krmné dávky přesáhnout 60 %.
nepřežvýkavci:
– podíl krmiv konvenčního původu nepřevyšuje 20 % příjmu sušiny z celkové roční krmné dávky,
– podíl krmiv konvenčního původu nepřevyšuje 25 % příjmu sušiny v jednom dni,
– podíl krmiv z přechodného období nepřevyšuje 60 % průměrného příjmu sušiny, pokud pocházejí z vlastní produkce, nebo 30 % příjmu sušiny, jestliže se jedná o nakupovaná krmiva z přechodného období (v případě kombinace vlastních a nakupovaných krmiv z přechodného období nesmí jejich podíl v sušině krmné dávky přesáhnout 60 %),
 byla dodržena veškerá další ustanovení zákona Zákona č. 242/2000 a Vyhlášky č. 53/2001 Sb.

Co znamená označení „Produkt přechodného období“?
(Produkci lze označit slovy “Produkt přechodného období ” a grafickým znakem BIO jestliže:)
v případě rostlinné produkce
 plodiny byly sklizeny nejdříve za 12 měsíců po zahájení přechodného období pozemku (honu), na kterém byly vypěstovány,
 byla dodržena veškerá další ustanovení Zákona č. 242/2000 Sb. a jeho prováděcího předpisu.
v případě živočišné produkce
 po uplynutí nejkratší doby chovu v ekologickém zemědělství (která je v § 14 Vyhlášky č. 53/2001 stanovena pro hospodářské zvíře, ze kterého produkty pocházejí) a to za podmínky, že u pastvin a výběhů uplynulo 12 měsíců od zahájení konverze. Nejkratší doba chovu musí tedy proběhnout po uplynutí 12 měsíců od zahájení přechodného období.
 zároveň jsou splněny všechny požadavky na maximální podíl konvenčních krmiv stanovené ve Vyhlášce č. 53/2001 Sb., § 9:
přežvýkavci:
– podíl krmiv konvenčního původu tvoří maximálně 10 % příjmu sušiny z celkové roční krmné dávky,
– podíl krmiv konvenčního původu nepřevyšuje 25 % příjmu sušiny v jednom dni.
nepřežvýkavci:
– podíl krmiv konvenčního původu nepřevyšuje 20 % příjmu sušiny z celkové roční krmné dávky,
– podíl krmiv konvenčního původu nepřevyšuje 25 % příjmu sušiny v jednom dni.
 byla dodržena veškerá další ustanovení Zákona č. 242/2000 Sb. a jeho prováděcího předpisu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *