Jak stimulovat pšenici na jaře?

Ozimá pšenice je u nás nejpěstovanější obilninou a z pohledu agronoma se jí věnuje větší pozornost než jiným plodinám. V minulém roce se pěstovala na výměře přibližně 815 000 hektarů. Proto jí patří pojmenování Královna polí. I pro tuto plodinu je velmi důležitá kořenová soustava. Čím je větší, tím má větší potenciál na příjem vody, živin, udržení odnoží. Rostliny lépe odolávají přísuškům. Proto je nutné vhodnou a cílenou stimulací na jaře podpořit regeneraci a nastartování kořenové soustavy.

Prvním zásahem do porostů pšenice je regenerační hnojení dusíkem, které by mělo být přizpůsobené stavu porostu. Dávku dusíku volíme v rozpětí od 30 do 60 kilogramů na hektar a nejvhodnějším hnojivem je ledek vápenatý.

Z pohledu stimulace je vhodné na začátku odnožování zasáhnout do porostu cílenou přírodní stimulací a zregenerovat a nastartovat fungování kořenů. Proto doporučujeme použít přípravek na bázi mořských řas Alga 300++ P v dávce 0,7–1 l v závislosti na stavu porostu. Toto ošetření je možné spojit s aplikací 10–14% roztoku močoviny. Výhody použití jsou následující:

  • regenerace a obnova kořenů,
  • podpora růstu kořenů a jemného kořenového vlášení,
  • podpora odnožování,
  • přírodní výživa porostu,
  • silná protistresová ochrana (sucho, chlad, zamokření, zasolení).

Za účelem zvýšení účinnosti přípravků vyrobených z mořských řas, v tomto případě s Alga 300++P, doporučujeme kombinaci s přípravkem SoftGuard++. Tento přípravek působí jako hnojivo, stimulátor a zároveň také preventivně chrání před houbovými, bakteriálními a virovými chorobami. Důkazem synergického účinku jsou výsledky dosažené v minulém extrémním roce 2012.

Na obrázku je možné vidět účinky Alga 300++P a Alga 300++ P + SoftGuard++ v porovnání s kontrolou. Z tabulky 1 je patrné, že po aplikaci přípravku Alga 300++P na pšenici se zvýšení výnosu pohybovalo od 0,6 do 0,85 t/ha.

Tab. 1 – Výsledky poloprovozního pokusu – Bartranz Buzica, pšenice (rok 2012)

Odrůda

Varianta

Výměra (ha)

Výnos zrna

(t/ha)

Zvýšení výnosu zrna (t/ha)

Josef

Kontrola

18,85

4,97

Alga 300++P 1 l/ha

5,00

5,61

0,64

Antonius

Kontrola

20,02

4,98

Alga 300++P 1 l/ha

10,00

5,58

0,60

Fabula

Kontrola

6,26

4,66

Alga 300++P 1 l/ha

3,00

5,51

0,85

Synergický účinek přípravku SoftGuard++ byl ověřen v pokuse s ječmenem jarním. Výsledky jsou v tabulce 2.

Tab. 2 – Výsledky poloprovozního pokusu – lokalita Vígľaš, ječmen Sebastián (rok 2012)

Varianta

Termín aplikace

Přípravky

Výnos (t/ha)

Zvýšení (t/ha)

Přírůstek  (%)

Zvýšení (eur/ha)

HTS

0

kontrola

4,00

48,62

1

BBCH 25

Alga 300++ P 1 l/ha

4,45

0,45

11,3

99,0

48,10

BBCH 37

Alga 300++ K 1 l/ha

2

BBCH 25

Alga 300++ P 1 l/ha + SoftGuard++ 1 l/ha

4,77

0,77

19,3

169,4

49,98

BBCH 37

Alga 300++ K 1 l/ha + SoftGuard++ 1 l/ha

 

Pro více informací kontaktujte naše obchodní zástupce a navštivte naši webovou stránku www.agrobiosfer.cz.

Ing. Pavel Krempa, PhD.

Agrobiosfer s.r.o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *