Jak sklidit více zeleniny z hektaru

Zemědělská výroba prošla řadou změn od začátku devadesátých let, které měly v mnoha případech negativní dopad na zelinářskou produkci. S klesající tendencí pěstování zeleniny nejsou spokojeni ani sami zelináři. Ostatním dodavatelům, zejména zahraničním, se snaží konkurovat různými způsoby, například novými pěstitelskými opatřeními.

Snížení pěstebních ploch v České republice převážně způsobilo zánik mnoha zemědělských statků a družstev, které byly svojí výrobní činností zaměřeny převážně na pěstování zeleniny. Pracná a technologicky náročná produkce zeleniny byla novými majiteli nahrazena výrobou levnějších plodin. Na nedostatek zeleniny na českém trhu zareagovali zahraniční pěstitelé a zpracovatelé zeleniny, kteří této situace využili pro export svých produktů. Ke zvýšení pěstebních ploch ani nepřispělo členství České republiky v Evropské unii, spíše naopak. Představuje pro nás handicap v podobě dodávek levné zeleniny, jak ze zemí původní EU (pocházející především z dlouhodobé nadvýroby), tak z těch nově přistoupivších, zejména Polska. Vysoká koncentrace maloobchodního trhu, zastoupená především nadnárodními řetězci, hraje hlavní roli při stanovování cen zeleniny, která se v konečné fázi odráží do ekonomického výsledku pěstitelů.

Návštěva v Nové Bránici
Jak se daří českým pěstitelům zeleniny, jsme se zajeli podívat na jižní Moravu do malé vesničky Nové Bránice nedaleko známých Ivančic, kde má své sídlo firma Zoši Agro, s. r. o. Jednatel firmy Tomáš Zoufalý se svým švagrem Markem Šimberou začali podnikat v roce 1993, kdy získali v restitucích 17 ha vinic. V současné době společnost obhospodařuje 170 ha. Přestože jižní Morava je proslavena pěstováním vinné révy, firma postupně rozšířila svoji výrobní činnost na produkci zeleniny.

Pěstované plodiny
Firmě Zoši Agro pěstuje na padesáti hektarech ranou okurku nakládačku Majestosa R1 RZ. Odrůda má štíhlé plody tmavě zelené barvy s vyrovnaným tříděním. Vyznačuje se větším růstem a olistěním. Její regenerační schopnost je velmi dobrá. Semena jsou mechanicky vysévána do mulčovacích pruhů a poté zakryta netkanou textilií, která se z porostu odstraní čtrnáct dní před sklizní. Textilie plní funkci jak tepelnou, tak ochranou. Letos bylo sklizeno 4000 tun. okurek.
Nedílnou součástí výroby je produkce hlávkového zelí na ploše šesti hektarů, zejména odrůdy Oklahoma RZ. Patří mezi nejoblíbenější pozdní odrůdy a je určena pro průmyslové zpracování, vyznačuje se vysokou kvalitou kysání, velikost hlávky dosahuje pěti až osmi kilogramů. Její přizpůsobivost zaručuje i v horších pěstebních podmínkách jisté výnosy, v těch lepších nadprůměrné. Řadí se k odrůdám s dobrým zdravotním stavem a vitálním růstem. Je tolerantní k napadení třásněnkami.
Druhou odrůdou je pozdní Ancoma RZ s všestranným využitím (saláty, krouhání, přímý prodej) a dobrou skladovatelností. Brzy tvoří pevné kulovité hlávky s dobrou vnitřní strukturou. Dosahují hmotnosti dva až čtyři kilogramy. Je tolerantní k napadení třásněnkami a odolná vůči fuzáriím. Výnos z celé plochy se pohybuje kolem 600 tun. Předpěstovaná sadba se vysazuje ručně na pěstební plochu.
Na ploše 25 ha se pěstuje paprika kapiového typu Karpia z Maďarska. Její roční výnos je přibližně 800 až 1000 tun. Pro výsadbu se používá nakoupená předpěstovaná sadba, která se vysazuje na pěstební plochu ručně.
Zbývající plochy jsou určeny pro produkci obilovin a brambor.

Zabezpečení odbytu
Převážná část celkové produkce zeleniny v Nové Bránici směřuje do hlavních konzervárenských závodů v České republice. Obchody jsou v dlouhém časovém předstihu podloženy smlouvou, která obsahuje přesné množství a cenu jednotlivé dodávané plodiny. Společnost také vyváží svoji produkci do sousedních států, jako jsou Rakousko a Německo. V minulých letech byla navázána spolupráce s maloobchodními řetězci. Ta, ale nesplnila plánované očekávání a brzy se přerušila.

Nejobávanější je sklizeň
Co je největším problémem při pěstování zeleniny? “Velké starosti nastávají v období sklizně zeleniny, která se provádí převážně ručně. Především u produkce okurek musíme na základě smlouvy s konzervárenskými podniky dodávat plody v konkrétní jakosti a požadované velikosti,” zdůraznil Tomáš Zoufalý. “A právě velikost okurek se mění každým dnem v závislosti na klimatických podmínkách v období sklizně. Pokud bychom nezabezpečili dostatek pracovníků na sklizeň v požadovaném termínu, naše celoroční práce by byla znehodnocena,” dodal.

Jak zvýšit produkci
Firma řeší i otázku, jak zvýšit produkci. Má pro to dva způsoby – rozšiřování pěstebních ploch a aplikování nových způsobů pěstování. V letošním roce společnost zařadila do pěstebního procesu hnojivý roztok s mikroživinami, který zároveň působí jako růstový stimulátor. Nazývá se Pentakeep Super a jeho základem je kyselina 5-amino-levulová (ALA). Tato chemická sloučenina je nezbytným zdrojem pro zvýšení chlorofylové biosyntézy, zlepšuje kapacitu fotosyntézy, má vliv na temnostní dýchání rostlin, zvyšuje odolnost rostliny ke stresu z prostředí, podporuje účinek hnojiva. Pentakeep také vyrovnává nerovnováhu mezi makro a mikroživinami, které jsou dostupné pro rostliny v závislosti na půdním pH. Aplikace látky se provádí v době vegetace třikrát až čtyřikrát postřikem na list nebo formou závlahy ke kořenům.
Výrobcem hnojivového roztoku je japonská firma Cosmo Oil Co., ltd. Výhradní zastoupení a distribuci výrobku na českém trhu zajišťuje společnost Ryjo, s. r. o.
Účinnost přípravku na rostlinách se sleduje spoluprací s předními světovými výzkumnými pracovišti. V České republice byly osloveny Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Česká zemědělská univerzita v Praze a Zahradnická fakulta v Lednici.

Použití Pentakeepu Super v praxi
“Hnojivý roztok jsme letos poprvé použili na poloviční plochu porostu paprik. Jeho první dávku jsme aplikovali na sazenice před jejich vlastní výsadbou na pěstební plochu. Tímto postřikem jsme chtěli snížit stres rostlinám, který vzniká v souvislosti ze změnou prostředí a adaptací na nové prostředí. Reakce rostlin byla pozitivní a odrazila se na rychlém a zdravém růstu sazenic. Další dávka byla použita před tvorbou květních pupenů. Postřik byl dále ještě pětkrát aplikován v rozmezí deseti až čtrnácti dnů. Výsledkem použití hnojivého roztoku byl téměř dvojnásobný nárůst listové plochy, větší násada květních pupenů a plodů. Porost během celé doby vegetačního období vykazoval zdravý růst. Výnos z plochy ošetřovaném přípravkem byl o 15 až 20 procent vyšší než z ploch, které nebyla ošetřeny,” pochvaluje si Tomáš Zoufalý.
“Přípravek Pentakeep Super se nám velice dobře osvědčil a v příštím roce ho plánujeme aplikovat na celý porost paprik a poloviční plochu určenou k pěstování okurek,” dodal.

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *