Jak se vypořádat s trávovitými pleveli

Trávovité plevele jsou kvůli svým konkurenčním vlivům stále velkou hrozbou při pěstování obilnin, neboť mohou způsobovat vážné škody. Mezi nejvíce zastoupený trávovitý plevelný druh patří chundelka metlice, kterou najdeme nejčastěji v ozimých obilninách. Vyskytuje se na většině obhospodařovaných ploch. V případě silného zaplevelení se ztráty na úrodě mohou pohybovat až kolem 80 %.

V jarních obilninách pak významně škodí oves hluchý.  Rozšiřují se také plochy s výskytem rezistentních populací obou plevelných druhů, nejčastěji u nich převládá rezistence k herbicidům ze skupiny ALS inhibitorů. Přítomnost rezistentních populací trávovitých plevelů významně omezuje možnosti jejich regulace.

Jedním z praktických a vysoce efektivních řešení je použití graminicidu Axial Plus, který obsahuje účinnou látku pinoxaden. Účinná látka pinoxaden je velmi účinná proti trávovitým plevelům, včetně jejich populací s prokázanou rezistencí k herbicidům ze skupiny ALS inhibitorů. Připomeňme si, že pinoxaden je zařazen do skupiny fenylpyrazolinů, účinkuje jako inhibitor acetlykoenzymu-A-karboxylázy (ACC), což je důležitá látka pro tvorbu buněčné stěny. Výhodou je, že pinoxaden je velmi selektivní a nezpůsobuje poškození obilnin. Proto má mezi agronomy velkou oblibu.

Účinná látka je přijímána výhradně přes listy, má mimořádně příznivý environmentální profil, díky němuž lze produkt aplikovat i na pozemky s omezením nebo zákazem aplikace herbicidů s reziduálním působením. 

Herbicid Axial Plus

Herbicid Axial Plus je registrován v ČR pro použití v pšenici, ječmeni, žitu a tritikale. Široké aplikační okno je zcela jistě výhodou, kterou ocení každý pěstitel. Aplikace herbicidu Axial Plus je možná od růstové fáze počátku odnožování (BBCH 21) do fáze praporcového listu (BBCH 39) obilnin. Účinek na plevelné trávy není závislý na růstové fázi obilniny. 

Při volbě herbicidu Axial Plus pro herbicidní ochranu je možné využít široké aplikační okno i z hlediska optimálních podmínek pro aplikaci. Přípravek je možné aplikovat v rozsahu teplot od 1–25 °C, vysoká efektivita účinnosti i bezpečnost k plodině jsou samozřejmostí.  

Účinnost na rezistentní chundelku, vpravo Axial Plus

Tank- mix kombinace, sekvenční ošetření

Herbicid Axial Plus je vhodný do TM kombinací s fungicidy, insekticidy, herbicidy na dvouděložné plevele i s regulátory růstu Moddus nebo Moddus Flexi a také s listovými hnojivy s mikroprvky.

Při jarní aplikaci herbicidů proti dvouděložným plevelům je však třeba u herbicidů s účinnými látkami na bázi sulfonylmočovin nebo růstových herbicidů dodržet tzv. sekvenční ošetření. Sekvenční ošetření, tedy odstup mezi aplikací herbicidu Axial Plus a herbicidů s obsahem výše uvedených účinných látek zajišťuje vynikající účinnost proti trávovitým plevelům a snižuje u nich riziko vzniku rezistence. Odstup mezi aplikací herbicidu Axial Plus a výše uvedených herbicidů musí být alespoň sedm dnů.  

V kombinaci s regulátory růstu Moddus nebo Moddus Flexi už do TM kombinace nedoporučujeme přidávat další partnery.

Kvalitní formulace nabízí víc než jen účinnost

Formulace herbicidu Axial Plus zajišťuje vysokou bezpečnost k plodině, účinnost a flexibilitu. Optimalizované složení umožňuje jednoduchou a rychlou přípravu aplikační kapaliny a nezávislost na tvrdosti a teplotě vody​. Aplikační kapalina zůstává po přípravě stabilní, nedochází k problémům s usazováním​. Formulace je nepěnivá, netvoří krystaly, neucpává trysky a zajišťuje rovnoměrnou aplikaci. Formulace produktu obsahuje kromě účinné látky také zabudovaný adjuvant a safener. Po aplikaci rovnoměrně a rychle ulpívá na povrchu plevelů, urychluje příjem a maximalizuje účinnost pinoxadenu. Herbicid Axial Plus je také stabilní a bezproblémový při dlouhodobém skladování.* ​

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.
Syngenta

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down