13.03.2001 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak se orientovat v aplikační technice

Současná pestrá nabídka aplikační techniky, prvků a příslušenství strojů pro ochranu a výživu rostlin přivádí uživatele často do potíží. Jak se v ní zorientovat ? Funkčním základem postřikovače jsou trysky. Vzniká otázka kdy a jakou trysku použít?

Štěrbinové standardní jsou cenově nejdostupnější trysky s výbornou pokryvností. Vyznačují se však velkou citlivostí na únos větrem a poměrně vysokým stupněm rizika popálení rostlin při postřiku s kapalným hnojivem DAM.
Štěrbinové nízkoúletové trysky (s komůrkou v trysce) mají mírně sníženou pokryvnost proti standardní trysce při výrazněji snížené citlivosti na vítr. Jsou vhodné pro postřik s DAMem.
Štěrbinové bublinkové trysky (s přisáváním vzduchu – injektorové ) jsou vynikající v extrémních větrných podmínkách a vhodné pro postřik s DAMem. Mají však sníženou pokryvnost, tedy nepoužívat pro jemný postřik s co nejlepší pokryvností. Cena je vyšší než u předchozích.
TWINCAP – držák pro dvě štěrbinové trysky s odklonem výstřiku každé z trysek od svislé osy (namísto jedné trysky ) se vyznačuje velmi jemným postřikem a špičkovou pokryvností! Je vhodný pro fungicidy, insekticidy, jemné herbicidní postřiky. Má vyšší citlivost na vítr.Při nízkoobjemových aplikacích je třeba dát pozor na pokryvnost a únos větrem. Vhodné mohou být trysky se sníženým úletem a nebo štěrbinové nízkotlaké. Nezbytný je zde kvalitní řídící systém!
Žádnou z těchto uvedených trysek nelze použít pro DAM ve vyšších fázích vývoje obilnin (na praporec a později) bez poškození popálením. K tomu účelu se hodí trysky pro kapalná hnojiva – tříotvorové EXA. Nárazovou trysku pro kapalná hnojiva je možné použít samostatně nebo pod listy rostlin se sníženým uchycením.
Jakou trysku použít z hlediska materiálu trysek ? Po několika letech seriozního testování postřikovačů lze učinit tyto závěry. Nejlepší poměr mezi cenou a životností trysky mají trysky keramické. Následují trysky z plastů a pak kovové. Uživatel, jehož postřikovač ošetřuje malou výměru půdy, použije s úspěchem lacinější plastové trysky, ale budoucnost bude zřejmě patřit keramickým tryskám.
Filtrace slouží pro bezvadnou práci trysek a nyní je běžná čtyřstupňová. Nalévací filtr, sací filtr, tlakový (mohou být dva stupně se střední a jemnou vložkou) a filtry jednotlivých sekcí. Z praktických důvodů pracnosti čistění se ustupuje od filtrů trysek. Filtry jednotlivých sekcí s jemnou vložkou zabezpečí bezchybnou práci trysek.
Automatické řídící a informační systémy pro postřikovače se stávají samozřejmostí. Úspora finančních prostředků je ve výši 8 – 15 % z nákladů na ochranu proti dřívějším způsobům ovládání dávky. Dalším přínosem je nižší náročnost na obsluhu postřikovače. Systém GENIE 1 a GENIE 2 je vhodný pro použití se všemi typy elektrických ventilů. Vyznačuje se progresivním řízením s proměnnou citlivostí jak počítače, tak řídicího ventilu. Snadná je také změna nastavení průtokoměru při přechodech voda – kapalná hnojiva. Cenově jsou velmi dostupné a používají se na všech typech postřikovačů.
Membránová čerpadla nyní patří mezi nejrozšířenější. Odolnost proti chemickým prostředkům a kapalným hnojivům je výborná. Navíc si však v průběhu životnosti zachovávají stálou výkonnost proti například odstředivým čerpadlům. Snadná je také údržba. Při opravách nebo výměnách čerpadel je třeba dbát na dostatečný výkon nového čerpadla, počítat s rezervou pro dostatečné míchání jíchy v nádrži a pro použití s vyššími dávkami vody. Pro 18m postřikovač by nemělo čerpadlo mít menší výkon než 200 litrů za minutu.
Nádoba na čistou vodu (obsah 10 % z obsahu hlavní nádrže) by měla umožnit vypláchnutí celého systému postřikovače (připojení na sání) a také použití při případném čistění filtrů v běžném provozu.
Nádoba na přimíchávání chemikálií bude nutností i na starších postřikovačích. Toto si vyžádá dokonalé vypláchnutí nádob od přípravků. Samozřejmým přínosem je usnadnění práce a zvýšená bezpečnost pro obsluhu.
Z mechanických částí na postřikovači se jeví jako nejdůležitější ramena. Způsoby zavěšení, odpružení a tlumení kmitů a rázů jsou u výrobců odlišné. Převažuje plovoucí zavěšení ramen. Toto umožní dlouhou životnost ramen i při vysoké intenzitě využití postřikovačů v systému minimalizace zpracování půdy.
Rozvody postřikové jíchy jsou nyní převážně v nerezové trubce. Vícenásobný otočný držák trysek by již měl být samozřejmostí.
Testování postřikovačů je příležitostí k prověření všech základních částí postřikovače. Prioritní bude vždy kontrola trysek, dále řízení dávky, kontrola výkonu čerpadla a mechanického stavu celého postřikovače.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down