Jak se má správně stimulovat řepka

Výměra řepky v minulém pěstitelském roce činila více než čtyři sta tisíc hektarů. Zima z našich polí již ustupuje, a proto je nevyhnutelné provést jarní inventarizaci porostů. První regenerační dávky hnojiv byly již aplikovány a prací agronoma je momentálně kontrola porostů, jak přezimovaly.

Při jarní inventarizaci je dobré vědět kolik rostlin zůstalo po zimě na metru čtverečním. Optimální počet pro linie je od 30 do 45 rostlin a pro hybridy od 15 do 25 rostlin. Toto zjištění naznačí, jak s porostem pracovat během vegetace a jak správně ho nasměrovat.

 

Důležitá je prohlídka kořenů

Samozřejmostí je také vykopat řepku ze země a zjistit, co se děje s kořeny. To je velice důležité pro správné načasování stimulace. Jestli řepka má nové bílé kořínky, je možné stimulátory použít. Pokud je nemá a přesto se aplikují, porosty se vyčerpají a oslabí, neboť jim ještě neroste kořen a rostliny získávají energii ze svých zásob. To by mělo za následek snížení výnosu. Stimulátory se proto aplikují až po prohlídce kořenů. Také nezapomínejte na aplikaci fungicidu.

 

Stimulace na bázi darů z moře

V závislosti na stavu porostu, počtu jedinců, klimatických podmínkách a výživě je možné cíleně stimulovat řepku. První aplikaci je vhodné realizovat ve fázi listové růžice až do výšky porostu 15 cm.

Na velice slabé a řídké porosty je možné doporučit přípravek na bázi mořských řas se silným auxinovým účinkem RootMost v dávce 1 l/ha +SoftGuard++  v dávce 0,8–1 l/ha za účelem zahuštění porostu, podpory větvení, silné protistresové ochrany a prevence proti chorobám.

Na optimálně zapojené porosty je vhodné aplikovat Alga 600 v dávce 0,5 kg/ha + SoftGuard++ v dávce 0,8–1 l/ha. Tyto kombinace by se měly spojit i s roztokem močoviny kvůli rychlému příjmu dusíku.

V případě, že jaro bude teplé, je vhodné do tank-mixu přidat i mangan, který sníží apikální dominanci řepky a podpoří jí ve větvení.

Proč doporučujeme kombinaci s přípravkem SoftGuard++, který má preventivní účinky vůči chorobám a stimulační účinek? Za všechno hovoří výsledky polního pokusu v tabulce 1, kde je vidět adekvátní nárůst výnosu po přidaní SoftGuardu k přípravku Alga 600.

SoftGuard++ je extrakt z krabích a krevetových ulit, který obsahuje účinnou látku chitosan oligosacharid, která působí preventivně vůči houbovým, bakteriálním a virovým chorobám, stimuluje růst a v kombinaci s přípravky na bázi mořských řas podporuje jejich synergický účinek.

 

Důležitost bóru u řepky

Nelze opomenout ani na aplikaci bóru, který je pro řepku důležitý z hlediska metabolismu a podpory správného kvetení. Přípravek ProBoron s obsahem organicky vázaného bóru v kombinaci s dusíkem zabezpečí 100% přijatelnost a využitelnost bóru z tohoto přípravku pro rostliny.

Tab. 1 – Výsledky polního pokusu s řepkou v lokalitě Záhorie, odrůda Exagone (rok 2012)

Variant

Přípravky

Počet
aplikací

Výnos (t/ha)

Přírůstek výnosu (t/ha)

Přírůstek výnosu (%)

 

1

Alga 600

3

2,86

 

2

Alga 600
Softguard++

3

3,44

0,58

20,3

 
 

 

Tab. 2 – Výsledky poloprovozního pokusu, Východní Slovensko (rok 2012)

Odrůda

Varianta

Výměra (ha)

Výnos (t/ha)

Přírůstek výnosu (t/ha)

Přírůstek
výnosu (%)

Sherlock

kontrola

21

2,67

Alga 600

10

3,19

0,52

19,5

California

kontrola

25

2,73

Alga 600

10

3,29

0,56

20,5

Exagone

kontrola

60

2,67

Alga 600

20

3,31

0,64

24,0

 

Všechny produkty z portfolia firmy Agrobiosfer se používají ve více než stovce zemí, a to jak v konvenčním a ekologickém zemědělství, tak v zelinářství, květinářství, ovocnářství i vinohradnictví.

 

Pro více informací kontaktujte naše obchodní zástupce a navštivte naši webovou stránku www.agrobiosfer.cz.

Ing. Pavol Krempa, PhD.

obchodní manažer

Agrobiosfer s.r.o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *