Jak lépe využít travní porost

Travní porosty mohou být významným zdrojem kvalitního objemného krmiva. Vedle toho ale plní celou řadu ekosystémových funkcí. V současné době nelze očekávat, že by se jejich plochy snižovaly. Velkou rezervou českého zemědělství je efektivní využívání těchto ploch. Při správném založení a údržbě travních a jetelotravních porostů lze získat poměrně levně surovinu, která najde uplatnění ve výživě hospodářských zvířat v rámci vlastního podniku, nebo může být zdrojem zajímavé komodity.

Ve čtvrtek 8. března se uskutečnil ve Velkých Opatovicích v okresu Boskovice tradiční seminář zaměřený na technologie pěstování a silážování travních a jetelotravních porostů. Akci uspořádaly společnosti Seed Servis, s. r. o., a VOS zemědělců, a. s., ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a společností S. O. S. Skalice nad Svitavou, s. r. o.

 

Ing. Milan Děd, jednatel společnosti Seed Servis hned na úvod uvedl, že o osiva trav a pícnin je poměrně zájem u nás i v zahraničí. „Vysoká poptávka o tyto produkty je i díky kvalitě, kterou naše společnost může svým zákazníkům nabídnout,“ připustil Ing. Děd s tím, že vysoké kvality se dosahuje díky přírodním podmínkám, ale především agrotechnickými dovednostmi smluvních množitelů v Česku. V té souvislosti připomněl jednatel společnosti, že firma Seed Servis v současné době hledá další smluvní partnery pro zajištění množení osiva. Společnost Seed Servis momentálně využívá k těmto ůčelům přibližně 11 tisíc hektarů po celé ČR. Z toho na množení travního semene připadá asi 4 tis. hektarů.

 

Zájem o efektivní využívání travních a jetelotravních porostů dokládá bohatá účast na popisovaném semináři a potvrdil ho i první přednášející, kterým byl doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D., z Mendelovy univerzity v Brně. Pro dlouhodobou produkci kvalitní píce je podle něj třeba zajistit několik podmínek. „Tou první je výběr kvalitní směsi. Dalšími podmínkami je zdravá půda a správný způsob hospodaření.“ Jak připustil doc. Hejduk, zní to jednoduše, ale v praxi je velmi mnoho faktorů, které toto snažení může překazit. „Problémem travních porostů v ČR jsou nízké výnosy píce, jejichž průměr se pohybuje od 2,5 do 3 tun sena z jednoho hektaru. Navíc sklizená píce často obsahuje málo energie a nízká je také koncentrace dusíkatých látek,“ vyjmenoval doc. Hejduk.

Více si přečtete ve Farmáři 4/2018

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *