Jak díky jednoduchému řešení herbicidního ošetření ušetřit čas i nervy 

Trápí vás málo času a úporné plevele v obilninách? Uvítali byste řešení, které je jednoduché, ale efektivní a šetrné k rostlinám? Herbicid, který je možné použít pro téměř veškeré ozimé obilniny kromě ovsa? Přípravek, který můžete použít téměř na každém pozemku? Přečtěte si, proč právě Triviza umí vyhovět všem těmto požadavkům a proč je dobré o ní vědět ještě víc.

 
Vlastně je to trivi(z)ální

Mladé rostliny se nemusí dělit o vláhu ani živiny

Při správné volbě herbicidu zajistíme ozimům při podzimním herbicidním ošetření spolehlivou regulaci plevelů, pomáháme porostům v růstu v časných vývojových fázích, dříve než jsou plevele schopny plodině konkurovat. Ozimy tak mohou rovnoměrně vzcházet a pěkně se zapojit, nejsou ochuzeny o vláhu, živiny ani prostor, jak by tomu bylo v případě absence herbicidního ošetření.

Těžký výběr

V současnosti je pro ošetření ozimých obilnin v podzimním období registrováno velké množství produktů a je obtížné si vybrat ten ideální. Rozhodujícím faktorem při výběru je nejen spektrum účinku herbicidu odpovídající požadavkům dané lokality, ale také jeho šetrnost k plodině samotné. Dalším faktorem jsou omezení z hlediska použití jednotlivých produktů vyplývajících z legislativy (např. omezení použití v ochranných pásmech vod nebo na svažitých pozemcích), ale také omezení pro následné plodiny, závislá přímo na složení produktu. Omezení pro následné plodiny je u podzimních herbicidů velmi časté. Důvodem je, že pro preemergentní a časně postemergentní aplikace se používají herbicidy obsahující účinné látky s půdním příjmem, které disponující různě dlouhou dobou perzistence. Účinné látky s delší perzistencí pak mohou limitovat výběr následné plodiny kvůli možným rizikům při jejím pěstování v sezoně následující, případně je jejich použití podmíněno určitými, v současnosti méně často využívanými postupy při zpracování půdy.

Foto 1 - Neošetřená kontrola, pokus Hořice 2022

Tři jsou více než jeden

Triviza je třísložkový herbicid (chlortoluron, diflufenican, pendimethalin) s excelentním spektrem účinku na plevele. Každá z účinných látek má jiný mechanismus účinku, takže se výborně doplňují – jak v příjmu plevelnými rostlinami, tak v účinnosti proti nim. Všechny tři účinné látky jsou přijímány plevelnými rostlinami přes půdu i přes hypokotyl nebo listy plevelů, u jednotlivých účinných látek se pouze liší poměr příjmu přes půdu nebo list.

Triviza zvládne plevele, trávy i výdroly

Triviza spolehlivě působí proti širokému spektru běžných plevelů i odolnějších druhů, jako jsou kakosty, rozrazily, zemědým, violky a hravě si poradí také s výdrolem řepky a slunečnice. Ani trávovité plevele nejsou pro Trivizu žádným problémem, vhodná je především pro herbicidní regulaci chundelky metlice, uplatní se ale také při regulaci psárky polní nebo lipnice roční.

Triviza pro jednodušší rozhodování

Triviza je registrována do všech obilnin s výjimkou ovsa (pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale a žito ozimé) pro CPOST aplikaci v BBCH plodiny 10–13 (tedy od vzcházení porostů až po třetí list obilniny), ideálně pokud plevele při aplikaci dosahují nejvýše fáze tří listů.

Foto 2 - Triviza 2,0 l/ha, pokus Hořice 2022

Triviza pro jednoduchou aplikaci

Použití je velmi jednoduché, aplikujeme v dávce 2,0 l/ha, navíc můžeme bez problémů aplikovat v tank mix kombinaci s insekticidy.

Triviza patří k nejšetrnějším herbicidům

Triviza je velmi šetrná k plodině, příznaky fytotoxicity se ve srovnání s ostatními produkty pro podzimní ošetření vyskytují minimálně, na základě výsledků našich pokusů se jedná o jeden z nejšetrnějších herbicidů.

Foto 3 - Diflufenican + flufenacet 0,5 l/ha, pokus Hořice 2022

Triviza má minimální omezení

Velkou výhodou herbicidu Triviza je její minimální omezení. Triviza nemá omezení při použití na svazích a v OP II. stupně podzemní vody. Není omezující ani v souvislosti s pěstováním následných plodin.

Triviza úspěšně prošla dlouhodobým testováním

Účinnost herbicidu Triviza jsme ověřovali v maloparcelkových pokusech po dobu pěti let. Herbicidy byly aplikovány vždy ve dvou aplikačních termínech: v BBCH obilniny 11 a v BBCH 13.  Triviza účinkovala spolehlivě v obou termínech aplikace, navzdory různým klimatickým podmínkám v podzimním období jednotlivých pokusných let a lokalit (především rozdíly v dostupnosti vláhy v období aplikace). Průměrná účinnost jednotlivých herbicidních řešení z šestnácti pokusů realizovaných v letech 2016–2021 je znázorněna v grafech 1 a 2.

Herbicid Triviza jsme zde srovnávali s Defi Evo a se v současnosti nejvíce využívanými herbicidy.

Graf 1 - Průměrná účinnost herbicidů po aplikaci v růstové fázi plodiny BBCH 11 (1. list rozvinutý), výsledky ze šestnácti pokusů realizovaných v letech 2016–2021

Graf 2 - Průměrná účinnost herbicidů po aplikaci v růstové fázi plodiny BBCH 13 (3. list rozvinutý), výsledky z šestnácti pokusů realizovaných v letech 2016–2021

Foto 4 - Diflufenican florasulam penoxsulam 1,0 l/ha, pokus Hořice 2022

Závěr

Regulace plevelů je jedním z nejdůležitějších zásahů při pěstování obilnin. Včasná herbicidní ochrana porostů ozimých obilnin zajistí rovnoměrné vzcházení a dobré zapojení porostů s vynikajícím výnosovým potenciálem, které nejsou v časném růstu ohroženy konkurenčním působením plevelů.

Herbicid Triviza přináší jednoduché, ale současně spolehlivé a léty prověřené řešení pro efektivní odplevelení vašich pozemků.

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.,

Syngenta Czech,

Foto archiv firmy*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down