Intenzita výroby nemusí být pro životní prostředí škodlivá

Pokud chtějí pěstitelé dosahovat špičkových výsledků, musí jednat operativně. Ať budou pěstovat sebelepší odrůdy, ať je porostům dodají dostatek živin, jejich výsledky se nezlepší, dokud nebudou jejich podniky dostatečně vybaveny moderní technikou. To byl jen jeden z názorů, který mohli slyšet účastníci polního dne uskutečněného první červencový týden na pokusné stanici Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Lukavci u Pacova.

Několika dalšími názory provokujícími k diskuzi přivítal účastníky polního dne doc. Ing. František Vrkoč, DrSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Mimo jiné připomenul význam zemědělství pro údržbu krajiny a osídlení venkova. Vyjádřil dále názor, že pokud by stát měl podporovat údržbu krajiny, aniž by se v ní provozovalo zemědělství, bylo by to čtyři krát dražší.
Doc. Vrkoč připomněl i význam pěstování široké škály plodin i odrůd. Pokud u nás není státem jasně na roky dopředu stanoven platný systém, je specializace podniku velmi riziková, vyplynulo dále z jeho slov. Pestré spektrum plodin samozřejmě eliminuje i vlivy ročníků. Doc. Vrkoč dále apelovat na zvýšení úrovně hnojení. Podle něj stále pěstitelé nedodávají na pole tolik živin, kolik produkcí odebírají. „Pokud se vše dělá správně a v rámci fungujícího systému, intenzita nemusí být škodlivá ani pro životní prostředí,“ uvedl.
A právě na otázku týkající se životního prostředí navázal svým referátem Ing. Pavel Růžek, CSc., z VÚRV, který pěstitele seznámil s povinnostmi, které pro ně vyplynou z nově připravované legislativy. Jak se již čtenáři Zemědělce mohli dozvědět v rubrice Aktuální informace z VÚRV v čísle 26, v souvislosti s naším chystaným vstupem do Evropské unie přijme i naše republika tzv. Nitrátovou směrnici, jejímž hlavním cílem je snížení znečistění vod vyvolané nitráty ze zemědělských zdrojů. Tento legislativní předpis si vyžádá v nejbližší době na více než 30 % zemědělské půdy přijmout některá nová opatření, o kterých budou zemědělci také na našich stránkách včas informováni.
Kromě několika dalších referátů odborníků z Výzkumného ústavu rostlinné výroby a dalších organizací vyslechli účastníci polního dne informace i od zástupců chemických firem a od šlechtitelů polních plodin. A samozřejmě měli možnost shlédnout pozemky pokusné stanice, kterými je provedl její vedoucí pan Václav Veleta. K vidění byly porosty ječmenů a pšenic hnojené různými systémy, pokusy s řadou odrůd konzumních i průmyslových brambor, které zde jsou pěstovány jak konvenčním, tak ekologickým způsobem. Za shlédnutí stály jistě porosty obilnin, na kterých jsou již od roku 1955 nepřetržitě prováděny výživářské pokusy. Například pro sledování vývoje půdních vlastností jsou tyto pokusy nenahraditelné a jistě díky svému trvání jedinečné. Stojí za to připomenout, že ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby je to nejstarší prováděný pokus.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *