I horší porosty máku se vyplatí

Vynikající ceny z minulého roku a trvalý růst agronomických znalostí vedly k dalšímu růstu výměry naší nejvýznamnější pochutiny. Česká republika kontroluje přibližně polovinu světové legální produkce máku. Sucho na začátku vegetace ale pravděpodobně povede k redukci původně osetých ploch. Vzhledem k předpokladu dobré ceny by i oslabené porosty mohly pěstitelům přinést zisk.

Ve vegetačně zkráceném roce 2006 se sklidilo 31,6 tis. tun máku z plochy 57,8 tis. ha při výnosu 0,55 t/ha. Pro letošní rok se osev pohybuje kolem 70 tis. ha. Jaká bude produkce, jaké ceny se dají očekávat, co bude s makovinou, jaké jsou nové poznatky a informace? To byly otázky části jednání představenstva sdružení Český mák, které se uskutečnilo 18. dubna tohoto roku.
Faktem zůstává, že z celkové světové výměry máku 250 až 300 tisíc hektarů je asi polovina nelegální. Vzhledem k předpokládaným osevním plochám asi polovinu legální produkce nyní ovládá Česká republika. To je skvělé, protože české zemědělství strádá po propadu živočišné výroby, a tak prodává agrární suroviny s nízkou přidanou hodnotou. Určitý monopol je současně ochranou proti nesmyslně nízkým farmářským cenám máku na úrovni kolem 20 až 25 Kč/kg, ke kterým nás tlačili dosavadní hlavní kupci z Polska, Rakouska a SRN. Průnik i na trhy v Rusku, USA, Velké Británii, Skandinávii dokázal zvednout ceny máku i nad 50 Kč/kg.

Konkurence ztrácí na významu
Dosud významná konkurence z Turecka hlavně pro ruský trh, nebo z Tasmánie pro americké trhy nyní (v loňském i letošním roce) ztrácí na významu. Vedle sucha v těchto oblastech to je zřejmě způsobeno tím, že trh s morfiem je nasycen. Proto není třeba makovina, která je na rozdíl v uvedených zemích hlavním produktem. U ostatních velkých pěstitelů například v Maďarsku či na Ukrajině hraje velmi negativní roli v produkci máku sucho a absence vhodných herbicidů. Navíc jejich odrůdy vykazují k herbicidům ještě daleko větší citlivost než u nás pěstované slovenské, jako jsou Opál, Maraton, Malsar či Major. Rakousko, které má v pěstování máku velkou tradici a nemá pro jeho produkci téměř žádná omezení, mák pěstuje jen na omezené výměře jednoho až dvou tisíc hektarů hlavně proto, že na něj zemědělec nedostává dotace. Vliv má i absence vhodných pesticidů a malá vhodnost máku do nespecializovaných podniků, hospodařících na malé výměře, kde se tvoří příjem hlavně z živočišné výroby.
Pokud se ale změní systém dotací a platba bude pouze na zemědělskou půdu, může i malovýměrové zemědělství původní EU (???) a nejen tam, začít uvažovat o máku, který dosud není dotován. K tomu mohou výrazně pomoci i vysoké ceny za mák. Proti tomuto výhledu ale stojí absence agronomických znalostí i registrovaných přípravků téměř v celé Evropě.

Letošní stav porostů
Komu se povedlo vysít mák přibližně před 18. březnem (kdy ještě zapršelo), má porosty vzešlé. Pozdější osevy, které se občas zasévaly znovu, jsou nevzešlé nebo silně mezerovité. Ke snížení ploch z odhadovaných 70 tisíc hektarů na zhruba méně než 50 tisíc hektarů pomohl v řadě případů krytonosec kořenový.
Úživný žír brouků likviduje vzešlé rostlinky. Velké sucho, vysoké denní teploty a slabý růst máku rozsah škod od tohoto nejvýznamnějšího škůdce máku ještě zvýraznily. Proti tomuto poškození se pěstitelé mohou bránit souborem opatření, jako jsou moření (registrovaný je Cruiser a Chinook), zakládání signalizačních plošek, hned při náletu krytonosce použití povolených insekticidů Nurelle či Talstar.
Vážným problémem roku 2007 je nezvládnutí ochrany proti plevelům. Preemergentní herbicidy mají účinek vázaný na vodu – vlhkou půdu, a proto nezabraly. Malou účinnost ale vykazují také postemergenty. V letošním roce mají totiž silnou voskovou kutikulu i plevele. Na další postemergentní aplikaci je ještě čas. Kolem 5. května konečně přišly dešťové srážky a noční teploty jako předpoklad dobrého účinku růstových herbicidů se snad konečně zvýší nad 5 až 8 °C.

Předpoklad a doporučení
Jedinou dobrou zprávou snad je, že ceny makového semene by i z nové sklizně mohly být velmi dobré. Nikde na světě zásoby máku nejsou a výhled cizí produkce je malý. Nikdo však nemá o máku úplné informace a do sklizně a prodeje produkce je daleko. Každopádně je třeba zachovat i horší porosty máku a stres ze sucha po obnovení růstu a vytvoření dostatku listové plochy tlumit Atonikem. Bude účelné dát vedle vysoké dávky dusíku (celkem kolem 90 kg N/ha) a také listová hnojiva s obsahem bóru a zinku.
Pro budoucí období doporučujeme vysévat také ozimé máky, v nížinách i jarní, někdy mezi polovinou až koncem září. Osivo je levné a průběh zimy zpravidla umožňuje přezimování. Jarní přesev je vždy možný. Pokud mák jako ozim vyjde, nemá problémy se suchem, přijde na trh o měsíc dříve a obsazenost trhu českým makem se dále zlepší. Tím se zachovají i dobré ceny.
Nákup makoviny je od letošního roku přísně vázán na obsah morfinu a ceny šly spíše dolů. Za 1. jakost a obsah morfinu 0,3 až 0,49 %, tedy dosud běžné obsahy v makovině u nás pěstovaných odrůd, se platí pouze 8 Kč/kg. Zajímavější cena je až od 0,5 až 0,59 % morfinu, kdy činí 17 Kč/kg. U obsahu 0,8 až 0,89 % je to 23 Kč za jeden kilogram makoviny a při 1,4 až 1,49 % dokonce 29 Kč. Obsahy nad 0,5 % ale zajistí jen odrůda Lazur při vynikající sklizni makoviny.
Spolehlivě vysoké obsahy mají jen průmyslové odrůdy jako Buddha či Postomi. Rozsah jejich osevů je ale malý – naštěstí, neboť roste riziko zneužití. Jejich pěstitelé s nimi zpravidla počítají na vylepšení obsahu morfinu v makovině našich běžných odrůd, které lépe semení a mají daleko lepší rezistenci k herbicidům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *