Hybridy kukuřice s vysokým výnosem

Mezi pěstiteli je v současné době zájem o kvalitní a spolehlivé kukuřice s vysokým výnosovým potenciálem a tolerancí ke stresovým podmínkám. Šlechtitelská firma Euralis reaguje na poptávku pěstitelů nabídkou hybridů z nového směru šlechtění Tropical Dent. Kukuřice pocházející z tohoto šlechtění mají i v horších podmínkách pěstování velmi zajímavé výsledky.

Tropical Dent® Corn Hybrid

V současné době se na světovém trhu objevují hybridy kukuřice, jejichž mateřské linie jsou si velmi podobné. Nedostatek rozmanitosti omezuje heterózní potenciál. Čím delší je vzdálenost mezi rodičovskými liniemi, tím vyšší je projev heteroze.

Proto se před více než deseti lety rozhodla semenářská firma Euralis vytvořit novou strategii zaměřenou na výzkum genetických zdrojů hybridů. Po velmi náročné práci výzkumný tým zmapoval kukuřice ve všech oblastech pěstování na světě.

Výsledkem tohoto procesu jsou hybridy Tropical Dent® uvedené na trh v roce 2013. Mají tendenci více se podobat evropským tvrdým kukuřicím s kulatým, oranžovým zrnem, ale proces vysychání na konci vegetačního cyklu je mnohem rychlejší, stejně jako u amerických kukuřic s typem zrna koňský zub.

Tyto hybridy se vyznačují maximálními výnosy, vysokou výnosovou stabilitou a díky rychlému uvolňování vody ze zrna na konci vegetace také nízkou sklizňovou vlhkostí. Výhodou pro pěstitele jsou nižší náklady na sušení zrna a jednodušší organizace díky rané sklizni.

Z kukuřice firmy BOR, s. r. o., patří do této skupiny ES Palazzo, ES Asteroid, ES Gallery, ES Cubus a ES Cortes.

ES Palazzo

Kukuřice ES Palazzo je velmi raný hybrid (FAO S 230/Z 220) s vysokými výnosy zrna i siláže. Má mohutné, bohatě olistěné rostliny s dobrou odolností k poléhání. Počáteční růst je rychlý, dozrávání na konci vegetace rovnoměrné. Zdravotní stav je vyrovnaný, odolnost k fuzáriu, helmintosporiu a ke sněti je vysoká.

Při využití na zrno kombinuje vysoké výnosy a nízké náklady na sušení. Stravitelnost siláže je velmi dobrá a obsah škrobu je vysoký. Při všech způsobech využití vykazuje dobrou ekonomiku pěstování. Doporučuje se i do sušších oblastí díky vysoké odolnosti ke stresům.

ES Asteroid

ES Asteroid je raný dvouliniový hybrid (FAO S 270/Z 270) s univerzálním využitím. Je vhodný jak na siláž (vysoký obsah škrobu), na zrno (nadprůměrné a stabilní výnosy), tak i pro výrobu bioplynu. Rostliny má vysoké, dobře olistěné, s velmi dobře ozrněnými palicemi. Vývoj na jaře je velmi rychlý a na konci vegetace dozrává pozvolna a rovnoměrně. ES Asteroid má velmi dobrý zdravotní stav. Vysoké výnosy, nízká sklizňová vlhkost a vyšší HTZ vytvářejí předpoklad pro úspěšné pěstování tohoto hybridu ve všech výrobních oblastech.

V letech 2014 a 2015 byl ES Asteroid zkoušen v registračních pokusech a na základě výborných výsledků byl v roce 2016 registrován v České republice v raném sortimentu na zrno. ES Asteroid byl registrován také v roce 2014 v Rakousku a o rok později v Německu. Jeho výnosové výsledky jsou také v těchto zemích nadprůměrné.

ES Gallery

ES Gallery (FAO Z 300) je dvouliniový zrnový hybrid s typem zrna koňský zub. Je to materiál, který v sobě spojuje maximální výnosy, výnosovou stabilitu a velmi rychlé uvolňování vody na konci vegetace.

ES Gallery je hybrid, který prošel v České republice úspěšně registračními zkouškami Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) v letech 2012 a 2013 ve středně raném sortimentu na zrno a v roce 2014 byl zaregistrován. V uvedených pokusech ÚKZÚZ patří již několik let k hybridům s vůbec nejnižším výskytem mykóz palic.

ES Cubus

Hybrid ES Cubus patří do středně pozdního sortimentu kukuřice (FAO S 310/Z 310). Díky jeho univerzálnosti lze ES Cubus využít při pěstování na zrno, siláž i pro výrobu bioplynu. Nová generace šlechtění klade důraz na maximální výnos, stabilitu a dry down.

Rostliny hybridu jsou vysoké, mohutné a nepoléhavé. Palice jsou velmi dobře ozrněné. Jarní vývoj je pozvolný, během dozrávání se projevuje silný stay green efekt. Je to specialista do sucha, i v těchto stresových podmínkách umí dát vysoký výnos. Zdravotní stav je na vysoké úrovni, velmi dobrá je odolnost k fuzáriím a k helmintosporiu.

ES Cortes

ES Cortes je jednou z nejpozdnějších zrnových kukuřic (FAO Z 380) v nabídce firmy BOR, s. r. o. Díky stabilním výnosům v různých podmínkách pěstování je tento moderní hybrid úspěšný v mnoha evropských státech. Jeho vysoké rostliny jsou vysoce odolné k poléhání, palice jsou velmi dobře ozrněné s vysokým počtem řad. Hybrid má rychlý počáteční růst a na konci vegetace rovnoměrně dozrává.

ES Cortes je vysoce odolný k stresům, zejména suchým podmínkám pěstování. Zdravotní stav je velmi dobrý, vysoká je odolnost k fuzáriu, helmintosporiu a sněti.

Závěr

Vysoký a stabilní výnosový potenciál, příznivá sklizňová vlhkost, vyrovnaný zdravotní stav a nízký obsah mykotoxinů jsou vlastnosti společné pro výše uvedené hybridy. Jsou to jak kukuřice, které úspěšně prošly registračními zkouškami v ČR, tak hybridy zapsané v evropském katalogu odrůd. To je zárukou jistoty jejich výborných výnosů s příznivou kombinací hospodářsky významných vlastností.

Ing. Michaela Kadlíková

BOR, s. r. o.

Foto:

ES Gallery je materiál, který v sobě spojuje maximální výnosy, výnosovou stabilitu a velmi rychlé uvolňování vody na konci vegetace

Rostliny hybridu ES Asteroid jsou vysoké, dobře olistěné, s velmi dobře ozrněnými palicemi

Palice hybridu ES Cubus jsou velmi dobře ozrněné

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *