Hybridní ječmeny opět obstály

Každý rok si pamatujeme podle nějaké významné události, v oblasti zemědělství především ve spojitosti s počasím. Troufám si tvrdit, že minimálně z pohledu ozimých obilnin bude letošní rok zaznamenán jako rok s minimálními srážkami v období nalévání zrna. Naneštěstí počasí je jev, kterému jsme všichni vydáni na milost, jakákoli snaha o zmírnění rizika ze sucha je vždy jen nepřímá. Jednou z možností, jak sucho zvládnout, je zvolit vhodnou odrůdu a mít kvalitní půdy.

Firma Syngenta má širokou síť maloparcelkových a poloprovozních pokusů, rovněž i výnosových dat přímo od vás zemědělců. Dovolte mi malou bilanci výnosů hybridních ječmenů Hyvido. Síť pokusů je velmi široká, od východního Slovenska až po západ Čech, a první výnosová data tak přirozeně přišla právě z Košicka. Tamní agronom, používající intenzivní technologii, sklidil hybrid Mercurioo s výnosem 12 t/ha. Další výnosy ze Slovenska jsou rovněž příznivé. Průměr ze všech dat je 7,7 t/ha. Například v Senici byl výnos hybridu Galation 7,5 t/ha, hybridu Wootan 7,2 t/ha a hybridu Mercurioo 7,1 t/ha, což překonalo očekávání agronoma i předsedy.

Přesuneme-li se do našich končin, můžeme být rovněž spokojeni. Podle dat na stránkách ÚKZÚZ o postupu sklizně z 24. 7. 2017 bylo sklizeno 90 % plochy ozimých ječmenů a průměrný výnos byl 5,7 t/ha. Data z našich pokusů ukazují na průměrný výnos 7,7 t/ha, a to včetně porostů silně zasažených suchem. Na jižní Moravě v okolí Uherského Hradiště ve velmi suchých podmínkách dosáhl hybrid Galation 8,7 t/ha a hybrid Galation 8,4 t/ha. Nicméně, na Novojičínsku, kde letos byl vláhový deficit příznivější, sklidili Wootan s výnosem přes 10 t/ha a Galation se výnosově umístil v těsném závěsu s 9,3 t/ha. Nedaleko na Opavsku byla sklizena provozní plocha Galationu s výnosem 9,3 t/ha. V našich interních maloparcelkových pokusech v suché oblasti u Brna dal hybrid Wootan 13,7 t/ha, což je o 1,8 t/ha více než konkurenční liniová odrůda. Je třeba vyzdvihnout výkon naší novinky Toreroo. Jde o hybrid s vysokou odnoživou schopností, výborným zdravotním stavem a rovněž vysokou zimovzdorností. V podmínkách jižní Moravy dosáhl výnosu 13 t/ha a v mírně extenzivnější oblasti Trutnova 10,5 t/ha.

Konečně se dostáváme na západ naší republiky. Na místních polích byl vidět opět stejný obrázek. Na rychleji prohřívajících písčitějších půdách s horší schopností zadržet vodu se trápily všechny plodiny, nicméně tam, kde byla půda schopna udržet alespoň minimální zásobu vody, se opět pohybujeme s výnosem nad 7 t/ha. Zmiňme například Strakonicko, kde agronom použil doporučovanou technologii pěstování Hybrid Optimized System a sklidil 9,2 t/ha hybridu Wootan, což je o 1,2 t/ha více, než stejně intenzivně pěstované linie na stejné lokalitě. Na Plzeňsku pak sklidili hybrid Mercurioo s výnosem 7,3 t/ha, přitom standard liniových odrůd na podniku je 5,5 t/ha. Naposledy zmiňme ještě příklad z Jindřichohradecka, kde na polním dni Wootan dosáhl výnosu 7,4 t/ha, což je o 0,7 tuny více než liniové odrůdy.

Z tohoto možná až vyčerpávajícího výčtu dat si můžeme udělat jasný obrázek o tom, že i v náročnějších letech, než byla ta předchozí, jsou hybridní ječmeny Hyvido stále atraktivní a výnosově zajímavé. Přesto si přejeme, aby nadcházející sezóna byla pěstitelsky příznivější.

Ing. Martin Olišar,

Syngenta Czech and Slovakia s. r. o.

 

Foto:

I v náročnějších letech jsou hybridní ječmeny Hyvido stále atraktivní a výnosově zajímavé

Výsledky ukazují, že vhodný hybrid je klíčem k úspěchu

Hybridní ječmeny Hyvido lahodí oku i těsně před sklizní

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *