20.11.2017 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hvězdná budoucnost slunečnice roční

Společnost Syngenta je již po mnoho let globálním lídrem v oblasti výkonnosti odrůd slunečnice roční. Tuto pozici mnohokrát obhájila v pokusech Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin v České republice. Vítězem pro rok 2017 v těchto pokusech se stala nově uvedená odrůda pro sezónu 2018 SY Diamantis. Odrůdy společnosti Syngenta dosáhly v průměru 106,7 % výnosu oproti 96,9 % u konkurenčních odrůd. Také v roce 2018 přináší Syngenta ve své nabídce odrůd slunečnice roční spektrum pokrývající všechny pěstební oblasti a technologie založené na účinné látce imazamox.

Slunečnice roční patří na našich polích stále k minoritně pěstovaným plodinám. V roce 2017 byla pěstována na 21,6 tisíce hektarů. O finální ploše ve velké míře rozhoduje průběh zimního období a stav ploch řepky na jaře, kdy je slunečnice mnohdy volena jako náhradní plodina.

Šlechtění ozimé řepky dospělo kvalitou produkovaného oleje takřka na úroveň oleje slunečnicového, ten si však stále nese punc kvality u konečného spotřebitele. I v případě slunečnicového oleje ale došlo k výraznému posunu. Vedle vysokého obsahu zastoupených nenasycených mastných kyselin spolu s vysokým obsahem vitamínu E v podobě tokoferolů a tokotrienolů je zde také možnost volit ze sortimentu high olejek, které posunují slunečnicový olej na úroveň kvalitního olivového oleje. U takové slunečnice se kyselina olejová vyskytuje téměř v 90 procentech všech případů zastoupených mastných kyselin, které ve formě triacylglycerolů olej tvoří.

Odrůdy slunečnice roční společnosti Syngenta představují světové lídry. To je dáno nejen výnosy nažek a ve finále také oleje, ale především agrotechnickými vlastnostmi. Mezi ně patří velmi vysoká odolnost nabízených odrůd k nedostatku vody spojená s tolerancí vysokých teplot, tak i obecná nenáročnost na půdní podmínky. Vzhledem ke sledovaným trendům ve změnách klimatických podmínek v posledních několika dekádách patří tyto vlastnosti odrůd k určujícím kritériím v průběhu šlechtění.

Důležitým parametrem je také výška odrůd. Hybridy společnosti Syngenta se řadí obecně k nižším odrůdám, lze je tak snadno ošetřovat v průběhu vegetace bez rizika poškození technikou. Výhodou je také možnost výběru z odrůd určených pro postemergentní technologie regulace plevelů ve slunečnici.

Výkonnost v poloprovozních pokusech

O výkonnosti hybridů slunečnice společnosti Syngenta si lze snadno vytvořit obrázek na základě dlouhodobých výsledků poloprovozních pokusů vedených Ing. Božetěchem Málkem ze společnosti Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO).

V pokusech obsadily odrůdy společnosti Syngenta v roce 2017 přední příčky s průměrem 106,7 % výnosu oproti veškeré konkurenci, která dosahovala v průměru 96,9 % (graf 1). V případě dvouletého průměru se jednalo o hodnoty 103,9 % pro Syngentu a 97,2 % v průměru pro konkurenci, přičemž „nejslabší“ odrůda společnosti Syngenta dosáhla 102,29 %, tedy i tak výrazně překonala průměr pokusu (graf 2). Navíc odrůdy společnosti Syngenta na předních příčkách mezi sebe nevpustily žádnou konkurenční odrůdu.

Novinky i osvědčené materiály

Navíc pro sezónu 2018 přinášíme novinky v podobě ještě výkonnějších materiálů. Bude se jednat o ranou až středně ranou novinku spadající pod Clearfield Plus technologii pod názvem SY Bacardi a také vítěze POP SPZO 2017 (graf 1) odrůdu SY Diamantis, která rozšíří paletu odrůd technologie Clearfield.

SY Bacardi – novinka sezóny 2018

Raný až středně raný hybrid s normálním typem oleje technologie Clearfield Plus vhodný i do suchých oblastí s vysokou energií počátečního růstu a nepoléhavostí během celé vegetace. Jedná se o středně vzrůstnou odrůdu s mohutným olistěním, která nedozrává na zeleném stonku, má převislý úbor s výborným dopylením a HTS 54 g.

Tato odrůda se vyznačuje širokou adaptabilitou a stabilitou ve výnosu, obsahu oleje i ve výšce rostlin. Překvapuje výborným zdravotním stavem. Nedoporučuje se přehustění.

SY Diamantis – novinka sezóny 2018

Odrůda SY Diamantis přináší nový standard výše výnosů do technologie Clearfield v odrůdách se standardním typem oleje. To dokazují nejen výsledky POP SPZO 2017, ale také jedny z vůbec nejvyšších a stabilních výnosů mezi odrůdami tohoto segmentu v Maďarsku.

Jedná se o středně raný hybrid s převislým úborem v průměru 19,5 cm širokým na středně vysoké rostlině, která je mohutně olistěna a vytváří dojem velmi vyrovnaného uniformního porostu. Nedozrává na zeleném stonku. Doporučuje se do extenzivních i intenzivních podmínek.

NK Brio – vysoce výnosná nenáročná odrůda

NK Brio, vítěz poloprovozních pokusů SPZO v roce 2015, patří dlouhodobě mezi úspěšné odrůdy na našem trhu. Spadá do segmentu klasických slunečnic se standardním typem oleje. Jedná se o ranou odrůdu, která snáší brzké setí a následně vytváří mohutný kořenový systém. Ten hybridu umožňuje rychlý počáteční vývoj.

Odrůda NK Brio patří vedle odrůd SY Arisona, SY Bacardi a Talento mezi nejvíce suchovzdorné odrůdy v portfoliu. Tato odrůda se doporučuje pro široké rozpětí pěstebních podmínek z důvodu její vysoké míry plasticity a univerzálnosti.

SY Arisona – odrůda do sucha a horka

Jak sám název odrůdy napovídá, tato odrůda byla vyšlechtěna pro suché podmínky, kde slunečnice strádá také vysokými teplotami.

Jedná se o standardní slunečnici z hlediska technologie i složení oleje. Období sucha jí pomáhá překonat rozsáhlý kořenový systém spolu s mohutným stonkem.

Tato odrůda tak výborně odolává případnému poléhání. Úbor je převislý s nažkami o HTS 59 g a olejnatostí 49,4 %. To vše je podpořeno výborným zdravotním stavem.

NK Neoma – vysoce výnosná nenáročná odrůda

Odrůda NK Neoma vychází svým genetickým základem z hybridu NK Brio. NK Neoma si nese všechny kvality NK Bria, jak ukazují nejen krátkodobé, ale i dlouhodobé výsledky pokusů například ze SPZO.

Odrůda NK Neoma má vysoký výnosový potenciál a stabilita výnosu je podpořena dobrou tolerancí k chorobám. Tím, že NK Neoma nemá žádné speciální nároky na pěstování a snáší dobře různé půdně-klimatické podmínky, je možné ji pěstovat ve všech regionech určených pro produkci slunečnice. Dobré zkušenosti pěstitelů využívajících přednosti technologie Clearfield zařadily tento hybrid k nejprodávanějším produktům v Evropě.

SY Neostar – standard technologie Clearfield Plus

Hybrid SY Neostar obohatil portfolio imidazolin rezistentních hybridů slunečnice v roce 2016. Jeho základ vychází z genetiky hybridu NK Neoma, a tudíž i NK Brio. Na rozdíl od NK Neoma je tento hybrid vhodný do systému Clearfield Plus, který redukuje přechodné zažloutnutí slunečnice po aplikaci imazamoxu.

Hybrid SY Neostar obsahuje všechny vlastnosti hybridu NK Neoma, jako je vysoký a stabilní výnosový potenciál podpořený dobrou tolerancí proti chorobám. Stejně jako zbytek rodiny odrůd vycházejících z odrůdy NK Brio nemá tento hybrid žádné speciální požadavky na agrotechniku a dobře snáší všechny pěstitelské podmínky. V rámci nabízeného portfolia se jedná o nejnižší odrůdu společně s NK Neoma.

Talento – hybrid se zvýšeným obsahem kyseliny olejové

Talento je hybrid slunečnice s vyšším obsahem kyseliny olejové určený pro Clearfield technologii. Je tak směrován pěstitelům, kteří si chtějí navýšit zisk prostřednictvím vyšší kvality oleje a zároveň chtějí využít výhody systému Clearfield. Hybrid Talento je první v tomto segmentu, který společnost Syngenta uvedla na trh.

Tato odrůda se vyznačuje celou řadou výborných agrotechnických charakteristik. Kontrolní hybridy překonává o 10 až 17 % s obsahem oleje 48 %. Konkurenty se standardním olejem předčil i ve výši výnosu v roce 2017 (grafy 1 a 2). Hybrid Talento má nadstandardní odolnost k chorobám v rámci segmentu odrůd se zvýšeným obsahem kyseliny olejové.

Herbicidní ošetření

Listego Plus – součást technologie Clearfield Plus

Listego Plus je herbicid určený výhradně do technologie Clearfiel Plus ve slunečnici. Vždy je nutno mít na paměti kompatibilitu technologie a odrůdy. Standardní odrůdy slunečnice i ty čistě clearfieldové likviduje. Jedná se o selektivní herbicidní přípravek určený na dvouděložné a jednoděložné jednoleté plevele.

Clearfield Plus technologie na rozdíl od čistě clearfieldové je založena na jediném genu rezistence k účinné látce imazamox u odrůd Clearfield Plus slunečnice. Tato nová technologie zajišťuje vyšší toleranci a selektivitu k účinné látce imazamox. Vzhledem k novému systému smáčedel zabudovanému v herbicidu Listego Plus si tento přípravek umí snadněji a účinněji poradit s jednoděložnými i dvouděložnými pleveli.

Přípravek Listego Plus aplikujeme postemergentně, a to v růstové fázi slunečnice BBCH 12–18, anebo v případě jednoděložných plevelů BBCH 11–13 a dvouděložných plevelů BBCH 12–14. Po období silného sucha doporučujeme aplikaci rozdělit do dvou fází po 1 l/ha s odstupem dvou týdnů.

Listego – základ Clearfield technologie

Listego patří mezi selektivní herbicidy určené pro Clearfield technologii. Obsahuje 40 g/l účinné látky imazamox. Registrovaná dávka pro použití ve slunečnici je 1,25 l/ha. Aplikuje se postemergentně ve fázi dvou až šesti pravých listů slunečnice a dvou až čtyřech párech pravých listů plevele.

Listego účinkuje na běžně se vyskytující plevele, jako jsou bažanka roční, řepeň, rdesno červivec, lilek černý, ježatka kuří noha, bér zelený či rosička krvavá. Po období silného sucha doporučujeme ošetření rozdělit do dvou aplikací po 0,625 l/ha s odstupem dvou týdnů.

Nabídka je pestrá

Pestrá nabídka hybridních odrůd slunečnice roční společnosti Syngenta plně pokrývá pěstební podmínky České republiky ve standardních i extrémních ročnících. Demonstrované porosty je možné zhlédnout v průběhu polních dnů pořádaných společností SPZO každoročně během srpna. Kromě toho společnost Syngenta interně testuje paletu odrůd, ze kterých je posléze portfolio skládáno, a již nyní lze prozradit, že v blízké době přinese společnost Syngenta Czech ještě mnoho výrazně výkonnějších novinek všech technologií i typů odrůd slunečnice roční.

Ondřej SKALA

Syngenta Czech s. r. o.

 

Foto:

Hybridy slunečnice společnosti Syngenta ošetřené přípravky Listego a Listego Plus

Novinka SY Bacardi

 

 

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down