03.06.2021 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Houbové patogeny v odrůdových pokusech

Pěstování pšenice a její ochrana proti houbovým chorobám závisí do značné míry na využití vyšší intenzity pěstování. V rámci odrůdových pokusů v Chrášťanech u Rakovníka a v Praze - Ruzyni sledujeme spektrum houbových patogenů na listech odrůd ozimé pšenice. Ve sledovaných letech jsme zaznamenali rozdíly u jednotlivých odrůd. Jedním z faktorů, který výskyt houbových chorob ovlivnil, byla intenzita pěstování, konkrétně zařazení přípravků proti houbovým chorobám.

Z našich dosavadních výsledků se ukazuje, že vyšší intenzita pěstování zabraňuje většímu rozvoji listových houbových chorob, a to zejména helmintosporiové světle hnědé skvrnitosti listů pšenice (způsobené houbou Drechslera tritici – repentis) a septoriové skvrnitosti listů pšenice (způsobené houbou Septoria tritici). Uvedení původci chorob přetrvávají v půdě na rostlinných zbytcích, jsou přenášeni jako spory (konidie) vzduchem i půdou.

Při nižší intenzitě pěstování docházelo k napadení rostlin uvedenými houbami. Napadení je rovněž podporováno vlivem meteorologických faktorů v tom kterém konkrétním roce. Průběh počasí se zvláště v posledních letech u nás mění. Je rovněž velká vláhová deficience a dochází k úbytku vody ve vodních tocích. Úbytek srážek má paradoxně vliv na nižší výskyt fytopatogenních hub.

Každoročně zakládáme pokusy s obilninami zvláště s ozimou pšenicí, která je nejdůležitější chlebovou obilninou u nás. Vyhodnocujeme při tom napadení houbovými chorobami na listech i klasech. Některé fytopatogenní houby se vyskytují pravidelně každým rokem jako výše uvedené houby, jiné jako např. rzi (Puccinia tritici) mají výskyt omezen pouze na některé roky, kdy jsou optimální podmínky pro jejich rozvoj. V našich pokusech jsme hodnotili napadení ozimé pšenice na dvou odlišných lokalitách – v Praze-Ruzyni a v Chrášťanech u Rakovníka.

Více informací se můžete dozvědět na Polním dni Lupofytu Chrášťany, ČZU Praha a VÚRV, v.v.i., dne 10. června 2021 v Lišanech u Rakovníka, který bude zaměřen na odrůdy a agrotechniku ozimé řepky i ozimé pšenice. V rámci polního dne si můžete prohlédnout i polní pokus s odrůdovými pěstebními technologiemi u ozimé pšenice. Pokus můžete navštívit i v jiné dny, individuální prohlídky jsou možné - parcelky budou označeny cedulkou s názvem odrůdy. Mimo jiné si na nízké intenzitě bez fungicidu a regulátoru růstu můžete porovnat zdravotní stav různých odrůd ozimé pšenice během letošního jara. V zemědělském podniku Lupofyt Chrášťany jsou ověřovány nové odrůdy ozimé pšenice a pěstební technologie doporučené na základě našich odrůdových a dalších pokusů s cílem zlepšit stabilitu výnosů a ekonomiku pěstování polních plodin. Ověřené postupy jsou následně uplatňovány v zemědělských podnicích v rámci Okresní agrární komory v Rakovníku. Součástí prohlídky odrůdového pokusu na stanovišti v Ruzyni je také dlouhodobý pokus s různými způsoby zpracování půdy (v roce 2021 individuální prohlídky). Tyto unikátní pokusy s možností individuálních prohlídek v průběhu vegetace jsou velmi ceněny agronomy.

 

Příspěvek byl zpracován s podporou institucionálního záměru MZe-RO0418.

 

Ing. Radek Vavera, PhD.

RNDr. Josef Hýsek, CSc.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down