03.08.2022 | 09:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hospodaření v měnících se podmínkách

Rostliny potřebují ke svému zdárnému růstu a vývoji především vodu, vzduch, živiny a sluneční záření. V posledních letech se stále častěji vyskytují dlouhá období sucha, kdy se hlavním limitujících faktorem výnosů stává vláha. Vodu je potřeba v krajině zadržovat. Větší množství vláhy pojme půda s dostatkem kvalitní organické hmoty.

Množství informací nejen o měnícím se počasí v souvislosti s klimatickou změnou a půdní úrodnosti zaznělo na videokonferenci Současné hospodaření na zemědělské půdě v měnících se podmínkách prostředí – půdní organická hmota. Seminář uspořádala Česká technologická platformou pro zemědělství s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i. (VÚRV).

Měnící se podmínky prostředí a oteplování mají vliv i na kvalitu půdy. RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., z Českého hydrometeorologického ústavu Brno připomněl, že typickou vlastností podnebí na našem území je vysoká proměnlivost. Z tohoto důvodu u nás projevují extrémní klimatické prvky.

Téměř každoročně se na území České republiky objevují extrémní výkyvy počasí a narůstá jeho proměnlivost. K extrémně suchým patřily například roky 2015 a 2017. V letech 2018 až 2020 se u nás vyskytovala nejen dlouhotrvající velmi suchá období, ale i povodně.

Roční srážkové úhrny se na našem území příliš nemění. Se zvyšující se teplotou ale stoupá výpar, prodlužují se období sucha a častěji se vyskytují. Suchá období se však nemusejí objevovat ve všech dalších letech. Podle předpovědních modelů by na našem území mohla průměrná roční teplota vzrůst do poloviny tohoto století až o dva stupně.

Pro boj se suchem je nejdůležitější zadržení co největšího množství vody v krajině. Bude nutno zvýšit retenční kapacitu, především zemědělských půd. Nezbytnost představuje zvýšení rozmanitosti krajiny, navrátit její dřívější členitost a obnovit mnohé trvalé porosty.

Nejen v suchých letech je potřeba co nejvíce zadržovat srážkovou vodu. To lze zajistit různými opatřeními, mimo jiné vytvářením nových vodních ploch a udržováním stávajících nebo budováním mokřadů. Je třeba co nejvíce omezit odtok dešťové vody.

Pro zadržení vláhy hraje velmi důležitou roli kvalita půdy. Způsobem hospodaření se kvalita půdy může zlepšovat nebo zhoršovat. Zemědělská činnost podstatnou měrou ovlivňuje koloběh vody.

Nejen o vlivu oteplování na hospodaření na zemědělské půdě hovořil Ing. Ladislav Menšík, Ph.D., z Výzkumné stanice VÚRV Jevíčko na Olomoucku. Podle jeho informace se v ČR od roku 1961 zvýšila průměrná roční teplota o dva stupně Celsia.

Zvyšování teploty zaznamenali i na pokusné stanici Jevíčko na Olomoucku. Od roku 1966 do roku 2021 tam průměrná roční teplota stoupla o 1,7 °C. Nárůst průměrné teploty za vegetace ale za stejné období dosáhl dokonce dvou stupňů. Na druhé straně na pokusné stanici zaznamenali roční pokles srážek o 38 mm. Za vegetační období se ale množství srážek zvýšilo o 7 mm.*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down