Hodnocení dřevin ve městech

Otázka hodnocení okrasných dřevin je důležitá především v urbanizovaném prostředí. Častým problémem bývá nedostatečná kvalifikovanost těch, kteří mají problematiku dřevin na starosti, ale i dalších zúčastněných osob. K tomu přistupuje i obecný nedostatek finančních prostředků na provádění kontrol a potřebných zásahů.

Velkým problémem je také absence kodifikace postupů hodnocení dřevin, jak na to upozornil v úvodním slově semináře věnovanému právě této problematice děkan Lesnické a dřevařské fakulty doc. RNDr. Petr Horáček. Cílem dvoudenního semináře konaného koncem března na brněnské Mendelově univerzitě bylo právě zvýšení informovanosti konzultantů a arboristů.
Partnerem semináře se stala Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR. Jako organizační složka státu je zřízena ministerstvem životního prostředí a jejím posláním je odborná i praktická péče o přírodu a krajinu na území České republiky.

Jak to dělají v Brně
Pro správce zeleně je efektivní kontrola stromů klíčová. O zkušenostech s prováděním hodnocení a pěstebních zásahů v Brně se s posluchači podělila Ing. Alexandra Koutná z Veřejné zeleně města Brna, p. o. V minulosti v Brně probíhala cílená kontrola jedenkrát ročně, letos je intenzivnější, a to dvakrát ročně. Poprvé obejde a zhodnotí stromy zaměstnanec organizace, který je nemá na starosti. Tím je hodnocení objektivnější, protože nemá tendence lokality hodnotit zběžně, protože jsou mu známé. Tento pracovník napíše také návrh zásahu, který postupuje zodpovědnému správci zeleně. Druhé zhodnocení je v rukou správce, který jej na starosti má.
Především v městské prostředí je velmi nutné kvalitní hodnocení a především adekvátní interpretace výsledků hodnocení. Ta vyústí v návrh pěstebních opatření. Je potřeba zhodnotit rizika, pokud strom ponecháme – skoro každý strom je v městském prostředí poraněn, je potenciálně nebezpečný. V ne úplně jasných případech si v Brně nechávají vypracovat posudky s použitím přístrojových metod, zejména tahovými zkouškami. V rámci hodnocení a návrhů pěstebních opatření se zohledňuje i možnost náhradní výsadby (např. blízkost řádů, která již nedovolí výsadbu či staré stromy v centru města, které nemohou být nahrazeny).

Více informací naleznete v Zahradnictví 5/2011.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *