Hnojiva na bázi mořských řas v praxi

Letošní žně proběhly rychle, bez větších komplikací a výnosy se pohybovaly na většině území v nadprůměrných hodnotách. Počasí sice přálo sklizňovým pracím, ale naopak neprospívalo kukuřici a slunečnici, které vlivem extrémních teplot a nedostatku srážek trpěly.

Po loňském extrémním roce, když spadlo minimum srážek na jižní Moravě se hovořilo, že dva extrémně suché roky po sobě nemohou následovat.

Poznatky z letošní sezóny

Opak se stal pravdou a krátce po otevření jara přišlo prudké ochlazení, které zkomplikovalo setí jařin a jejich vývoj. Celkově byla vegetace posunutá a i vlivem příznivého, chladnějšího počasí s dostatkem srážek se po znovuotevření jara plodiny relativně dobře vypořádaly s danou situací.

Každý opodstatněný zásah a cílená aplikace přípravků na bázi mořských řas měla v počátečních růstových fázích pozitivní efekt na množství výnosů jednotlivých plodin. Vzhledem k podmínkám, které nastaly v dalších stadiích vegetace bylo vhodné plodiny podpořit produkty na bázi mořských řas, které zvyšují výnos, HTZ a protistresově zabezpečují porosty. Ve výsledku tak ošetřené kultury vykazovaly vyšší výnos v porovnání jen s jednou aplikací.

 

Výsledky v řepce

 

Na základě loňských zkušeností byl zopakován pokus v řepce, kde se sledovaly účinky přípravků na bázi mořských řas (Alga 600) a její synergii s přípravkem SoftGuard. Kombinací přípravku Alga 600SoftGuard++ byl v pokuse na CVRV v Borovcích u ozimé řepky dosažen výnos o 0,38 t/ha vyšší v porovnání s kontrolou, a to dokonce o 0,24 t/ha v porovnaní s aplikací samotné Alga 600.

Tab. 1 – Výsledky pokusů v řepce na CVRV v Borovci, odrůda ES Astrid, rok 2013 

Číslo

Varianta

Dávka na hektar

Termín aplikace

Výnos (t/ha)

Zvýšení výnosu (t/ha)

Zvýšení výnosu (%)

Zisk z hektaru (eur)

1

kontrola

 

 

4,07

 

 

 

2

Alga 600

0,5

začátek prodlužování

4,21

0,14

3,44

49

Alga 600

0,5

před květem

3

Alga 600

0,5

začátek prodlužování

4,45

0,38

9,34

133

SoftGuard++

1

Alga 600

0,5

před květem

SoftGuard++

1

 

 

Výsledky u jarního ječmene

 

V pokusu s jarním ječmenem se pokusy stejně jako u řepky zaměřily na synergické účinky přípravků Alga 300++ s produktem SoftGuard++. V porovnání s kontrolou byl dosažen výnos o 1,05 t/ha vyšší a v porovnání s aplikací přípravků Alga 300++ P a Alga 300++K byl  výnos o 0,85 t/ha větší. Varianty 2 a 3 byly ošetřené přípravkem Alga 600 v dávce 0,8 kg/t osiva při moření.

Tab. 2 – Výsledky pokusů v ječmeni, CVRV v Borovci, rok 2013

Číslo

Varianta

Dávka na hektar

Termín aplikace

Výnos (t/ha)

Zvýšení výnosu (t/ha)

Zvýšení výnosu (%)

Zisk z hektaru (eur)

1

kontrola

 

 

5,94

 

 

 

2

Alga 300++P

1

začátek odnožování

6,14

0,20

3,38

40

Alga 300++K

1

na praporcový list

3

Alga 300++P

1

začátek odnožování

6,99

1,05

17,7

210

SoftGuard++

1

Alga 300++K

1

na praporcový list

SoftGuard++

1

 

Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce a navštivte naši webovou stránku www.agrobiosfer.cz.

Ing. Pavol Krempa, PhD.

obchodní manažer

Agrobiosfer, s. r. o.

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *