Hnojení pro regeneraci ozimů

Podobně jako v minulých letech vegetovaly ozimy téměř celou zimu. Oproti předešlým rokům byl loňský podzim bohatý na dešťové srážky až tak, že na řadě míst se přezimující rostliny musí vypořádat s přemokřenými půdami. Pěstitelé musí počítat s tím, že takovým porostům bude pro regeneraci po zimě chybět nejen dusík, ale i síra a někde i draslík nebo vápník.

Průběh počasí uplynulých týdnů až měsíců byly jedním z témat, kterému se věnuje pravidelné předjarní školení pořádané ve Větrném Jeníkově. Pořadatelem je poradenská firma N. U. Agrar CZ, s. r. o. Součástí popisu povětrnostních podmínek při setí ozimých plodin, během podzimu a v zimních měsících je také hodnocení stavu obilnin a ozimé řepky. Zemědělci si mohou odnést doporučení pro agrotechnické zásahy v následujících týdnech.

 

Aktuální stav ozimů souvisí s podmínkami, které panovaly během sklizně předplodiny. Během srpna se na většině území vyskytovaly poměrně vydatné srážky, což částečně komplikovalo sklizeň. Na to upozorňoval Ing. Martin Bína ze společnosti N. U. Agrar CZ. „Půdní profil do čtyřiceti centimetrů byl v té době dobře zásobený vodou. V některých částech republiky se ale vyskytlo i zamokření. To mělo vliv na setí řepky, jejíž porosty se začínají zakládat již na konci srpna,“ popisoval Ing. Bína.

Mapy sledující množství vody dostupné pro rostliny, ale odhalily, že přibližně od poloviny října se v některých a na konci tohoto měsíce na většině míst republiky se museli mladé rostliny ozimů vypořádávat s nadbytkem srážek. Kraje a srážky.

Jak potvrzují údaje, které má k dispozici společnost N. U. Agrar CZ, V severních, západních a jižních Čechách a na Hané byly v polovině února porosty ozimé řepky ze tří čtvrtin ve velmi dobrém stavu. O něco horší situace je například v Polabí, v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

„Během dosavadního průběhu počasí jsme nezaznamenali výraznější tlak chorob. Neopakovala se ani situace, kterou známe z let minulých, kdy na podzim nalétalo do porostů velké množství mšic,“ vzpomínal Ing. Bína situaci, kdy mladé porosty řepky značně trpěly a v té souvislosti došlo také k rozšíření virových chorob.

 

Více si přečtete v dubnovém Farmáři

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *