09.09.2021 | 12:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hnojení ozimé řepky po vzejití

Řepka je plodina s poměrně velkými nároky na živiny. Většinu živin pro svoji potřebu by měla mít v půdě, jelikož hlavní příjem je prostřednictvím kořenů. Proto je obvykle doporučováno hnojení většinou živin již před výsevem řepky. V letošním roce však moc času na základní hnojení nebylo. Můžeme ohrozit výnos, pokud hnojení před založením porostu nestihneme?

Ozimá řepka patří skutečně k náročnějším plodinám v osevním postupu. Odběrový normativ, to znamená přepočtené množství potřebných živin na jednu tunu výnosu semene je vyšší než u obilnin (tab. 1). Pochopitelně, toto je (mimo jiné) dáno rozdílným podílem sklízeného hlavního produktu ve výnosu celé nadzemní biomasy (tzv. sklizňový index). U obilnin dosahuje sklizňový index 60–80 %, u řepky většino méně než 50 %. Mohutná nadzemní biomasa, která obvykle zajišťuje předpoklad výnosu, spotřebuje proto výrazně vyšší množství jednotlivých živin, které řepka přijímá během své vegetace z půdy. A tak, přestože export živin z pole pouze semeny je nižší než celkový příjem celými rostlinami, musí být v půdě živiny „připraveny“ k zajištění požadavků řepky v období jejího růstu.

Mnohé živiny, zejména tak zvané makroprvky, by měly být do půdy dodány již před výsevem řepky. Průběh počasí v létě tohoto roku neumožňoval sklidit většinu předplodin ozimé řepky včas. Přípravy pro setí tak byly ve skluzu. Bylo nutné především zvládnout zpracování půdy, zapravení posklizňových zbytků předplodin a na základní hnojení mnoho času nezbylo. Dostatečná výživa řepky je však důležitá. Pěstitelé si tak kladou otázku, zda je možné některé živiny doplnit až po výsevu? Odpověď je komplikovanější, jelikož je nezbytné respektovat specifika jednotlivých živin ve vztahu k jejich chování v půdě i s ohledem na potřeby řepky.

 

Tento příspěvek byl připraven s využitím poznatků získaných při řešení Specifického výzkumu „S projekt“ MŠMT ČR - GA FAPPZ č. SV21-2-21140 „Podpora výzkumu, publikační činnosti a transferu vědeckých poznatků do praxe při studiu faktorů ovlivňujících půdní úrodnost.

 

Použitá literatura je k dispozici u autorů.

 

Ing. Jindřich Černý, Ph.D.

prof. Ing. Jiří Balík, CSc. h. c.

doc. Ing. Martin Kulhánek, Ph.D.

Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D.

ČZU v Praze

 

Více si můžete přečíst ve Farmáři č. 9/2021.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down