29.04.2021 | 12:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hmyzí druhy na máku setém

Během celé vegetační doby nacházíme v porostech máku celou řadu hmyzích druhů, které mají vliv na zdárný vývoj rostlin máku. Nejedná se jen o škodlivý hmyz, ale také o řadu druhů užitečných nebo indiferentních. Při pěstování máku je potřebné znát i tyto druhy, abychom je případnou neuváženou aplikaci nepoškodili.

Užitečné nebo indiferentní druhy zjistíme při prohlídce porostu například při monitorování škůdců, když zde nacházíme i řadu druhů, které nám mohou v menší míře škodit, ale také druhy, které nám významně pomáhají při redukci škůdců.

Mezi užitečnými druhy se hojně vyskytují ty, které se podílí na snižování početnosti mšic. Jsou to entomofágní slunéčka – slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata), slunéčko pětitečné (Coccinella quinqepunctata) i drobná červenočerná slunéčka rodu Adalia a žlutočerné druhy např. Propylea quatuordecimpunctata – slunéčko čtrnáctitečné. Invazním druh je slunéčko východní (Harmonia axyridis), které má nadprůměrnou schopnost likvidovat mšice, ale i jiné škůdce. Z dalších predátorů, které potlačují výskyt mšic jsou obecně známé pestřenky, velmi hojně se vyskytující pestřenka pruhovaná , zlatoočky rodu Chrysopa, ale také dravá klopuška Deraeocoris ruber a dravé ploštice rodu Nabis (lovčice). Tyto ploštice napadají kromě mšic i nymfy fytosugních ploštic.

Když v jarním období děláme první monitoring na krytonosce kořenového, lze zjistit i další druhy žijící na půdním povrchu. Jedná se obvykle o druhy z čeledi střevlíkovití nebo drabčíkovití. Ve velkých kolonií lze identifikovat střevlíčka ošlejchového (Anchonemus dorsalis), který se živí vajíčky či larvami hmyzu. V případě jeho výskytu na máku likviduje nakladená vajíčka i larvičky krytonosce kořenového. Kromě tohoto druhu jsou na každém poli další druhy střevlíčků: šídlatec lesklý (Bembidion lampros), střevlíček obecný (Pterostichus vulgaris), kvapník plstnatý (Pseudoophonus rufipes), střevlíček měděný (Poecilus cupreus) kvapníci rodu Amara aj. Jedni z dalších užitečných druhů jsou páteříčci. Některé druhy napadají housenky nebo slimáky. V porostech máku jsme pozorovali výskyty páteříčka sněhového (Cantharis fusca) či páteříčka žlutého (Rhagonychus vulva) – obr. 5. V porostech kvetoucího máku jsme zjišťovali v hojném počtu i velmi významné užitečné druhy – opylovače, zejména však včelu medonosnou (Apis mellifera).

Hlavními škodlivými druhy, se kterými se může pěstitel máku během vegetačního období setkat od vzcházení až k dozrávání, jsou krytonosec kořenový Stenocarus ruficornis, mšice maková Aphis fabae, žlabatka stonková Timaspis papaveris, krytonosec makovicový Neoglocianus maculaalba a bejlomorka maková Dasineura papaveris.

 

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

Zemědělský výzkum spol. s r. o. Troubsko

Foto archiv autora

 

Podrobnosti si můžete přečíst ve Farmář č.4/2021.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down