Herbicid inspirovaný přírodou

Ačkoliv rozsah pěstování kukuřice po poklesu stavů skotu zdaleka nedosahuje úrovně 90. let, stále patří k nejvýznamnějším krmným plodinám a představuje celou jejich jednu pětinu. Za poslední období se jak úroveň pěstování silážní kukuřice (90 % výměry), tak zrnové kukuřice významně zvýšila. Mimo jiné i díky širokému sortimentu kvalitních hybridů se zvýšily průměrné výnosy. Svůj zřejmý podíl na tom však má také prováděná ochrana rostlin. Ne všechny problémy se však dosud dařilo stoprocentně řešit. Společnost Syngenta proto plánuje přijít i na český trh s dalším novým herbicidem určeným právě pro ochranu kukuřice. Prvně se s tímto přípravkem mohli seznámit účastníci přehlídek demonstračních pokusů, které na několika akreditovaných pracovištích v červnu společnost uspořádala.

Princip účinku nového herbicidu, jež ponese název Callisto, vychází z přírody. Vědci totiž objevili, že v blízkosti rostlinky Callistemon citrinus, od níž je název herbicidu odvozen, nerostou žádné plevelné druhy. Tento jev způsobuje látka leptospermon, která se stala inspirací pro vytvoření analogické molekuly – mesotrionu – jediné nové účinné látky přípravku Callisto 480 SC. Její účinek spočívá v zastavení tvorby karotenoidů v rostlině, což má za následek vybělení, zhnědnutí až rozpad plevelné rostliny.
Jak ve svém vystoupení uvedl Ing. Michal Vokřál, CSc. z technického oddělení společnosti Syngenta, nový půdní i listový herbicid má velmi široké spektrum účinku. Již při dávce 0,15 l/ha přípravek účinkuje na laskavce či výdrol řepky, při 0,2 l/ha na zemědým, konopici, lilek černý, ptačinec či violku. Při dávce 0,25 l/ha mohou pěstitelé počítat s účinností na rmen, heřmánky, přesličku, rdesna, svízel, merlíky atd. a rovněž i na jednoděložnou ježatku kuří nohu. Vedlejší účinek přípravek prokazuje i na pcháč a pýr. Ing. Vokřál k tomu dodal, že právě ježatka, merlíky či laskavce patří podle celostátních průzkumů k nejčastějším plevelům v kukuřici.
Jak dále při představování přípravku zaznělo, výhodou Callista je široká možnost aplikace. Přípravek lze použít jak preemergentně, časně postemergentně, až po 75 cm výšky kukuřice (tzn. do jejích 6 – 8 listů). Plevele by však měly být do vývojové fáze 2 – 4 listů.
Ing. Vokřál na závěr svého vystoupení doplnil další vlastnosti tohoto systémového přípravku. Jsou jimi kromě již zmíněného dlouhá reziduální účinnost, nízké aplikační dávky, rychlý příjem rostlinou, účinnost i na plevele rezistentní k triazinům, odolnost dešti již hodinu po aplikaci, vhodnost pro řadu kombinací s dalšími přípravky atd.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *