Granulované vápenaté hmoty pro jaro

Firma BOR s. r. o. je známá hlavně díky svým odrůdám pšenice a ječmene. V současné době i divize hnojiv rozšířila své portfolio produktů o sortiment granulovaných vápenatých hmot a taktéž řadu listových hnojiv, jejichž vůdcem je již známé organicko-minerální listové hnojivo Rokohumin.

Právě v tomto období je čas se zamyslet nad možnostmi využití vápenatých hmot v jarních měsících. Vápník je důležitým prvkem při budování a úpravě struktury půdy, na něm závisí pH půdy a s ním spojený přístup živin rostlinám. Pro rostlinu je to důležitý stavební prvek, který je nejsnáze přijímán kořenovou soustavou a pohybuje se od kořene do koncových částí rostlin. Podílí se na stavbě a pevnosti pletiv, ale také na celkové přijatelnosti živin.

Vzhledem ke stále více se okyselujícím půdám, nejen kvůli použití kyselých hnojiv, je třeba se zamyslet nad zvýšením kvality půdy a našeho výnosu. Se snižujícím se pH půdy klesá využitelnost živin, včetně mikroprvků, do kterých se investují nemalé finance.

V současné době se nabízí širší portfolio vápenatých hmot, jejichž aplikace již není závislá na  zemědělských službách, nýbrž je ve vlastních možnostech díky granulaci. Jarní aplikace mají velký význam pro letošní úrodu a ovlivňují výnos plodin.

 

Typy vápenatých hmot

Pálené vápno

Jednou z možností je před vegetací využít dezinfekčních a silně alkalizujících účinků páleného vápna. Pálené vápno ve vlhkém prostředí chemicky zreaguje a extrémně změní půdní prostředí. Obsah CaO je přes 90 %, ale jeho účinek je radikální, přesto nalezne své uplatnění. V sortimentu se nabízí pálené vápno zrnitosti 3–8 mm, které se snadno aplikuje rozmetadly. Aplikace do vzcházející vegetace je rovněž možná, v menších dávkách kolem 250 kg/ha, jen je třeba, aby bylo zcela sucho, aby se extrémně nepoškodily porosty.

Kalcis Mag

Optimálním řešením je použití křídových mořských vápenců, které díky své pórovité struktuře účinkují již krátce po aplikaci, doplňují ihned přístupný vápník i hořčík. Není omezena doba aplikace, produkty Kalcis Mag jsou vhodné i do porostu.

V jarních měsících je vhodné dávkování od 150 do 400 kg/ha podle plodiny a pH půdy. Tyto produkty jsou určené přímo pro povrchovou aplikaci, případně pro mělké zapravení před setím. Rychlý účinek vápníku napomáhá rostlinám při vegetaci s pevností pletiv, zabraňuje nekrózám v koncových částech rostlin a podporuje mladé vegetační vrcholy a brání jejich lámání. Granulace je rovnoměrná od 2 do 6 mm, proto je aplikace snadná vlastními rozmetadly.

U sladovnických ječmenů v dávce 250–200 kg/ha podporují kvalitu zrna, jeteloviny, vojtěšky velice reagují na přístupný vápník a zvyšují a zlepšují stav porostů,  uvolňuje se fosfor z půdy, čehož tyto plodiny hojně využívají.

Tyto produkty jsou určeny k častějšímu použití ve srovnání s klasickými nebo dolomitickými vápenci. Zde se je vhodné použití v maximálních dvouletých odstupech, protože více než 80 % hnojiva je spotřebována v prvním roce aplikace a v následujícím účinek dobíhá.

Dolomitický vápenec Dolokorn

Dlouhodobou možností ze sortimentu je granulovaný dolomitický vápenec Dolokorn se svým 30% obsahem uhličitanu hořečnatého. Tímto hnojivem se dosycují půdy hlavně hořčíkem a používá se pro předzásobní hnojení.

Tento vápenec je možné používat v dávkách od 200 do 900 kg/ha podle zásobenosti  půdy, ale také v několikanásobných dávkách kolem 2000 kg/ha.

Kalkkorn bez obsahu hořčíku

Pro lokality, které potřebují z dlouhodobého hlediska hlavně řešit vápník, je určen produkt Kalkkorn bez obsahu hořčíku. Jedná se rovněž o vápenec, proto je potřeba se řídit zásobeností prvků v půdě. Vzhledem k tomu, že jde o granulované vápence, je nejvhodnější aplikace ve velmi brzkém jaru a produkty zapravit do půdy před jejím zpracováním. Tyto kontinentální vápence jsou uhličitanové formy vázané pevně v krystalické mřížce, proto je potřeba větší dávkování a je nutné počítat s dlouhodobějším a pozvolným účinkem. I tyto produkty jsou granulované od 2 do 8 mm a jejich aplikace je snadná rozmetadly minerálních hnojiv.

Dusíkaté vápno Perlka

Velmi zajímavou specialitou v sortimentu je dusíkaté vápno Perlka, které kromě účinků vápenatých hmot má kladné vedlejší účinky v podobě fungicidních herbicidních a insekticidních. Likviduje slimáky a jejich vajíčka, háďátka drátovce a mnoho dalších. Odstraňuje nádorovitost košťálové zeleniny a celkově zvyšuje zdravotní odolnost rostlin. Hnojivo se aplikuje ideálně na suchý porost a vlhkou půdu, která zvyšuje herbicidní účinek hnojiva. Termíny aplikace se liší podle plodiny v dávkách 100–500 kg/ha.

Všechna vápenatá hnojiva v sortimentu firmy BOR s. r. o. jsou z vysoce kvalitních zdrojů a jsou dodávána hlavně v big bagovém balení, pokud je potřeba, i volně ložená. Vzhledem k tomu, že se již vápník a vápenatá hnojiva postupně navrací zpět do zemědělských podniků, hlavně však do půdy, je sortiment široký a každý najde nejvhodnější produkt pro svou úrodu.*

Ing. Radka Hynkova

 

Foto:

Granulovaný vápenec Kalkorn

Křídový vápenec Kalcis Mag 5

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *