GPS mohou využívat nejen podniky služeb

Aplikace některých prvků systému precizního zemědělství pronikly na naše pole v posledních letech možná až nečekaně rychle. To, co se před pěti lety s příchodem možností využívání dat GPS zdálo být zemědělskou sci-fi, je nyní na několika místech republiky běžnou praxí především ve způsobu sběru dat a jejich využití pro hnojení pozemků. Formou služeb a pomocí výkonné techniky jsou v systému precizního hospodaření hnojeny již desetitisíce hektarů a otevírají se i možnosti využívat vstupních dat pro řízení zásahů i menšími stroji.

Jedním z podniků, které nabízejí služby v systému precizního zemědělství, je akciová společnost Agrofert. Ta prezentovala svůj komplex služeb, spojených s využíváním GPS a precizního zemědělství mj. na letošním Techagru. O tyto oblasti hospodaření se Agrofert zajímal již od dob pronikání precizního zemědělství do Česka, když vystupoval především v pozici spolupořadatele a finančníka různých prezentací.
Prvním konkrétním výstupem byl na podzim roku 1999 jednoduchý software „Plány hnojení“, vyžívající výsledků agrochemického zkoušení půd (AZP). Na základě získaných zkušeností a detailního monitoringu trhu (jak tuzemského tak i zahraničního) vznikl na konci května 2001 komplex služeb AGROFERT FARM PLAN.
Se vznikem Farm Planu však projekt Plány hnojení nezanikl. Právě naopak – kvalitně sestavený plán hnojení je nadále základním předpokladem pro zdárné hospodaření. V současnosti je dokončována rozsáhlá aktualizace celého programu, aby zohledňoval nejnovější požadavky kladené na výživu rostlin (nitrátová směrnice atd.). Tento software se dostane mezi zákazníky v průběhu listopadu.

Na to, co Agrofert Farm Plan uživatelům nabízí, jsem se zeptal inženýra Radka Košála ze společnosti Agrofert Holding, a.s.:

„Farm Plan dnes nabízí ucelený soubor služeb v oblasti precizního zemědělství, což představuje širokou škálu činností od sběru vstupních informací až po jejich kvalifikované využití. Troufám si tvrdit, že dokážeme splnit drtivou většinu přání našich zákazníků. Fungování Agrofert Farm Planu je založeno na jednotném centrálním zpracování dat (zajištěno dvěma zpracovatelskými centry pro celou ČR – centrum Čechy a centrum Morava ) s napojením na centrální laboratoř pro zpracování půdních vzorků. To je doplněno postupným budováním „TECHcenter“.
Služby nabízíme pomocí sítě proškolených prodejců, takže služby může nabízet také podnik, který nevlastní potřebnou techniku a nakupuje pro svého zákazníka u TECHcentra.
V současnosti tvoří prodejní síť 15 podniků (typu AGP, ZZN), v jejichž rámci funguje 6 TECHcenter. Předpokládám, že do jara 2003 vzniknou další 2 až 3 TECHcentra.“

Co si mám pod pojmem TECHcentrum představit?

„TECHcentrem označujeme podniky vybavené technikou pro sběr a využití dat, které například vlastní rozmetadlo umožňující variabilní aplikaci hnojiv nebo sklízecí mlátičku s výnosovým monitorem a podobně. Takovým TECHcentrem ale může být i sám zemědělec. Agrofert Farm Plan pro něho pak zajistí „pouze“ sběr, případně zpracování dat a následné vytvoření aplikační mapy, odpovídající jeho představám a technickým možnostem. V současnosti je tento model nejčastěji využíván při získávání údajů z výnosových monitorů umístěných na sklízecích mlátičkách zemědělců.“

Jaké služby si tedy u vás zemědělci nejčastěji objednávají?

„V podnicích se nejčastěji setkáme s následujícími způsoby uplatňování preecizního zemědělství: Za prvé je to monitorování výnosů (se zmapováním hranic pozemků) a následná variabilní aplikace průmyslových hnojiv (P, K), dále mapování hranic pozemků, odběr půdních vzorků a na jejich základě provedená variabilní aplikace průmyslových hnojiv (P, K) a třetím nejžádanějším „balíčkem“ je mapování hranic pozemků s variabilní aplikací dusíkatých hnojiv s využitím N – senzoru. Někteří zákazníci využívají jen mapování pozemků, ale na druhé straně jsou i takoví, kteří se již dnes nespoléhají na jeden zdroj vstupních dat, ale kombinují např. výnosové a půdní mapy, či na vybraných pozemcích aplikují jak fosfor a draslík, ale i dusík variabilně. Podle mého názoru, se brzy setkáme s úspěšným hospodářem budoucnosti, který bude na svých pozemcích provádět většinu následujících činností.
Při sběru dat to budou vedle mapování hranic pozemků, monitorování výnosů a odběru půdních vzorků například i data získaná leteckým snímkováním, měřením fyzikálních vlastností půdy nebo využitím satelitních snímků. Při aplikaci pak budou variabilně dávkována jak hnojiva, tak i pesticidy a morforegulátory.

Jakou techniku používáte?

Variabilní aplikace hnojiv se dostala do našeho podvědomí především ve spojitosti s velkou technikou firmy AgChem (Terragátor, Rotátor), ale z vlastní zkušenosti mohu říci, že dnes již většina světových výrobců zemědělské techniky nabízí i menší stroje, které umožňují i využití v systémech precizního zemědělství (např. Rauch, Bogballe, Inuma, Hardi a další). Technika je jedna věc, ale další neméně důležitou součástí techniky jsou „řídící systémy“ – ovládací počítače zajištující proměnlivé dávkování (např. Agrocom, Fieldstar, GreenStar, Soilection, atd).
Těchto systémů je celá řada a dá se říci, že co značka stroje to samostatný systém – stejně tak jako většina náhradních dílů není mezi sebou volně zaměnitelná tak také tyto systémy většinou vzájemně nekomunikují! V případě že není uživatel kompletně vybaven technikou „jedné barvy“, plynou komplikace při přípravě podkladů pro variabilní aplikaci (aplikační mapy). Tento problém musí řešit i většina podniků služeb, které získávají vstupy z výnosových monitorů svých zákazníků.
A právě zde spatřuji jednu z hlavních předností uspořádání Farm Planu, kde je zpracování dat řešeno centrálně ve zpracovatelském centru, kde spolupracuje zemědělský odborník se specialistou na výpočetní techniku, který řeší a odstraňuje i problémy s kompatibilitou dat!
Fungující systémy precizního zemědělství tak poskytují nejen důležité vstupní informace, jako jsou např. přesná výměra půdy a záznamy aplikovaných operací na pozemku ale dávají i možnost zhodnocení agronomických zásahů a výnosové úrovně jednotlivých částí pozemku. S blížícím se vstupem do EU je nepochybně prvořadým významem Farm Planu, ale i celého systému precizního zemědělství jeho přínos ke snižování zátěže životního prostředí a ke zvyšování kvality produkce našeho zemědělství obecně.

Břetislav Koč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *