GALLANT SUPER – nejspolehlivější a ekonomické hubení pýru a trávovitých plevelů

Většina agronomů dnes zaznamenává výskyt pýru a jiných trávovitých plevelů I na svých pozemcích. Současné trendy minimalizovaného zpracování půdy a vysoké procento obilovin v osevním postupu napomáhají rozšiřování těchto velmi nebezpečných plevelů. Proto je potřeba věnovat přítomnosti, zejména pýru, patřičnou pozornost a snažit se o jejich potlačení celým komplexem opatření - správná agrotechnika a použití vhodných graminicidních přípravků.

Možnost dlouhodobého odstranění pýru

Na trhu existuje celá řada přípravků s účinností na pýr, ale Gallant Super si získal oblibu svou vysokou spolehlivostí a účinností na pýr při nejnižších nákladech na 1 ha. Při ničení pýru je potřeba upřednostnit přípravky, které jsou schopny nejvýrazněji potlačit jeho kořenový systém. Gallant Super se vyznačuje rychlou absorpcí a silným průnikem účinné látky do celé rostliny pýru a hlavně do kořenového systému, který likviduje a odstraňuje tak pýr z pozemku na několik následujících let. Hubení kořenů je vysvětlováno dlouhou perzistencí účinné látky v kořenech pýru (žádný jiný přípravek nedokáže setrvat tak dlouho v kořenech pýru) a během proudění asimilátů je rozváděn i do vzdálených částí kořenového systému. Výsledkem této schopnosti Gallantu Super je největší úspěšnost v aplikacích právě proti pýru (ve srovnání s ostatními graminicidy). Gallant Super se aplikuje při ničení pýru v dávce 1,0 – 1,25 l/ha při jednorázové aplikaci nebo v dělené dávce 2 x 0,6 l/ha s odstupem aplikací 10 – 21 dní v době, kdy je pýr vzešlý a má 2 – 4 listy. Dělená dávka je vhodná zejména do porostů cukrovky s výskytem ježatky a pýru současně, protože jednotlivé aplikace spolehlivě kontrolují pýr i postupné vzcházení ježatky.

Hubení trávovitých plevelů

Gallant Super lze aplikovat proti trávovitým plevelům (ježatce, ovsu hluchému, výdrolu obilnin aj.) ve všech širokolistých plodinách. Dávka se pohybuje v rozmezí 0,4 – 0,7 l/ha, přičemž horní hranice 0,5 – 0,7 l/ha je určena k hubení odolných trav, zejména ježatky kuří nohy. Díky vysoké koncentraci účinné látky (tzn. nízký obsah rozpouštědel, stabilizátorů atd.) lze Gallant Super aplikovat i při vzcházení kulturní plodiny.U některých přípravků, které nejsou dostatečně koncentrované je nutno s aplikací počkat až má citlivá plodina (cukrovka, řepka aj.) plně vyvinuty děložní listy.
Gallant Super má nejsilnější vedlejší účinek na pýr plazivý již v dávce 0,5 l/ha, čehož lze s úspěchem využít na pozemcích, kde je pýr, ale není ho tam tolik, aby bylo efektivní aplikovat plnou pýrohubnou dávku na celém pozemku. Pýr sice není touto nízkou dávkou zcela vyhuben, ale je tak potlačen, že v daném roce nijak vážně neohrožuje kulturní plodinu.

Přednosti aplikace Gallantu Super

 Nejefektivnější účinnost na pýr při nejnižších nákladech na 1 ha
 Možno aplikovat i v době, kdy kulturní plodina vzchází
 Je velmi plastický a hubí s nejvyšší spolehlivostí přerostlé ale i později vzcházející trávovité plevele (viz tab. 1)
 Rychlá absorpce do pletiv a dlouhá perzistence v kořenech pýru
 Již dávka 0,5 l/ha velmi výrazně potlačuje slabý výskyt pýru
 Má univerzální použití v řadě plodin (cukrovka, slunečnice, hořčice, řepka, luskoviny, brambory, mák, vojtěška,len, atd.)

Ing. Josef Cvingráf
Dow AgroSciences

Komentáře ke článku 1

  • Tibor Mészáros

    Dobrý večer.Moc bych vás prosil o radu.Mám ve vojtěšce pýr.Mohl bych na něj použít přípravek Gallant Super ?V jaké dávce ho tam mohu použít pokud je to možné?Děkuji Vám za radu Tibor

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *