10.04.2017 | 07:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Fungicidní štít ochrání před infekcí

Fungicid Pictor® je součástí unikátního systému ochrany řepky – boscalidového ochranného štítu. Boscalidový ochranný štít poskytuje dlouhodobou fungicidní clonu na základě masivní dávky boscalidu v kombinaci s metconazolem (Efilor®) a dimoxystrobinem (Pictor®). Výhodou je vytvoření fungicidního štítu proti infekci hlízenkou po celou dobu jarní vegetace až po odkvétání řepky. Jde o jediné řešení na trhu s účinnou látkou ze skupiny karboxamidů (SDHI) v časném jaře i květu, které poskytuje ochranu před všemi důležitými chorobami řepky s výhodami technologie AgCelence®.

Efektivitu zaručují tři účinné látky

Kombinace tří odlišných účinných látek ze tří různých chemických skupin zároveň zaručuje vysokou efektivitu. Vlastnosti technologie umožňují snížení dávek fungicidů Efilor® (0,6 l/ha) a Pictor® (0,4 l/ha) oproti sólo aplikacím, což přináší významnou ekonomickou úsporu ve srovnání se sólo aplikacemi mimo technologii.

V loňském roce byla z pohledu intenzity výskytu a míry škodlivosti nepochybně nejnebezpečnější chorobou hlízenka obecná (Sclerotinia sclerotiorum), která se vyskytla převážně v druhé polovině kvetení řepky, dále se lokálně objevily další patogeny, jako verticiliové vadnutí (Verticillium dah­liae), fomová hniloba (Phoma lingam) a ojediněle čerň řepková (Alternaria brassicae) a plíseň šedá (Botrytis cinerea). Z pohledu ochrany před těmito chorobami je vždy důležitá kombinace správných agrotechnických opatření a fungicidní ochrany. Na základě dlouholetých vynikajících zkušeností je bezesporu ideálním přípravkem chránícím porosty řepek před těmito patogeny fungicid Pictor®, který kombinuje účinné látky boscalid a dimoxystrobin.

To potvrzuje mimo jiné i německý Institut für Pflanzenschutz (Institut ochrany rostlin) ve svém doporučení, kde vycházejí přípravky obsahující účinnou látku boscalid (Efilor® a Pictor®) jako nejlepší řešení ochrany řepky, ať již pro časné jarní ošetření (Efilor®), nebo ošetření v průběhu květu proti hlízence a černi (Pictor®).

Pictor® – všestranný fungicid bez omezení

Fungicid Pictor® kombinuje dvě účinné látky boscalid a dimoxystrobin ze dvou odlišných skupin – karboxamidů a strobilurinů. Tato kombinace účinných látek poskytuje nejen špičkovou účinnost na spektrum důležitých chorob řepky, ale zároveň řadí Pictor® do skupiny přípravků označovaných jako AgCelence®, které pozitivně ovlivňují fyziologii rostlin, zvyšují jejich odolnost k stresovým podmínkám, a umožňují tak dosažení jejich výnosového potenciálu.

Mezi tyto efekty se řadí z praktického pohledu také vysoce přínosný benefit aplikace fungicidu Pictor®, a to zesílení stěn šešulí. To je velmi důležité, protože předchozí aplikace fungicidu Efilor® v rámci boscalidového ochranného štítu mimo jiné podporuje větvení a vyšší tvorbu šešulí. Dochází tak k tomu, že rostlina řepky vytváří základ pro vysoký výnos v důsledku ideálního vývoje, na terminální větvi a na bočních větvích se vytváří velké množství šešulí, u kterých je významně sníženo riziko předčasného pukání stěn v průběhu dozrávání nebo při průjezdu sklizňové mechanizace.

Navíc je Pictor® jako jediný fungicid v období květu možno použít v pásmech ochrany vod OP II. st. a je šetrný ke včelám. To všechno je důvodem, proč se Pictor® stal opakovaně nejpoužívanějším fungicidem v období kvetení ozimé řepky.

Doporučení pro technologii boscalidového ochranného štítu je v časném jaru (výška řepky 15 až 40 cm) aplikace Efilor® 0,6 l/ha a následná aplikace v období plného květu (BBCH 65) Pictor® 0,4 l/ha. Doba mezi aplikacemi přípravků Efilor® a Pictor® by neměla být delší než 21 dní z důvodu udržení kontinuální ochrany porostů řepky.

Technologie boscalidového ochranného štítu zajišťuje ty nejlepší podmínky k dosažení vysokých výnosů pěstované ozimé řep­ky díky zabezpečení ochranné fungicidní clony masivní dávkou účinné látky boscalid v kombinaci s účinnými látkami metconazol a dimoxystrobin a pozitivním fyziologickým efektům. Dlouhodobý fungicidní štít zajišťuje účinnou ochranu před infekcí hlízenkou obecnou po celou dobu jarní vegetace – před primární infekcí, časnou infekcí na počátku květu i před infekcí, která může přijít ke konci kvetení. Zároveň je pro zemědělský podnik technologie při dodržení doporučeného postupu ekonomicky velmi výhodná díky možnosti snížení aplikačních dávek fungicidů Efilor® a Pictor® při zachování plné fungicidní účinnosti.

Boscalidový ochranný štít v kostce

Přípravky a doba aplikace Efilor® – 133 g/l boscalid, 60 g/l metconazol, časné jaro
Pictor® – 200 g/l boscalid, 200 g/l dimoxystrobin, květ
Způsob účinku dlouhodobá fungicidní clona na základě masivní dávky 160 g boscalidu/ha (0,6 l/ha Efilor® + 0,4 l/ha Pictor®) v kombinaci s dimoxystrobinem a metconazolem
Unikátní řešení jediná technologie s účinnou látkou ze skupiny SDHI v časném jaru i květu
Účinnost všechny důležité choroby řepky s výhodami AgCelence®, štít proti infekci hlízenkou obecnou po celou dobu jarní vegetace až do odkvétání řepky
Efektivní řešení vysoká návratnost investice

 

Ing. Václav Nedvěd Ph.D.

BASF spol. s r. o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down