Fungicid a morforegulátor do řepky

Porosty řepky na většině ploch vzcházely na podzim roku 2017 v několika vlnách. Pro dříve založené porosty bylo typické přerůstání listů, které na jednu stranu mohou řepce pomoci ve snazším přezimování díky překrytí a ochraně vzrostných vrcholů, ale na druhé straně mohou významně přispět k šíření houbových onemocnění na jaře. Jiné porosty byly na podzim značně vývojově nevyrovnané. Jak mohou porostům řepky pomoci řešení společnosti Syngenta v podobě přípravků Toprex.

I přes ne zcela optimální podmínky pro vzcházení řepky panující na podzim roku 2017 lze stav porostů před sezónou 2018 označit za lepší oproti minulému roku. Na rozdíl od velmi vysokého výskytu fomové hniloby kapustovitých na podzim, hlášené v Polsku, Německu nebo Rakousku, byly projevy této choroby na českých polích spíše ojedinělé. Uvidíme, jaký stav bude panovat v jarním období.

Ovšem zvláště zimou poškozené porosty bude potřeba při prvním příznaku choroby fungicidně ošetřit. K tomuto zákroku můžeme spolehlivě použít přípravek Toprex v dávce 0,35 l/ha, optimálně v tank-mixu s 10 kg močoviny na hektar, pro zajištění maximálního vytěžení regulačního efektu ošetření.

Kombinace přípravku Toprex a močoviny

Kombinace přípravku Toprex a močoviny v dávkách 0,35 l/ha Toprexu a 10 kg močoviny na hektar je vhodná a účinná nejen v porostech vitálních, ale přináší mnoho benefitů také v porostech stresovaných, kde následně zabraňuje případnému opadu stopek, zasychání terminálních květenství či podpoří rozvoj kořenové soustavy.

Kombinaci Toprexu 0,35 l/ha s 10 kg/ha močoviny můžete bezpečně použít například s přípravky Galera či insekticidy, vyjma přípravků na bázi organofosfátů, kde sice nedojde k žádnému projevu fytotoxicity, ale připravíte se o efekt přípravku Toprex v podobě synchronizace kvetení porostu.

Důvody pro ošetření Toprexem a močovinou

Propojení doplňujících se účinných látek v přípravku Toprex

Přípravek Toprex obsahuje dvě účinné látky ze skupiny triazolů- difenoconazole zajišťující fungicidní účinky v porostech řepky a paclobutrazole zajišťující většinu morforegulačních působení.

Ochrana proti fomové hnilobě

Fomová hniloba je schopna při optimálních podmínkách napadnout porost velice rychle a způsobit velké škody. Fungicidní účinná látka difenoconazole zajistí naprosto spolehlivou ochranu nejen proti Phoma lingam, ale i proti dalším patogenům, jako jsou Alternaria nebo Cylindrosporium.

Morforegulační účinek

Účinná látka paclobutrazol zajišťuje zkrácení porostu, podporu větvení rostlin a omezuje poléhání porostu. Díky regulaci výšky rostlin má světlo lepší přístup i do spodních pater rostliny, což následně pozitivně působí na tvorbu šešulí. Podporou větvení rostlin bude porost lépe zapojen, jednotlivé větve se spojí, a tak se omezí jejich pohyb. Kompaktní porost bude lépe odolávat nepříznivému počasí a praskání šešulí způsobené pohybem rostlin bude omezeno na minimum. Omezení apikální dominance rostliny po aplikaci Toprexu nevede pouze k podpoře navětvení, ale také vývojové homogenizaci větví. Dochází ale i ke změnám nitrobuněčným, kdy aplikace Toprexu podpoří množení chloroplastů, je tak podpořena fotosyntéza vlivem vyššího obsahu chlorofylu v rostlině.

Synchronizace kvetení

Synchronizace kvetení je dalším benefitem aplikace přípravku Toprex na jaře. V době květu je toto sjednocení patrné v porostech na první pohled. Jednotlivá patra stejně nakvétají a poté i dozrávají. Optimalizuje to načasování sklizně, usnadňuje ji a omezuje sklizňové ztráty. Omezuje období možného napadení porostu hlízenkou, poškození požerem blýskáčka, kterému poupata rychleji odkvétají a v neposlední řadě se zkrátí období, ve kterém korunní plátky stíní fotosyntetizující části rostlin, čímž mohou omezit plný asimilační výkon porostu v této době.

Aplikace Toprexu z hlediska regulačního účinku

Pokud chceme maximálně využít potenciálu pro navětvení porostu, aplikujme tank-mix 0,35 l/ha Toprexu a 10 kg močoviny/ha na počátku prodlužovacího růstu řepky. Tehdy docílíme maximálního potlačení apikální dominance, tedy podpoříme prorůstání úžlabních pupenů. Později především již jen regulujeme výšku porostu. Toto tvrzení bylo opět podloženo interními výsledky pokusů v roce 2017, kdy ošetření tank-mixovou kombinací aplikované na počátku prodlužovací fáze porostu navýšilo počet větví o jeden kus (graf).

Doufejme, že heterogenní vzcházivost řepky bylo posledním zaváháním v cestě za rozumnými výnosy v sezóně 2018. V případě jakékoli potřeby jsou vám k dispozici naši obchodní zástupci společnosti Syngenta.*

RNDr. Ondřej Skala

Syngenta Czech s. r. o.

 

Foto:

Odumřelé listy mohou být zdrojem infekce na jaře

Počátek prodlužovacího růstu řepky je optimální termín k aplikaci přípravku Toprex pro regulaci porostů řepky

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *