Francouzským hvězdám se u nás daří

Herbicid proti ježatce kuří noze, použitý ve vzrostlém porostu kukuřice, často kulturní plodinu popálí. Šlechtitelé se tímto problémem dlouhodobě zabývají. Společnost Soufflet Agro, a. s., nabízí pěstitelům řešení v podobě nového dvouliniového, středně raného hybridu Ultra Fox (FAO S 240/Z 250). Tato firma ve spolupráci s dalšími společnostmi uspořádala v polovině září již druhý polní den ve Všestarech u Hradce Králové, kde představila novinky pro pěstitele kukuřice a slunečnice.

Akciová společnost Soufflet Agro má v České republice výhradní zastoupení na vybrané produkty francouzských šlechtitelských firem. Dodává k nám také osivo hybridů kukuřice pod obchodními značkami Orsem (firma Maisadour) a Selekta (firmy Caussade a Euralis). Firma dále úzce spolupracuje se sesterskou semenářskou společností Selekta, a. s., se kterou právě probíhá proces společné fúze v jedinou organizaci.

Nové hybridy kukuřice
„Mezi letošní novinky hybridů kukuřice jsme zařadili například tříliniový velmi raný hybrid Sturdi (FAO 230) s rychlým růstem na počátku vegetace vhodný k silážování. Silné rostliny s vysokým podílem silážní hmoty vytváří i dvouliniový hybrid Maibi (FAO 250), který je v prodeji rovněž od jara 2006. Jeho velkou výhodou je, že mohutné rostliny jsou zdravé až do sklizně,“ uvedl Ing. Radomír Lesák, generální ředitel Soufflet Agro, a. s.
Hybrid Ultra Fox byl letos registrován v Německu a v České republice se jej nejspíš dočkáme v nejbližších letech. Jde o velmi plastický stay green hybrid, který vydrží herbicidní ošetření díky rychlému počátečnímu růstu a dlouho vytrvávající listové ploše. Současně je tolerantní k povětrnostním výkyvům.
„Při výskytu ježatky by se měl použít herbicid dříve, než ji kukuřice zakryje svou listovou plochou. Vhodným herbicidním přípravkem k potlačení tohoto plevele budou Arrat a graminicid Focus Ultra, připravené k registraci v roce 2007 (DUO systém). Hybrid Ultra Fox tyto přípravky nepoškodí, zatímco jiné konvenční hybridy kukuřice spolehlivě spálí,“ informoval Ing. Lesák.
Novinkou v sortimentu firmy Limagrain je univerzální raný hybrid kukuřice LG 3232 (FAO Z 240/S 250). Vyznačuje se vysokou energetickou hodnotou sklízené silážní hmoty s vyšším obsahem škrobu.

Známá – neznámá High Oleic slunečnice
Společnost Soufflet Agro u nás pěstuje High Oleic hybridy slunečnice přibližně na dvou tisících hektarů. Jsou určeny především na export, protože domácí zpracovatelé zatím nejeví o tuto komoditu zájem. Přitom jde o velmi kvalitní zboží – slunečnice označená jako High Oleic musí v nažkách obsahovat minimálně 82 % kyseliny olejové.
Novinkou v sortimentu, kterou představil zástupce firmy Limagrain Ing. Jaroslav Matyk, je raný až středně raný hybrid High Oleic slunečnice LG 5450 HO. Má polopřevislý klobouk, který rychle odvádí vodu z květu, a tak znesnadňuje zanesení plísně šedé a hlízenky obecné. Tato slunečnice má ráda lepší půdu s dostatkem vláhy. Doporučený výsevek je 60 až 65 tisíc semen na hektar. Dvouliniový hybrid LG 5415 M je velmi plastický a suchovzdorný, s dobrým zdravotním stavem a vyšší olejnatostí.
„V letošním roce byl na Slovensku registrován nový, středně raný hybrid slunečnice PR64H45. U nás se bude pravděpodobně prodávat příští rok v rámci evropského katalogu. Má vysoký výnos nažek s až devadesátiprocentním obsahem kyseliny olejové,“ uvedl Ing. Jan Bosák z firmy Pioneer Hi-Bred Northern Europe.
Hybrid NK Ferti a NK Country jsou High Oleic hybridy slunečnice nabízené firmou Syngenta. NK Ferti má silný stonek odolný vůči lámavosti a suchu, polopřevislý až převislý úbor obsahující v nažkách 88 až 92 % kyseliny olejové.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *