Evropa věří perspektivě českého zemědělství

Významní představitelé společnosti BASF, jedné ze světově nejvýznamnějších firem produkujících chemické přípravky na ochranu rostlin, věří, že české zemědělství a stejně tak zemědělství několika dalších zemí střední a východní Evropy má perspektivu. Zaznělo to mimo jiné na tiskové konferenci konané v Bratislavě v polovině dubna, o které jsme již krátce v našem týdeníku informovali a kde se zmínění odborníci sešli s východoevropskými novináři.

Jak při tiskové konferenci uvedl Dr. Egon Weinmüller, hlavní manager skupiny agrochemikálií BASF pro střední a východní Evropu, Střední východ a Afriku, ačkoliv země střední a východní Evropy (SVE) za zeměmi Evropské unie stále pokulhávají ve výnosech, došlo zde k poklesu produkce, podnikům chybí finance atd., což se odráží v nízké intenzitě výroby, s konkurenceschopností těchto zemí je nutné i na evropském trhu počítat. Vhodné klimatické i půdní podmínky pro pěstování řady plodin, úroveň vzdělání, úroveň technologií (i přes stáří strojů) jsou jen některé důvody, kterými své tvrzení opodstatnil.
Claus Illing, viceprezident skupiny agrochemikálií BASF pro Evropu, připomněl, že při úvahách o konkurenceschopnosti je nutné vzít v úvahu úroveň nákladů v jednotlivých podnicích. A právě výše fixních nákladů, jež je v konkurenčním boji nejdůležitější, nahrává velkým podnikům, které se právě v zemích SVE významně podílí na celkové produkci.
O tom, že oběma reprezentantům společnosti nešlo jen o tzv. mazání medu kolem pusy přítomných zástupců ze zemí SVE, jistě svědčí i to, že právě v těchto zemích je firma BASF velmi aktivní, což dokládá i procento celkového obratu firmy, jež v oblasti agrochemikálii připadá tomuto regionu. Jak na konferenci zaznělo, celkový roční obrat společnosti BASF činil v loňském roce 32,5 mld. euro, přičemž agrochemikálie se na tomto souhrnném čísle podílejí asi 17,9 %. Podle údajů, jež Claus Illing prezentoval, je společný podíl zemí SVE, Středního východu a Afriky na obratu obchodu s agrochemiíí asi 29 %. Na tomto procentu se nejvíce podílejí prodeje v České republice či Polsku. Podstatné však je, že v těchto zemích je velký potenciál nárůstu spotřeby přípravků na ochranu rostlin.
Jak vyplynulo ze slov Ing. Ladislava Niklíčka, CSc., ředitele oddělení agro BASF v České republice, při neformální diskusi s českými novináři, to, že si čeští zemědělci již uvědomují nutnost zvýšení intenzity výroby, je patrné i z nárůstu spotřeby přípravků na ochranu rostlin. V České republice se v roce 2001 oproti roku 2000 celkově zvýšila jejich spotřeba asi o 6 – 8 %.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *