ES Cramberio – lék na plasmodiophoru

Nádorovitost brukvovitých (plasmodiophora) představuje především pro severní část Moravy a Čech problém, který zde existuje již spoustu let. Moravskoslezský kraj patří dlouhodobě k nejvíce postiženým oblastem. Choroba se postupně šíří všemi směry do dalších regionů, vyskytuje se již prakticky po celé republice a její význam neustále roste.

Původcem nádorovitosti je patogen Plasmodiophora brassicae. Způsobuje tvorbu nádorů na kořenech, tím přerušuje přenos vody a živin k nadzemním částem rostliny, což vede k oslabení až uhynutí rostliny. Nemoc se vyskytuje na celém světě, především však v oblastech s intenzivním pěstováním brukvovitých rostlin. Původce plasmodiophory má složitý životní cyklus, ve kterém prochází několika stádii vývoje a odborníci nemají zcela jasno ani o jeho zařazení v systematice organismů. Snad se nachází někde na rozhraní mezi živočišnou a rostlinnou říší. Může v půdě přežívat i více než 15 let ve formě mikroskopických trvalých spor.

Obchodní ředitel společnosti Milan Spurný s týmem při kontrole pokusné lokality s ozimou řepkou

ES Cramberio je hybrid tolerantní vůči nádorovitosti kořenů

Výše uvedené skutečnosti svědčí o tom, že se jedná o nebezpečného nepřítele pěstitelů řepky a boj s ním je značně komplikovaný. V tomto boji není možné použít fungicidy a jedinou zbraní tedy mohou být pouze preventivní opatření k zamezení dalšího rozšiřováni spor (pečlivé čištění použité zemědělské techniky od zbytků zeminy) a udržování správného pH (uvádí se pH 6,5 až 7). Jedinou spolehlivou ochranou je pěstování speciálně vyšlechtěných odrůd. Naštěstí osivářské společnosti vytrvale pracují na vývoji nových, stále odolnějších hybridů. Situaci však komplikuje skutečnost, že existuje spousta různých variant patogenu, takže je třeba stále vyvíjet odrůdy s vyšší odolností. Odrůda se stoprocentní rezistencí zatím neexistuje. Pozitivní zprávou zůstává, že projevy nádorovitosti ovlivňuje i počasí v daném pěstitelském roce. V suchých a teplých letech se patogen nemusí vůbec nebo jen v nízké míře projevit v porostu. Naopak vlhký podzim a studená zima mu velmi svědčí a poskytují skvělé podmínky pro jeho působení. Průběh počasí v probíhající řepkové sezóně tedy představuje ideální podmínky pro rozvoj choroby, a tedy velký otazník pro letošní jaro v zasažených oblastech.
Společnost Agrofinal nabízí hybrid ES Cramberio, pocházející ze šlechtění francouzské společnosti Euralis, který vykazuje vysokou míru odolnosti proti nádorovitosti. Jedná se o středně raný hybrid s rychlým podzimním vývojem a výbornou mrazuvzdorností. Rostliny jsou středně vysoké, nenáchylné k poléhání a vykazují výbornou odolnost proti fomě a celkově vynikající zdravotní stav. Ani ve výnosovém potenciálu a obsahu oleje nezaostává ES Cramberio za klasickými odrůdami. Jelikož význam odolných odrůd se bude v budoucnu nepochybně zvyšovat, připravujeme společně se šlechtiteli pro následující sezóny další hybridy s ještě vyšším stupněm rezistence.

Agrofinal spol. s. r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down