Entomologové pro Bt kukuřici

V řeckém Thessaloniki se ve dnech 7. - 13. října 2002 uskutečnil 7. evropský entomologický kongres, jehož účastníci se shodli na stanovisku k pěstování Bt kukuřice. Toto své stanovisko formulovali v oficiálním prohlášení, které nám poskytl Prof. RNDr. František Sehnal, CSc., sekretář Výboru pro mezinárodní entomologické kongresy. Text tohoto prohlášení citujeme:

„Účastníci 7. evropského entomologického kongresu se shodli na vydání následujícího prohlášení o použití Bt kukuřice:
Pěstování insekt-rezistentní Bt kukuřice prokázalo tyto výhody:
– snížení výskytu škůdců a zvýšení ekonomického přínosu pro pěstitele,
– snížení množství mykotoxinů a zvýšená bezpečnost krmiv (zdraví zvířat),
– snížení vstupů (insekticidy, energie) a z toho plynoucí zvýšená udržitelnost zemědělské produkce.
Výsledky rozsáhlých výzkumů nezávislých evropských vědců přesvědčivě prokázaly, že veškerá rizika, spojená s používáním Bt kukuřice rezistentní proti zavíječi kukuřičnému jsou výrazně nižší než rizika plynoucí ze současného způsobu pěstování hospodářských plodin.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti účastníci konference naléhavě žádají uvolnění Bt kukuřice pro komerční pěstování v celé Evropě.“
Prohlášení podepsali Dr. Philippos Ioannidis, předseda 7. evropského entomologického kongresu a Prof. Klaus H. Hoffman, předseda Výboru pro evropské entomologické kongresy.
Břetislav Koč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *