Ekologické zemědělství v Evropě a u nás

V různých zemích je podíl ploch obhospodařovaný ekologickým způsobem různý. Například v Rakousku to je zhruba 9 až 10 %, v Německu pouze 2,6 %, ale počítá se, že za pomoci podpůrných programů to v budoucnu bude až 20 %. Podle slov Wilhelma Molterera , rakouského ministra zemědělství, má Rakousko rozvinutý trh s bioprodukty a to ekozemědělce významně podporuje. Nerozhoduje o tom tedy zemědělská politika jako taková.

České zemědělství je podle ministra Jana Fencla sice na průměrem zemí EU, ale hluboce pod úrovní Rakouska. Zatím je v ČR výše podpor pro ekologické hospodaření proti EU o více než polovinu nižší, ale ministerstvo zemědělství v nejbližší době nehodlá na této oblasti šetřit.
Loni u nás stoupla výměra ekologicky obhospodařované půdy na 165 700 ha, tj. 3,86 % zemědělského půdního fondu. Jde hlavně o trvalé travní porosty s vazbou na chov skotu. Proti předloňským 473 kontrolovaným zemědělským podnikům bylo u nás loni již 704 firem pod kontrolou ekologické produkce.
Zpracováno podle zprávy ČTK

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *