Ekologické hospodaření na vzestupu

Plocha ekologicky obhospodařované půdy byla u nás loni 212 tisíc ha, tj. 5,3 % celkového zemědělského půdního fondu. V roce 2000 to bylo 3,86 %. Počet podniků, které se hlásí do systému ekologického zemědělství, stoupl loni na 650. Ekologické zemědělství je v naší republice finančně podporováno od roku 1998.

Před čtyřmi lety byly celkové dotace 48,09 milionu Kč, loni 165,55 milionu Kč. Cena bioproduktů je proti „normálním“ o 20 až 30 % vyšší. Zřejmě proto, že české domácnosti jsou výdaji za potraviny více zatíženy než domácnosti v zemích EU, není u nás poptávka po bioproduktech taková, jak by se očekávalo. Podle Miroslava Kajňáka, manažera prodejního řetězce Makro, zákazníci, kteří patří do příjmové skupiny průměr či podprůměr, nemají o bioprodukty zájem vůbec.
V zemích Evropské unie se nyní ekologické zemědělství prudce rozvíjí. Německo hodlá do roku 2010 dosáhnout podílu ekologické zemědělské výroby 20 %. Největší oblibě u spotřebitelů se těší bioprodukty v Rakousku, Itálii a ve Skandinávii.

Zpracováno podle zprávy ČTK

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *