Ekologická farma po všech stránkách

Letošní září bylo ve znamení ekologického zemědělství. V rámci propagace tohoto způsobu hospodaření proběhly na mnoha místech republiky akce seznamující odborníky i veřejnost s klady i zápory biofarmaření. Nedaleko od Prahy, v obci Nenačovice pořádala biodožínky společnost Country Life.

Podle vyjádření ředitele Country Life Otakara Jiránka je smyslem biodožínek podpora a rozvoj prevence zdraví v oblasti tělesné, duševní, duchovní a sociální. O to se společnost snaží již patnáct let, poté co založila a vlastní občanské sdružení Prameny zdraví. Provozuje například vegetariánské restaurace, obchody s bioprodukty a potravinami zdravé výživy.

Energeticky nenáročný provoz
Nedílnou součástí společnosti je od roku 1992 ekologická farma, která leží na pozemcích bývalého zemědělského družstva. Z kravína například vznikla nízkoenergetická budova sídla společnosti, takzvaná Archa.
Celý provoz v Country Life je podle Otakara Jiránka zaměřen na minimální energetickou náročnost. Tloušťka stěn budov naznačuje, že budovu chrání tlustý izolační kabát. Je z ekologické minerální vaty. Původně měla být izolace z obnovitelného zdroje – ze slámy, ale připravená dodávka zmokla a nebylo možné čekat na její vyschnutí. Na střeše jsou sluneční kolektory, které ohřívají vodu na mytí. Dešťová voda se zachycuje do podzemních rezervoárů. Ty mají dvojí funkci. Jednak slouží jako požární nádrže, jednak se dešťová voda využívá v sekundárním okruhu na splachování WC. Odpad se z Country Life vyváží do čistírny odpadních vod, v budoucnu bude postavena kořenová čistička. K úklidu a praní ve společnosti používají ekologické prostředky. Také v dávkovačích na mýdlo u všech umyvadel naleznete pouze eko mýdlo. Díky tomu bude z kořenové čističky vytékat pouze čistá voda. V plánu je také větrná elektrárna pro zásobování firmy i obce ekologicky čistou energií.
Zajímavá je rekuperace vzduchu. Funguje následovně: v zimě, kdy je venku –20 °C, nasává čerstvý vzduch potrubím uloženém 3,5 m hluboko v zemi. Tam se ohřeje o 5 °C. Tak předehřátý a přitom čerstvý vzduch se v rekuperační jednotce dále ohřívá vydýchaným vzduchem, který se odvádí z budovy. Přivádí se tak čerstvý vzduch s minimální náročností na vytápění. Není potřeba jej ohřívat z –20 na +20 oC (jak je nutné při větrání otevřeným oknem), ale třeba jen o 5 °C. Podobným způsobem lze v létě při +30 °C chladit, bez potřeby energeticky náročné klimatizace.

Podobně jako sídlo firmy je rekonstruována budova velkoskladu zdravé výživy a biopotravin, původně to byl starý seník. Ve skladu probíhá výměna vzduchu samotížně a díky jednoduchým principům je v něm celoročně konstatní teplota. To je velmi důležité pro vysokou kvalitu skladovaných potravin.

Kontrolované hospodaření
i biopekárna
Na vlastní ekologické farmě hospodaří podle systému kontrolovaného ekologického zemědělství v rámci modelové farmy orientované na rostlinnou produkci. Budováním biokoridorů, remízků a zelených pásů obnovuje původní rovnováhu, lépe je strukturuje a harmonicky využívá. Tato činnost má pozitivní dopad na ekologickou situaci v daném území, na potlačení eroze, vyšší údržnost vody, zvýšení přirozené úrodnosti půdy i zvýšení diverzifikace flóry i fauny.
Současná rozloha farmy je 81 hektarů, z toho 71 ha zabírá orná půda, 2,5 ha sady, 2,5 ha zelenina a pět hektarů louky. Pěstují tam obilniny (např. špaldu), přes 80 druhů zeleniny, třešně, višně, švestky, hrušky, meruňky, mirabelky, jablka a také bylinky, vše v bio kvalitě. Farmáři se také snaží pěstovat vlastní bio osivo a sadbu zeleniny, obilovin a brambor.
V rámci akce proběhlo otevření nové biopekárny, která zpracovává ekologické suroviny z vlastní farmy na chutné pekařské výrobky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *