Dvouřadý ozimý sladovnický ječmen Tiffany

Tiffany je odrůda dvouřadého ozimého sladovnického ječmene, která byla vyšlechtěna firmou Breun v Německu a je zastupována v České republice Zemědělským výzkumným ústavem Kroměříž, s.r.o. Byla registrovaná v roce 1999 na základě výsledků ve státních odrůdových zkouškách v letech 1996 – 1998, v nichž dosáhla v porovnání se standardními odrůdami dvouřadého ozimého ječmene (Monaco, Marinka) výnosu 101,5 %. V letech 1998 - 2000 dosáhla v pokusech ÚKZÚZ v porovnání se standardními odrůdami Babylone a Monaco výnosu 106,5 % (graf 1). Hmotnost tisíce zrn je u této odrůdy velmi vysoká a pohybuje se na úrovni 47 - 56 g. Podíl předního zrna na sítě 2.5 mm činil 85 – 90 %.

Tiffany je odrůda středně pozdní, ranější než odrůda Marinka a o jeden den pozdnější v metání i v plné zralosti než odrůda Monaco. Přezimování odůdy Tiffany je na úrovni kontrolních odrůd. Má vyváženou komplexní rezistenci proti listovým chorobám (padlí travnímu, rzi ječné, skvrnitosti způsobené houbami Rhynchosporium secalis a Pyrenophora teres). Tiffany má středně dlouhé stéblo a vysokou odolnost vůči poléhání.
Technologická kvalita zrna je dána především nízkým obsahem bílkovin (do 11 %) a sladovnické parametry této odrůdy jsou podle Výzkumného ústavu sladařského v Brně porovnatelné nebo lepší než u nejrozšířenější odrůdy jarního sladovnického ječmene Akcent. Otázka nákupu pro sladovnické účely je však plně v kompetenci sladařského průmyslu.
Pro pěstování odrůdy Tiffany platí tato pěstitelská doporučení:
Volba předplodiny – výhodnější je zařazovat odrůdu po lepších předplodinách, nejlépe po ozimé řepce, zvláště pokud bude záměrem produkce ječmene pro sladovnické účely.
Doba setí – vhodné období je podle výrobního typu v rozmezí od 15. do 30. září. Rozhodně je výhodnější sít odrůdu Tiffany před ostatními ozimými odrůdami, zvláště šestiřadými. Výsevek je závislý na předplodině a termínu setí a pohybuje se v rozmezí 3,5 až 4,5 mil. klíčivých semen. Příliš husté a přerostlé porosty jsou náchylnější k vyzimování, naopak u řídkých porostů nelze spoléhat na odnožování na jaře.
Dávky dusíku jsou rovněž závislé na předplodině, výrobním typu a předpokládaném technologickém využití, zvláště pokud bude přicházet v úvahu využití pro sladovnické účely. Celková dávka by se měla pohybovat v rozmezí 30 – 120 kg.ha-1.
Ošetření regulátory růstu je možné vzhledem ke skutečnosti, že průběh povětrnostních podmínek může ovlivnit tvorbu porostů v takovém rozsahu, že nastane nebezpečí polehnutí. Přípravek a dávku je nutné určit podle obsahu účinné látky a doporučení v metodikách ochrany rostlin. Rozhodnutí je možné odsunout až do doby těsně před metáním.
Chemickou ochranu lze provádět jen v případě nebezpečí epidemického výskytu chorob, zvláště listových skvrnitostí, poněvadž odrůda má vyváženou střední rezistenci proti listovým chorobám.

Ing. Jaroslav Špunar, CSc.,
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *