15.12.2017 | 03:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dvacet let úspěšného pěstování

Stalo se již pravidlem, že každým rokem přichází společnost Agrofinal spol. s r. o., která již 20 let úspěšně zastupuje na českém trhu francouzskou osivářskou společnost Euralis, s novinkami slunečnice, které významně obohacují hybridní nabídku v České republice. Nejinak tomu bylo i v roce 2017, který byl pro naši společnost jubilejním dvacátým.

Pěstitelské plochy slunečnice, které po několikaletém poklesu po dlouhé době výrazněji navýšily, dosáhly výměry přes 21 600 hektarů. Nahrál tomu částečně i stav porostů ozimé řepky, který byl kvůli vláhovému defi citu po zasetí a vyššímu výskytu škůdců na mnoha lokalitách problematický, a také konec zimy a především pak následný nástup jara napověděl, že mnoho porostů řepky je podprůměrných a problematických. Pak jako jedna z plodin byla velmi dobrou alternativou právě slunečnice, která má velmi dobrou ekonomiku pěstování. Do karet této plodině hrála i výkupní cena, která se v posledních letech u klasických hybridů pohybovala obvykle v rozmezí 8000–10 000 Kč za tunu. Navíc výnosy této plodiny byly v roce 2016 na většině míst v ČR slibné, takže ekonomika pěstování slunečnice byla pro řadu zemědělských podniků pozitivní částí hospodářského výsledku. I to bylo jedním z důvodů opětovného navýšení osevních ploch a dalšího rozvoje této plodiny. K tomuto rozvoji přispívá významnou měrou i společnost Agrofi nal, pro niž je prvotřídní kvalita hybridů, podložená dlouholetým testováním ve všech možných klimatických i půdních podmínkách, rozhodujícím faktorem, který zajišťuje této značce dlouhodobě více než třetinové zastoupení u českých a moravských zemědělců. V posledních třech letech byla společnost Agrofi nal lídrem na trhu v České republice a v roce 2016 byly její hybridy pěstovány téměř na 40 % ploch osetých slunečnicí.

ES Biba – nejpěstovanější hybrid v ČR 2013–2016

I když je doprovázen na trhu výrazně novějšími klasickými hybridy ES Bella a ES Columbella, je podle informací SPZO v posledních čtyřech letech nejpěstovanějším hybridem v ČR raný hybrid ES Biba. Hybrid, který byl v ČR zaregistrován v roce 2008, vyniká souhrnem výborných hospodářských vlastností, díky kterým patří každý rok k absolutní pěstitelské a výnosové špičce. Vedle vysokého a ročníkově stabilního výnosu je to výrazná ranost, vysoká olejnatost, nízký vzrůst, výborný zdravotní stav a odolnost k suchu. Zvláště v odolnosti proti všem houbovým chorobám patří k absolutní špičce našeho trhu. Tyto přednosti jsou předpokladem k jeho dalšímu úspěšnému pěstování v příštích letech, neboť jak ukazují výsledky z běžných ploch v ČR, tento hybrid plošně nepřekonávají ani nejnovější hybridy. Tento všestranný a mnoha rozdílnými roky prověřený hybrid by tedy rozhodně neměl chybět u žádného významného pěstitele slunečnice.

ES Janis CLP – novinka roku 2017

Na jaře roku 2017 byl na trh uveden raný hybrid ES Janis CLP, vhodný pro použití v nové herbicidní technologii Clearfield Plus. Tato novinka by měla být pokračovatelem velmi úspěšného hybridu ES Novamis CL (technologie Clearfield), který je se svou významnou plochou (čtvrtý nejprodávanější hybrid roku 2016) nedílnou součástí trhu s hybridy pěstovanými technologií Clearfield. Hybrid ES Janis CLP vyniká vedle vysokých výnosů i raností, která u konkurenčních hybridů technologie Clearfield Plus nebývá úplně běžná. To by mělo pomoci rozšířit tento nový systém i do chladnějších oblastí pěstování. Tato absolutní novinka je také vyšším stupněm technologie Clearfield, který je označován jako Clearfield Plus. Je to nižší až středně vysoký typ s velmi dobrou odolností proti chorobám a poléhání. Má také další ceněnou vlastnost, a tou je výborná odolnost proti suchu. Hybrid je nově zaregistrován v Bulharsku a Rumunsku. První výsledky z praxe všechny předpoklady potvrdily a hybrid, který byl v prvním roce pěstován na více než 1300 hektarech, mnohdy s výnosy výrazně nad 3 t/ha, ukázal, že bude velmi výkonnou náhradou za předchozí hybridy pěstované technologií Clearfield.

ES Savana – hybrid nové generace již pro sezónu 2018

Dlouho očekávanou novinkou pro sezónu 2018 je raný suchovzdorný hybrid ES Savana, který vyniká velmi vysokým výnosem, zvláště v suchých oblastech, zaručenou raností a výbornou olejnatostí. Díky tomu by měl být rychle zaveden do pěstitelské praxe v ČR. Registrován byl již ve Španělsku a Bulharsku, suchem velmi postižených zemích, odkud pocházejí vynikající reference k tomuto hybridu. Jedná se o středně vysoký, klasický typ, velmi odolný k poléhání, s výborným zdravotním stavem, který je odolný vůči suchu a vhodný pro pěstování ve všech podmínkách ČR, tedy i okrajových. První výsledky pokusů v ČR ukazují na výrazný výnosový potenciál, takže lze očekávat, že v blízkém budoucnu to může být jeden z nosných hybridů v ČR. Za zmínku stojí i vysoká homogenita porostu a polovzpřímený úbor v období plné zralosti, ve kterém se nedrží srážková voda a nažky tak dosahují nízké sklizňové vlhkosti. V roce 2018 bude k dispozici první osivo na běžné plochy, takže zájemci o pěstování budou moci posoudit výnosové schopnosti tohoto hybridu nové generace.

HIGH-OLEIC hybridy slunečnice – příplatkový doplněk

Plocha těchto speciálních hybridů slunečnice u nás není nijak významná, ale vzhledem k poptávce po tomto typu slunečnice u nás i v Evropě se dá očekávat zvyšování zájmu o tento typ hybridů i v budoucnosti. Důvodem k pěstování HO typu je poptávka po olejích s lepšími vlastnostmi, které jsou potřebné hlavně v potravinářství, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Hlavním rozdílem oproti standardním typům slunečnice je vyšší obsah kyseliny olejové v oleji, který je zvýšen na úkor méně stabilních kyselin linolové a linolenové. Pěstitelsky jsou tyto hybridy o trochu náročnější v tom, že vyžadují izolační vzdálenost zhruba 100–150 m od standardních hybridů a po sklizni je nutno striktně dodržet oddělené skladování od klasických běžných typů. Tomu odpovídá i příplatek, který je při výkupu HO hybridů nabízen. Na trhu je zatím odpovídající nabídka a Agrofinal nabízí pěstitelům tři rané hybridy, kterými jsou již osvědčený ES Ethic HO, dále ES Unic CL HO (pro pěstitele technologie Clearfield) a nedávnou novinku ES Idillic HO, která je vhodná pro intenzivní pěstování jak v chladných, tak teplejších oblastech. Všechny tři hybridy tohoto typu jsou výnosově srovnatelné s hybridy konvenčními. Pro teplé kukuřičné oblasti je navíc v nabídce hybrid ES Tektonic CL HO (Clearfi eld technologie).

Proužkovaný hybrid pro krmné účely – ES Royal

Charakteristickým znakem hybridu ES Royal je nižší obsah oleje (do 40 %) a vyšší obsah bílkovin (až 38 %) oproti standardnímu typu slunečnice. Typickým znakem je též proužkovaná černobílá nažka vejčitého tvaru. Hybrid je vhodný do směsí pro ptactvo nebo pro přímý konzum. Oproti ostatním hybridům tohoto segmentu by měl být přínosem hlavně v lepší odolnosti proti houbovým chorobám a jeho výnos by měl být vyšší a stabilnější než u stávajících hybridů na trhu. To potvrdily např. i dřívější výsledky pokusů SPZO, kde se hybrid svou výnosovou úrovní bez problému vyrovnával klasickým výnosným typům. Jedná se o raný až středně raný materiál nižšího vzrůstu, s velmi dobrou odolností k poléhání, jehož nažky dozrávají ve větších úborech.

Dlouholetá spolehlivost širokospektrální nabídky

Z uvedených informací vyplývá, že společnost Agrofinal, která je v posledních letech lídrem na našem trhu, jako jediná nabízí kompletní portfolio hybridů napříč všemi poptávanými segmenty, od klasických hybridů přes hybridy Clearfield, Clearfield Plus, HI-OL Clearfield i HI-OL hybridy až po hybridy krmné. Naší specialitou jsou i hybridy slunečnice vhodné pro pěstování ve směsné siláži s kukuřicí, které zajišťují vyšší výtěžnost metanu při použití v BPS. Jak je vidět, z naší hybridní nabídky si vybere opravdu každý pěstitel slunečnice. Chtěli bychom všem našim zákazníkům poděkovat za důvěru a zájem o hybridy slunečnice společnosti Agrofi nal a popřát jim mnoho úspěchů i v dalším pěstitelském roce.

Milan Spurný, obchodní ředitel

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down