15.08.2016 | 07:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Důležitá příprava řepky na zimu

Abychom si zaručili zdravý a odolný porost řepky tolerující nízké teploty v průběhu zimy, je zapotřebí některé pochody v rostlině posílit a jiné naopak pozastavit. Za osvětlením těchto procesů a možnostmi jejich regulace se vydáme na krátký výlet do tajů rostlinné fyziologie.

Již několik desítek let je výsostným studijním modelem rostlinné fyziologie nevelká rostlina z čeledi brukvovitých – huseníček rolní (Arabidopsis thaliana). Přestože se tato rostlina v zemědělství oprávněně považuje za efemérní plevel, její vývojová stadia mají identické fáze jako rostliny řepky. Huseníček po vzejití prochází obdobím tvorby přízemní růžice listů, které je po dostatečném uložení zásobních látek následováno rychlou prodlužovací fází. Tato fáze vrcholí kvetením, tvorbou semen a končí senescencí. Tehdy rostlina řízeně hyne a koloběh se uzavírá.

Jedna vložená fáze

Ve vývoji ozimé řepky, stejně jako u přezimujících ekotypů huseníčku, je však vložena ještě jedna zcela odlišná fáze, resp. pauza. Rostliny řepky se musejí ve fázi přízemní růžice připravit na přečkání zimy. To se děje na několika úrovních. Na biochemické úrovni dochází k akumulaci řady látek, které omezují vnitrobuněčné vymrzání vody doprovázené tvorbou ostrých krystalů vody. Tyto krystaly mohou narušit buněčné struktury a způsobit smrt buňky, rostlinných pletiv, případně celé rostliny. Obranou je především akumulace iontů, známá je například úloha draselných kationtů, ale i dalších látek, nejčastěji sacharidů, případně aminokyselin či proteinů, jejichž funkce spočívá v předcházení těmto poškozením. Pokud už k jistému poškození dojde, je důležité, aby měly rostliny akumulováno dostatečné množství zásob, protože hojení takových ran a obrana proti vniknutí infekcí jsou energeticky velice náročné.

V podzimním období je u porostu řepky především potřeba zajistit, aby rostliny nepřešly předčasně do prodlužovací fáze. K prodlužování vertikální osy rostliny by mělo docházet až zjara. V prodlužovací fázi totiž dochází k výraznému zvýšení příjmu vody do buněk a dalším změnám, které podstatně snižují schopnost řepky odolávat nízkým teplotám. Přezimovat by tak měly nevybíhající rostliny se širokým kořenovým krčkem a bohatým kořenovým systémem, a nejlépe s co nejvyšším počtem listů. V úžlabí každého listu se vyvíjí úžlabní pupen. Tyto pupeny představují větvící potenciál rostliny, a jsou proto i významným výnosotvorným prvkem. Jejich další vývoj – prorůstání – je stimulován také jarním morforegulačním zásahem.

Ochrana před chorobami

Podzimní ošetření řepky nespočívá pouze v morforegulaci, ale také v ochraně rostlin především před napadením chorobami v čele s Phoma lingam. Výsledky pokusů z certifikovaných pracovišť dokládají velmi vysoký ochranný efekt přípravku Magnello proti původci fomové hniloby, a to v registrované dávce 0,8 l/ha aplikované ve vývojové fázi šesti listů. V tříletém průměru se jedná o více než 85% potlačení rozvoje choroby v porostech řepky, viz graf.

Vedle ochranné funkce před chorobami má přípravek Magnello silný morforegulační efekt v porostu řepky. Omezuje prodlužovací růst stonku, čímž na podzim podporuje vývoj optimální přízemní růžice listů. To také dokládají výsledky pokusů SPZO v roce 2015, kde výška stonku po ošetření dávkou 0,8 l/ha přípravku Magnello patřila mezi nejnižší. Kromě toho je pro ošetřené rostliny typický skutečně mohutný kořenový krček a vzrostný vrchol s velmi dobře založenými postranními pupeny, viz graf. To je patrné také na snímcích anatomických řezů vzrostným vrcholem ošetřených rostlin pořízených ve spolupráci s Laboratoří studia regulačních faktorů morfogeneze (katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy), obr. 1.

Nabízí se otázka, zda právě mohutný kořenový krček spolu se vzrostným vrcholem s velmi dobře založenými postranními pupeny se nevyvinul na úkor dostatečných zásob škrobu uložených v těchto orgánech/pletivech, tak důležitých pro zamezení vyzimování. Získaná orientační data z anatomických řezů nadzemních částí i kořene obarvených Lugolovým roztokem (histochemický důkaz škrobových zrn vizualizovaných jako tmavé útvary v buňkách) tomu nenaznačují, jak je vidno na obr. 2.

Přípravek Magnello

Přípravek Magnello je dvousložkový systémově působící fungicid obsahující účinné látky difenoconazole a tebuconazole. Obě tyto látky patří do skupiny triazolů zastavující vývoj houbových patogenů inhibicí biosyntézy ergosterolu. V případě difenoconazolu jde o systémový fungicid s preventivními a kurativními účinky. Je absorbován listy a v rostlině se šíří akropetálně a translaminárně. Tebuconazole patří mezi systémové fungicidy s preventivními, kurativními a eradikativními účinky. Je absorbován vegetativními rostlinnými orgány a v rostlině se šíří akropetálně.

Přípravek Magnello je důležitou součástí doporučované Syngenta Technologie pro nejvyšší výnos. V této technologii vedle podzimní aplikace přípravku Magnello v dávce 0,8 l/ha následuje jarní dávka Toprexu v dávce 0,35 l/ha v tank-mixu s 10 kg močoviny na hektar pro zajištění maximálního využití výnosotvorného potenciálu rostliny a následuje ošetření fungicidem Amistar Xtra nebo Symetra během kvetení. Při plánování podzimních ošetření řepky by žádný pěstitel neměl zapomenout na přípravek Magnello od společnosti Syngenta, který je navíc možné použít do tank-mix kombinací s gra-inicidy, například s Fusilade Forte 150 EC nebo herbicidem Salsa.

RNDr. Ondřej Skala

Syngenta Czech s. r. o.

RNDr. Hana Konrádová, Ph.D.

Katedra experimentální
biologie rostlin

Přírodovědecká fakulta
Univerzity Karlovy

 

Obr. 1 – A: Anatomický řez vzrostným vrcholem řepky ošetřené 0,8 l/ha přípravku Magnello (zvětšeno 50x)

B: Anatomický řez prýtem neošetřené rostliny řepky

C: Anatomický řez prýtem řepky ošetřené 0,8 l/ha přípravku Magnello

 

Obr. 2 – Anatomické řezy řepky před zimou s obarvenými škrobovými zrny (tmavě modrá až černá zrna v buňkách vizualizována Lugolovým roztokem) jsou lokalizována především v dřeni výhonu pod vzrostným vrcholem a představují zásobárnu energie a uhlíkatých skeletů pro rostliny řepky

A: Anatomický řez vzrostným vrcholem řepky ošetřené 0,8 l/ha Magnella (zvětšeno 100x)

B: Anatomický řez vzrostným vrcholem řepky u neošetřené kontroly (zvětšeno 100x)

C: Anatomický řez kořenem (primární kůra) řepky ošetřené 0,8 l/ha Magnella (zvětšeno 40x)

D: Anatomický řez kořenem (primární kůra) u neošetřené kontroly (zvětšeno 100x)

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down