Druhým rokem se jarní mrazy podepsaly na úrodě

Ovocné sady před začátkem vegetace roku 2017 dávaly předpoklad dobré sklizně, a to jednak kvůli optimálnímu průběhu zimy i nižší úrodě posledního roku. Předpoklad dobré úrody zredukovaly jarní mrazy, které zasáhly ve dvou vlnách jižní Moravu, ale i další místa. Druhým rokem po sobě tak mrazy kolem období květu poškodily většinu ovocných druhů.

Průběh zimy 2016/2017 se vyznačoval až do konce února poměrně stabilním průběhem. Zimní mrazy klesaly v řadě pěstitelských oblastí i pod hranici –20 °C. Přestože se jednalo o poměrně silné déle trvající mrazy, nebyly kromě peckovin v některých lokalitách zaznamenána velká poškození porostů. Zatímco v Čechách byla na velké části území trvalejší sněhová pokrývka, na velké části Moravy byly zaznamenány holomrazy, kdy půda promrzala do hloubek i pod 50 cm.

V průběhu března se ovšem výrazně oteplilo, což zejména v nejteplejších částech republiky způsobilo rychlé ukončení nucené dormance a rychlý nástup květu peckovin. Bohužel průběh dubna a první poloviny května byl nezvykle dlouhodobě chladný, což ve výsledku vedlo k jedné z nejnižších sklizní ovoce od roku 1990.

Dne 21. dubna a následně pak ještě 10. května zasáhly prakticky celé území ČR neobvykle silné jarní mrazy, kdy teploty ve výšce 2 m nad zemí klesaly na několik hodin až k hranici –5 stupňů Celsia. Již první vlna mrazů závažně poškodila úrodu řady ovocných druhů zejména na jižní Moravě, kde byla vegetace v nejpokročilejší fázi vývoje. Druhá vlna mrazů udeřila již v pokročilejší vegetaci a způsobila částečné škody i v chladnějších částech našeho území.

Plná sklizeň byla zachráněna jen s  nasazením protimrazových opatření (závlaha, zmlžování, pálení svící či organických materiálů, nakrývání). Přízemní teploty v dubnu klesaly v některých oblastech až k –10 °C.

Na nižší sklizni téměř všech ovocných druhů se kromě samotných mrazů podepsal i celkově velmi chladný průběh jara. Doba kvetení peckovin trvala tři až čtyři týdny. Neobvykle dlouho kvetly i jabloně. Nízké teploty neumožňovaly delší letovou aktivitu včel, v důsledku čeho došlo ke špatnému opylení ovoce a následnému a nadměrnému propadu plůdků v průběhu června.

Zimní úhrny srážek byly o něco vydatnější v Čechách, zatímco na Moravě pokračovalo více-méně suché počasí předchozích let. Od druhé poloviny května až do poloviny července panovalo velmi suché počasí i v Čechách. Přestože ke konci července a po celý srpen byly v Čechách zaznamenány vyšší úhrny srážek, nedošlo k dosycení deficitu hlubšího půdního profilu z předchozích let. Počasí na Moravě je dlouhodobě suché a pokračuje tak negativní trend předchozích několika let.

Podobně jako v předchozích letech, byla řada ovocnářských podniků stižena krupobitím. Celkově bylo krupobitím zasaženo menší množství ploch než v roce předcházejícím. Nejvyšší škody vznikly ve východních Čechách.

Vzhledem k mrazovým poškozením ovocných sadů 21.dubna a 10.května poklesl meziročně odhad sklizně ovoce v ČR o 23%, v pětiletém srovnání pak o 26%. Vzhledem k silnému poškození porostů v letech 2011 až 2014 i v roce 2016 je úroda ovoce špatná a v porovnání sklizní s normálním rokem 2015 se jedná o propad téměř 40%. Mezi jednotlivými ovocnými druhy a pěstitelskými oblastmi byly zaznamenány v absolutní sklizni i míře poškození ovoce značné rozdíly.

 

Ing.Martin Ludvík

Ovocnářská unie ČR

 

Více si můžete přečíst ve Farmáři č. 1/2018.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *